Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Percheziția informatică
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Constatarea tehnico-ştiinţifică vs. Percheziţia informatică. Incompatibilitate?

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici

Descriere: Autorul analizează incompatibilitatea activităților specifice percheziției informatice cu obiectul constatării tehnico-științifice.

Cuvinte-cheie: percheziție informatică, art. 168 Cod procedură penală, date informatice, sistem informatic, mijloc probatoriu.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 270
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus continuarea analizei instituției percheziției informatice prin abordarea unor chestiuni punctuale pe care le-a apreciat ca fiind problematice fie din punct de vedere tehnic, fie din perspectiva relaţiei cu normele procedurale ori cu anumite texte de incriminare – îndeosebi art. 360 şi art. 364 Cod pen.

Cu titlu de exemplu, au fost analizate instrumentele de plată electronică de tip card bancar prin raportare la relevanţa probatorie a datelor informatice ce ar putea fi stocate pe acestea – făcându-se în acest sens trimitere la variabile precum [vezi tot]

2 Vizualizări 268
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematica percheziţiei informatice. Necesitatea unei asemenea lucrări se datorează lipsei unei dezbateri doctrinare veritabile privind modul în care se desfăşoară percheziţia informatică, aspect suspectibil să se răsfrângă din punctul de vedere al autorului asupra drepturilor procesuale ale acuzatului. În prima parte din această serie de articole vor fi abordare – printre altele – următoarele: procedura de percheziţionare în mediul informatic, percheziţia în timp real (live forensic), percheziţionarea sistemului informatic de la distanţă (remote forensic), aspecte referitoare la efectuarea unei [vezi tot]

0 Vizualizări 156

Câteva considerații referitoare la instituția percheziției informatice

Autor: Carmen Silvia PARASCHIV

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Some considerations concerning the information research institute

Abstract: According to Art. 102, point 108 of Law no. 255/2013 for the implementation of Law no. 135/2010 regarding the Code of criminal procedure and for the modification and completion of some normative acts that include procedural – criminal provisions, „by computer system search or a computer data storage medium, is understood the process of research, discovery, identification and collection. of the evidence stored in a computer system or computer data storage medium, carried out by means of appropriate technical means [vezi tot]

0 Vizualizări 120

Computer search versus technical-scientific finding

Autor: Radu SLĂVOIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: The study intends to establish delimitation between computer search and technical-scientific finding, having as a starting point certain cases encountered in the judicial practice when the law enforcement authorities confused the scopes of these two evidentiary procedures. The author emphasises that such an error can injure the fundamental rights of the parties of the criminal case, including the right of defence that the suspect or the defendant has, and can lead to the exclusion of the gathered evidence.
Keywords: search; technical-scientific finding; computer [vezi tot]

0 Vizualizări 162

Consideraţii asupra percheziţiei informatice

Autor: Paula CIOREA

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența instanțelor din Statele Unite ale Americii acordă o atenție deosebită dreptului persoanei la viață privată. Percheziția informatică este un procedeu probatoriu care prezintă un grad mare de ingerință, astfel încât trebuie să fie dispusă numai în mod excepțional. În prezent, percheziția informatică se poate dispune în toate cazurile când, „pentru descoperirea și strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice” (art. 168 alin. (2), teza finală C.proc.pen.). Există situații în care [vezi tot]

0 Vizualizări 92