Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Sesizarea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Natura juridică a procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante

Autor: Bratosin Petre Bogdan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante; mijloc de probă; act de sesizare.…

[vezi tot]
3 Vizualizări 443

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală şi, ulterior, solicitare de informaţii în cadrul unui dosar penal

Autor: Liviu POPESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 136

Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Autor: Remus JURJ-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr.1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; unități de informații financiare; denunț; practică internațională.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 112

Actul procedural prin care Administrația Națională a Penitenciarelor poate sesiza organele de urmărire penală

Autor: Gheorghe Ivan

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: act procedural; Administrația Națională a Penitenciarelor; moduri de a sesiza organele de urmărire penală

Abstract: In the article the authors analyze the issues of the procedural act through which the National Administration of Penitentiaries can notify the criminal investigation bodies.

Keywords: procedural act; the National Administration of Penitentiaries; ways to notify the criminal investigation bodies…

[vezi tot]
0 Vizualizări 92

Corelaţia dintre răspunderea fiscală şi răspunderea penală

Autor: Emil LUPULESU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezentul articol propune o scurtă paralelă între procedura de angajare a răspunderii fiscale şi cea de angajare a răspunderii penale pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul fiscal.

Ca un prim punct de joncţiune între cele două proceduri, în prima parte a expunerii s-a analizat sesizarea organului de urmărire penală de către autorităţile fiscale. Au fost evocate dispoziţiile procedurale din materia sesizării organelor de urmărire penală în corelaţie cu dispoziţiile din legislaţia fiscală referitoare la activitatea de control fiscal.

Articolul conţine de asemenea câteva consideraţii referitoare la regimul [vezi tot]

0 Vizualizări 95

Aspecte de practică neunitară privind unele infracțiuni contra familiei

Autor: Mihai Alexandru STANCIU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Foarte frecvente în practica judiciară, infracțiunile de abandon de familie și de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului au cunoscut interpretări diferite, fie că a fost vorba despre întrunirea sau nu a elementelor constitutive ale infracțiunilor menționate a unor comportamente derogatorii de la obligațiile impuse părților de către instanțele de judecată sau despre modalitatea de încadrare juridică a acestora, fie că a fost vorba despre aspecte de ordin procedural, precum momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de lege pentru formularea plângerii prealabile, [vezi tot]

0 Vizualizări 237

Furtul de energie electrică. Chestiuni penale și procesual penale întâlnite în practică

Autor: Adrian RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2018

Revistă diponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul examinează și lămurește unele dileme întâlnite în practică în privința: legalității pătrunderii în domiciliul consumatorului fără acceptul acestuia de către reprezentanții operatorului de distribuție a energiei electrice și de către organele de ordine publică/ cercetare penală; naturii juridice a actelor consemnate de agenții companiei de furnizare a energiei electrice; modului de sesizare a organelor de urmărire penală; încadrării juridice a faptelor săvârșite; implicațiile unor fapte nepenale producătoare de prejudicii.

Cuvinte-cheie: legalitatea intrării în casa consumatorului; documentele anterioare plângerii penale; modul de sesizare a organelor de urmărire penală; [vezi tot]

1 Vizualizări 164

Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Noua legislație privind procesul penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a modificat în mod oficial regimul procedural al infracțiunilor incriminate de Legea Societăților nr. 31/1990. A abrogat textul referitor la urmărirea din oficiu a infracțiunilor menționate. Această modificare legislativă este supusă controverselor. Prima facie, regula din oficiu nu mai este în vigoare, un adevărat efect al desființării unei norme juridice. În consecință, cercetarea infracțiunilor trebuie să fie interzisă în lipsa plângerii victimei (un acționar al companiei, al companiei însăși sau al terțului afectat). Această concluzie logică este greu compatibilă cu principiul legalității, întrucât [vezi tot]

0 Vizualizări 174

Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului

Autor: KUGLAY Irina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă reprezintă o sinteză a prelegerii susţinute de autoare în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în 3-4 martie 2017, sub patronajul Facultăţii de Drept din Cluj.

Profitând atât de experienţa practică dobândită în calitate de procuror ce activează la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de participarea în cadrul comisiei de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei care a redactat proiectul Legii pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură penală, autoarea [vezi tot]

1 Vizualizări 864

The procedure for the referral of the criminal investigation bodies

Autor: Denisa BARBU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: Vintil Dongoroz mentioned in one of his books that “the referral is the dynamic act that causes the prosecution to take place.” We can say that the criminal prosecution is born when the criminal prosecution bodies are informed of a crime of a criminal nature by one of the above mentioned ways of referral. The common point of all means of referral is that it always takes the written form, either by direct recording of the injured party or by the oral [vezi tot]

0 Vizualizări 171