Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Metode speciale de supraveghere sau cercetare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

Servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă şi literatura de specialitate cu privire la apartenenţa serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. Ceea ce îşi propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice şi consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind unul [vezi tot]

1 Vizualizări 160

Echitabilitatea procesului penal în ansamblul său şi utilizarea tehnicilor de supraveghere operativă

Autor: Laurenţiu Sorescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: limitarea proporţională a dreptului la apărare; tehnici de supraveghere operativă; dreptul la un proces echitabil; garanții procesuale; jurisprudență…

[vezi tot]
0 Vizualizări 114

Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în cadrul urmăririi penale

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 132

Una din problematicile punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică

Autor: Gheorghe Ivan, Vasile Ioniță

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: executare; mandat de supraveghere tehnică; procuror; poliție judiciară

Abstract: The authors analyze one of the current issues of applying the execution of the technical surveillance mandates: the possibility of the prosecutors within the Prosecutor’s Office attached to Local Courts, Tribunals, and Courts of Appeal to order the execution of the technical surveillance mandates by the officers or agents of the judiciary police within the Technical Service of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice.

Keywords: execution; technical surveillance mandate; prosecutor; judiciary police…

[vezi tot]
0 Vizualizări 114

Concise comments on the Romanian draft bill on searching for missing persons

Autori: Teodor Manea, Ana Maria Boldiș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: Considering the state of affairs in which noteworthy emphasis exists on both expanding the number of protection measures aimed at certain categories of victims, as well as increasing their effectiveness, the Ministry of Internal Affairs has drafted a bill regarding the search for missing persons. Thus, there is the distinct possibility of having a law that would be the norm for the procedure of localizing missing persons. The wide range of instruments that shall be at the command of the police could be of a genuine [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Cazurile și condițiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică

Autor: Sandra GRĂDINARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în prim-plan o problemă controversată având în vedere că dispozițiile privind supravegherea tehnică au fost modificate și completate în mai multe rânduri, având în vedere controversele din practică și din literatura de specialitate, formularea generând interpretări diferite. Analiza are în vedere atât legislația anterioară, cât și cea actuală – noul Cod de procedură penală, cu accent pe dreptul la viață privată și emiterea mandatului de supraveghere tehnică.

Cuvinte-cheie: mandat de supraveghere tehnică; dreptul la viață privată; noul Cod de procedură penală.

Cases and conditions for issuing of technical supervision [vezi tot]

0 Vizualizări 205

Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică după Decizia nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Măsura de supraveghere electronică reprezintă un proces probator, o modalitate de producere a probelor în procesul penal. Strângerea și producerea probelor este scopul principal al activității de urmărire penală și, prin urmare, poate fi realizată de procurorul sau organele de urmărire penală ale poliției judiciare sau cele speciale. Nulitatea unei metode de probă obținute ilegal ar putea fi ridicată în conformitate cu art. 281 și 282 Cod procedură penală și aceste metode nu pot fi utilizate în procesul penal, cu respectarea art. 102. Pe de altă parte, probele care au fost [vezi tot]

0 Vizualizări 136

Câteva reflecții cu privire la OUG nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică dispusă în procesul penal

Autor: Dana Apostol TOFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul reprezintă o scurtă analiză a recentei Ordonanțe de Urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri de executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, adoptată în vederea înlăturării efectelor unei decizii a Curții Constituționale. Este pentru prima dată în istoria sistemului de drept românesc post-comunist când se experimentează o asemenea viteză de reacție în concilierea prevederii „unei legi în vigoare… declarate neconstituționale” cu decizia curții constituționale.

Cuvinte-cheie: mandat de supraveghere tehnică; executare; drepturi și libertăți; chestiune neconstituțională.

Titlul lucrării în engleză: Some reflections on Government Emergency Ordinance no. 6/2016 on some measures to [vezi tot]

0 Vizualizări 127

Consideraţii privind accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică (I)

Autor: Mihai SUIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Accesul la un sistem informatic este una din metodele de supraveghere tehnică reglementate de noul Cod de procedură penală, dar este puţin utilizată în practică, deşi are un potenţial real de a ajuta o anchetă penală şi poate fi esenţial în investigarea infracţiunilor care se comit online.

Studiul de faţă are ca obiectiv identificarea caracteristicilor principale ale măsurilor de supraveghere, prezentarea istoricului modificărilor lor, analiza rolului acestor măsuri în cadrul procesului penal, precum însă şi limitele în aplicarea lor practică, atât în considerarea legislaţiei, cât şi a înţelegerii lor deficitare de [vezi tot]

1 Vizualizări 549

Consideraţii privind accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică (II)

Autor: Mihai SUIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Într-un articol precedent, publicat în paginile acestei reviste, am supus analizei aspectele de ordin general legate de accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică, precum şi etapele procedurale care trebuie parcurse pentru autorizarea legală a acestei metode.

În cadrul prezentului studiu, vom prezenta instituţiile care au competenţă conform legii să pună în executare supravegherea tehnică, subliniind repercusiunile produse de utilizarea infrastructurii Serviciului Român de Informaţii şi a persoanelor din cadrul său. De asemenea, ne vom concentra asupra aspectelor de teritorialitate şi a posibilităţilor de a accesa [vezi tot]

0 Vizualizări 170