Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Proceduri speciale
Materiale per pagină:

CARTE: Acordul de recunoaștere a vinovăției

Autor: Andrei Viorel IUGAN

Coordonator: Mihail UDROIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: În cuprinsul Expunerii de motive a noului Cod de procedură penală, legiuitorul arată că introducerea acordului de recunoaștere a vinovăției va presupune o schimbare radicală a procesului penal român. Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției nu numai că va reduce durata judecării cauzei, dar va simplifica și activitatea din cadrul urmăririi penale.

La circa un an și jumătate de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, se impunea apariția unei lucrări care să analizeze în ce măsură, prin introducerea acordului de recunoaștere a vinovăției, aceste obiective au și fost [vezi tot]

0 Vizualizări 9

Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului în reglementarea Noului Cod penal

Autor: MOLOMAN Bogdan Dumitru
Publicat în: Pandectele Romane nr. 11/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Existenţa unor situaţii conflictuale între părinţi sau între părinţi şi persoanele cărora le revine exercitarea autorităţii părinteşti sau la domiciliul cărora copilul minor are stabilită locuinţa – potrivit dispoziţiilor Noului Cod civil – a condus la apariţia unei infracţiuni cu o mare importanţă pentru minori, întrucât aceştia sunt retraşi din mediul familial şi social producându-le, uneori, prejudicii ireparabile.

În prezentul articol, autorul analizează infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului din perspectiva Noului Cod penal, plecând de la o prezentare succintă a acestei [vezi tot]

0 Vizualizări 32

Studiu teoretic şi de practică judiciară asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Autor: BĂLAN Cristian
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Apariţia Codului de procedură penală a presupus, pe lângă reformarea instituţiilor existente în reglementarea de la 1968, introducerea unor noi instituţii, în scopul de a asigura îndeplinirea obiectivelor fixate de legiuitor în configuraţie a procesului penal. Una dintre instituţiile nou apărute în Cod a fost şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Fiind prezentat de către legiuitor ca o soluţie eficientă pentru reducerea termenului de soluţionare a cauzelor penale, în speţele în care inculpatul recunoaşte învinuirea ce i se aduce, chiar din faza urmăririi penale, acordul de recunoaştere [vezi tot]

0 Vizualizări 29

Câteva considerații cu privire la procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Autor:  Lidia Barac

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 25

Acordul de recunoaștere a vinovăției – unele controverse

Autori:  Alexandra Lăncrănjan, Radu Slăvoiu

Publicat în:  2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 25

Unele considerații asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Autor: Simona Rusu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Autorul prezintă câteva aspecte interesante legate de instituția evaluării probelor din perspectiva Noului Cod de procedură românesc și a sistemelor de drept străine.

Cuvinte-cheie: acordul de recunoaștere a vinovăției; conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției; noul Cod de procedură penală

Abstract: The author presents some interesting aspects regarding the content of the Agreement for the admission of guilt, after reviewing the opinions expressed in the matter.

Keywords:  the Agreement for the admission of guilt; the content of Agreement for the admission of guilt; the New Criminal Procedure Code…

[vezi tot]
0 Vizualizări 29

The Preventive Patronage and the Criminal Procedure against Juveniles in Hungary

Autori: Herke CSONGOR, Herke­Fábos Barbara KATALIN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The main rules of the procedure against juvenile offenders (subjects, evidence, circle of coercive measures, some particular rules of the procedure, special sanctions to be imposed against a juvenile). The proceeding of the preventive patronage. The placement of preventive patronage within the system of child protection.

Keywords: criminal procedures; preventive patronage; child protection. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 30

The System of Criminal Sanctions for Juvenile Offenders in the New Criminal Law of the Republic of Serbia from 2005

Autor: Dragan JOVAŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: At the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal laAt the beginning of 2006, new system of juvenile criminal law (substantial, procedural and executive) entered into force in the Republic of Serbia. In that way, by completing the reform of its criminal law, the Republic of Serbia followed the tendencies of contemporary criminal policies of other developed European countries (such as France, Germany, [vezi tot]

0 Vizualizări 38

Budget fraud – Preparatory Meeting

Autor: Edit SZENTPÁLI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The pursuit of acceleration of legal proceedings in the Hungarian procedural law has been observable for long. In the past decades several European countries have implemented new laws to reduce the time required by litigations. In the Hungarian procedural law, preparatory meeting introduced by Act XC 2017 is intended to fulfil the economy goals in court proceedings. To achieve the targets the court, the prosecution and the defence should be able to interpret and put the law in practice in a consistent way. During both the negotiation [vezi tot]

0 Vizualizări 29

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 39