Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Urmărire penală
Materiale per pagină:

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă problemele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv renunțarea la urmărire penală și internarea nevoluntară.

Cuvinte-cheie: renunțare la urmărire penală;spitalizare involuntară;procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely waiver of prosecution and involuntary hospitalization.

Keywords: waiver of prosecution;involuntary hospitalization;criminal procedure.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 103

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul este dedicat unor subiecte de actualitate și de larg interes din procedura penală română, și anume: comisia rogatorie și limitele acesteia și preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: he article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the rogatory commission and its limits in Romanian criminal proceedings and the taking the casese from the hierarchically inferior prosecutor’s offices.

Key-words: The [vezi tot]

0 Vizualizări 80

Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenţei organului de cercetare al poliţiei judiciare și ale procurorului în accepţiunea noului Cod de procedură penală

Autor: Mirel DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibilaici.

Rezumat: Articolul evidențiază distincția dintre începerea urmăririi penale cu privire la fapta – cunoscută în doctrina juridică ca in rem – și urmărirea penală cu privire la o persoană – in personam – pe care actualul Cod o face, spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală. Sunt prezentate cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea urmăririi penale, actele de urmărire penală care se pot face după începerea urmăririi penale in rem, activitățile care se pot desfășura numai în stadiul urmăririi penale in personam, extinderea a urmăririi penale sau modificarea încadrării juridice a faptelor și [vezi tot]

0 Vizualizări 492

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul trece în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, și anume comunicare soluției de clasare și posibilitatea transmiterii datelor personale ale magistratului.

Cuvinte-cheie: comunicare soluție de clasare; date cu caracter personal; magistrat; procedura penală.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the presentation of [vezi tot]

0 Vizualizări 72

Limitele controlului exercitat de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor procurorului cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă a inculpatului

Autor:  Alin Bădală, Alexandra Mihaela Șinc

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: arestarea preventivă; legalitatea actelor de urmărire penală; încadrarea juridică; principiul separării funcțiilor judiciare; analizarea actelor procurorului de către judecătorul de drepturi și libertăți.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 125

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a exclude probele administrate în etapa in rem, pentru că nu a fost formulată o acuzație deși existau probe cu privire la identitatea făptuitorului

Autor: Fânariu Ștefan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: excluderea probelor; limitele aprecierii judecătorului de cameră preliminară; lipsa acuzației; etapa in rem.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 147

Limitări ale principiului aflării adevărului

Autor:  Matei-Ciprian Graur

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: principiul aflării adevărului; garanții procesuale; principiul oportunității; renunțarea la urmărirea penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 112

Temeiul acţiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanţial vs. drept procesual

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan.
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul dezbate situaţia faptelor comise anterior intrării în vigoare a noului Cod penal pentru care se observă o tendinţă de a efectua urmărirea penală prin raportare la prevederile actualei reglementări în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Sunt analizate reglementările privind succesiunea legilor în timp, aplicarea legii penale mai favorabile precum şi distincţia dintre normele de drept substanţial şi cele de drept procesual.
Cuvinte-cheie: urmărirea penală; principiul legalităţii incriminării; principiul activităţii legii penale; principiul neretroactivităţii legii; legea penală mai favorabilă.
Abstract: The [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Cu privire la imperfecţiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem şi in personam şi la efectele acestei imperfecţiuni în procesul penal

Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Acest demers îşi propune să analizeze dacă şi în ce măsură soluţia legislativă adoptată de Noul Cod de procedură penală prevăzută de art. 305 alin. (1) şi (3), reuşeşte să asigure respectarea dreptului la apărare şi celelalte garanţii procesuale ale viitorului suspect, în intervalul dintre momentul procesual al începerii urmăririi penale in rem şi momentul procesual al continuării urmăririi penale in personam.
Cuvinte-cheie: urmărire penală in rem; urmărire penală in personam; drept la apărare; act de sesizare; probe.
Abstract: This approach seeks to analyze whether and to [vezi tot]

0 Vizualizări 85

Consideraţii asupra aplicabilităţii beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, art. 30 din Legea nr. 656/2002 şi art. 367 alin. (5) C. pen.

Autor: Gabriela RADUCAN
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze dacă beneficiul cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, care reia întocmai norma art. 18 din Legea nr. 508/20042 (în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), art. 30 din Legea nr. 656/2002 (în cazul infracţiunilor de spălare a banilor) şi, respectiv, art. 367 alin. (5) C. pen. (în cazul infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat) se aplică şi persoanei care, comiţând una dintre [vezi tot]

0 Vizualizări 100