Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Audierea martorilor
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

The Approver in Corruption Cases: A Witness in His Own Trial?

Autor:  Flaviu CIOPEC

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 73

Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat

Autor:  Anton Andreea Alexandra

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: asistență juridică; audierea martorului; dreptul la apărare; avocat.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 117

Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii

Autor: Irina Ionescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: martorul; dreptul la apărare; dreptul martorului de a nu se acuza; avocat; dreptul la un proces echitabil…

[vezi tot]
0 Vizualizări 114

Posibilitatea excluderii declarațiilor de martor în cazul incidenței art. 118 din Codul de procedură penală

Autor: Andrei-Ioan DASCĂLU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: declarație; martor; dovezi.

Abstract: The author discusses possible means for safeguarding the right granted by art. 118 of the Criminal Procedure Code, after hearing a witness that subsequently became a suspect or defendant, using as a starting point a ruling of the High Court of Cassation and Justice through which the request for a preliminary ruling to settle the legal issue was denied as inadmissible.

Keywords: statement; witness; evidence.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 167

Audierea martorilor. Unele considerații în lumina Deciziei nr. 562/2017 a Curții Constituționale a României

Autor: Nadia ZLATE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: dreptul de a refuza să dai declarație; martor; rude; membrii familiei.

Abstract: The Constitutional Court of Romania has, by its Decision no. 562/2017, that the legislative solution contained in art. 117 par. (1) lett. a) and lett. b) of the Criminal Procedure Code, which excludes from the right to refuse to be heard as a witness the persons who have established similar relations with those spouses, if they live or live no longer with the suspect or defendant is unconstitutional.

Therefore, art. 117 par. (1) of the Criminal Procedure Code should include, among [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Obligația cetățenilor români de a sprijini realizarea justiției și a securității naționale

Autor: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: cetățean român; obligație; realizarea justiției; realizarea securității naționale.

Abstract: In the editorial the authors proposed themselves to make a short legal, ethical and philosophic incursion over the obligation of the Romanian citizen to support the achievement of justice and national security.

Keywords: Romanian Citizen; obligation; achievement of justice; achievement of national security.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 94

Dreptul martorului de a nu se acuza. Inutilizabilitatea şi excluderea probei. Jurisprudenţă

Autor: Iulian BĂLAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiul de faţă extrage din analiza mai multor hotărâri judecătoreşti române şi străine o serie de reguli jurisprudenţiale în materia sancţiunilor aplicabile declaraţiei date de martor în propria cauză: conform principiului nemo tenetur se detegere, declaraţia nu poate fi folosită. Sancţiunea este atrasă de funcţionalitatea declaraţiei ca probă în acuzare. Încălcarea acestui principiu cu ocazia obţinerii probei atrage sancţiunea distinctă a excluderii probei. Încălcarea este dată de suspiciunea existentă la adresa martorului, iar suspiciunea poate rezulta în mod rezonabil din datele aflate la dispoziţia organului [vezi tot]

1 Vizualizări 212

Influențarea declarațiilor martorilor prin tactici psihologice

Autor: Raluca Iuliana DIAC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dacă locul pe care proba cu martori îl ocupă în procesul penal este unul predominant, acest lucru se cuvine însăși naturii împrejurărilor ce urmează a fi dovedite și nu datorită faptului că această probă ar da dovadă de desăvârșire în actul ei final. Această lucrare își propune să aducă în prim plan studiile ce au explicat mecanismele psihologice care pot afecta veridicitatea informațiilor relatate de către martorii de bună-credință, a căror dorință de a se implica în aflarea adevărului nu poate fi contestată. Luând [vezi tot]

0 Vizualizări 214

Utilizarea tehnicilor moderne de audiere în procesul penal: Interviul Cognitiv

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezența praxis-ului indicator a scos la iveală un lanț de probleme problematice care tind să devină evidente în timpul ședințelor de audiere a martorilor din cadrul procesului penal, aspecte care pot duce în cele din urmă la decizii eronate pronunțate de instanță. Având în vedere esența discuției noastre, am putea începe prin a construi o listă condensată a acestor probleme: imperfecțiunea naturală a minții umane care duce la dificultăți reale pentru un martor de a surprinde exact și complet faptele; modul recurent ineficient în care organele judiciare își construiesc adesea relația cu martorul, [vezi tot]

0 Vizualizări 187

Issues of controversial practice referring to the crime of false testimony

Autor: Mirela GORUNESCU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The crime of false testimony is one of the crimes which are traditionally found in our criminal legislation, the judicial practice recording also specific situations which required the application of the incrimination text which defined this crime. It can be considered that we are dealing with a crime which can no longer present any difficulties in relation to the interpretation and application of the incrimination norm with regard to the particular deeds committed. However, many elements are still encountered with respect to the [vezi tot]

0 Vizualizări 229