Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Probele, mijloacele de probe și procedeele probatorii
Materiale per pagină:

Featured

Constatarea tehnico-ştiinţifică vs. Percheziţia informatică. Incompatibilitate?

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici

Descriere: Autorul analizează incompatibilitatea activităților specifice percheziției informatice cu obiectul constatării tehnico-științifice.

Cuvinte-cheie: percheziție informatică, art. 168 Cod procedură penală, date informatice, sistem informatic, mijloc probatoriu.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 56
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus continuarea analizei instituției percheziției informatice prin abordarea unor chestiuni punctuale pe care le-a apreciat ca fiind problematice fie din punct de vedere tehnic, fie din perspectiva relaţiei cu normele procedurale ori cu anumite texte de incriminare – îndeosebi art. 360 şi art. 364 Cod pen.

Cu titlu de exemplu, au fost analizate instrumentele de plată electronică de tip card bancar prin raportare la relevanţa probatorie a datelor informatice ce ar putea fi stocate pe acestea – făcându-se în acest sens trimitere la variabile precum [vezi tot]

1 Vizualizări 71
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematica percheziţiei informatice. Necesitatea unei asemenea lucrări se datorează lipsei unei dezbateri doctrinare veritabile privind modul în care se desfăşoară percheziţia informatică, aspect suspectibil să se răsfrângă din punctul de vedere al autorului asupra drepturilor procesuale ale acuzatului. În prima parte din această serie de articole vor fi abordare – printre altele – următoarele: procedura de percheziţionare în mediul informatic, percheziţia în timp real (live forensic), percheziţionarea sistemului informatic de la distanţă (remote forensic), aspecte referitoare la efectuarea unei [vezi tot]

0 Vizualizări 33
Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 41
Featured

Servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă şi literatura de specialitate cu privire la apartenenţa serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. Ceea ce îşi propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice şi consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind unul [vezi tot]

1 Vizualizări 44

Necesitatea reintroducerii în Codul de procedură penală a instituției prezentării materialului de urmărire penală

Autor: Veronica Dobozi

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: administrare probe; urmărirea penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 0

Studiu privind modificarea Codului de procedură penală (ii). Probațiunea

Autor: Radu Slăvoiu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: amendament; probațiune; procedeu probatoriu.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Operează excluderea probelor întotdeauna prin sancțiunea nulității?

Autor: George-Dominic Pop

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: administrarea probelor; cazuri de nulitate; excluderea probelor.

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în cadrul urmăririi penale

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Folosirea probelor obținute în mod ilegal. Echitatea procedurii în ansamblu. Cauza Nițulescu contra României

Autor:  Adrian Stan

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 1