Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
In dubio pro reo
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Rolul activ al apărătorului în respectarea prezumţiei de nevinovăţie a inculpatului

Autor: SCARLAT Corina
Publicat în: Pandectele Romane nr. 10/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Persoanei acuzate de săvârşirea unei infracţiuni nu i se poate cere să aducă probe pentru a-şi dovedi nevinovăţia. Prin urmare, dacă nu există probe împotriva sa şi statul nu a făcut dovada vinovăţiei sale, această persoană trebuie să fie recunoscută ca o persoană care nu a săvârşit nicio faptă prevăzută de legea penală, o persoană nevinovată şi care nu va putea fi trasă la răspundere sau sancţionată. Îndoiala cu privire la temeinicia probelor aduse de acuzare sau insuficienţa acestora vor profita inculpatului în virtutea principiului [vezi tot]

0 Vizualizări 84

The reasonable doubt in the Romanian criminal trial

Autor: Bogdan MICU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This work represents a doctrinary approach with certain judiciary practice highlights of the manner in which the standard regarding the evidence “beyond any reasonable doubt” can be found in the new Criminal Procedure Code. The research made led to the ascertainment that the acknowledgment of this standard of evidence consecrated at the European level and its assimilation into the Romanian juridical regulations ensured a guaranteeing of human rights within the criminal trial.

Keywords: reasonable doubt, criminal trial, human rights protection, criminal law.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 92

Tribunalul Cluj, Secția penală, Sentința nr. 22/23.01.2019 (Studiu de Caz)

Autor: Daniel Nițu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Analiza este realizată în jurul a 2 situații, și anume: (1) Cu toate că exista o îndoială cu privire la natura substanţelor, acuzarea a preferat să aleagă încadrarea juridică cea mai severă şi defavorabilă inculpaţilor, şi să nu dea efect principiului in dubio pro reo. Din perspectiva infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, probaţiunea administrată a dovedit caracterul acestor substanţe ca fiind apte să producă asemenea efecte psihoactive; (2) Ţinând seama că inculpatul a recunoscut acuzaţiile ce îi [vezi tot]

0 Vizualizări 140