Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Probele, mijloacele de probe și procedeele probatorii
Materiale per pagină:

Featured

Constatarea tehnico-ştiinţifică vs. Percheziţia informatică. Incompatibilitate?

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici

Descriere: Autorul analizează incompatibilitatea activităților specifice percheziției informatice cu obiectul constatării tehnico-științifice.

Cuvinte-cheie: percheziție informatică, art. 168 Cod procedură penală, date informatice, sistem informatic, mijloc probatoriu.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 281
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus continuarea analizei instituției percheziției informatice prin abordarea unor chestiuni punctuale pe care le-a apreciat ca fiind problematice fie din punct de vedere tehnic, fie din perspectiva relaţiei cu normele procedurale ori cu anumite texte de incriminare – îndeosebi art. 360 şi art. 364 Cod pen.

Cu titlu de exemplu, au fost analizate instrumentele de plată electronică de tip card bancar prin raportare la relevanţa probatorie a datelor informatice ce ar putea fi stocate pe acestea – făcându-se în acest sens trimitere la variabile precum [vezi tot]

2 Vizualizări 274
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematica percheziţiei informatice. Necesitatea unei asemenea lucrări se datorează lipsei unei dezbateri doctrinare veritabile privind modul în care se desfăşoară percheziţia informatică, aspect suspectibil să se răsfrângă din punctul de vedere al autorului asupra drepturilor procesuale ale acuzatului. În prima parte din această serie de articole vor fi abordare – printre altele – următoarele: procedura de percheziţionare în mediul informatic, percheziţia în timp real (live forensic), percheziţionarea sistemului informatic de la distanţă (remote forensic), aspecte referitoare la efectuarea unei [vezi tot]

0 Vizualizări 158
Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 209
Featured

Servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă şi literatura de specialitate cu privire la apartenenţa serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. Ceea ce îşi propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice şi consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind unul [vezi tot]

1 Vizualizări 160

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă aspectele juridice care decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv procedura examinării fizice.

Cuvinte-cheie:examen fizic; procedura de succesiune; consimţământ; autorizare; procedura criminala.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 143

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul este dedicat unor subiecte de actualitate și de larg interes din procedura penală română, și anume: comisia rogatorie și limitele acesteia și preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: he article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the rogatory commission and its limits in Romanian criminal proceedings and the taking the casese from the hierarchically inferior prosecutor’s offices.

Key-words: The [vezi tot]

0 Vizualizări 102

Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziţia şi expertiza

Autor: Gabriel NAGHI

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

The new provisions of the Criminal Procedure Code regarding the hearing persons’, search and expertise

Abstract: The necessity of a unitary jurisprudence, in line with the jurisprudence of ECtHR, as well as the multitude of amendments of the old Criminal Procedure Code which had determined divergent interpretations and rules for application and the actual suffocation of the prosecution and judiciary, represent the main reasons that lay at the basis of the decision to modernise the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The procedural specifications meant to [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Câteva considerații referitoare la instituția percheziției informatice

Autor: Carmen Silvia PARASCHIV

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Some considerations concerning the information research institute

Abstract: According to Art. 102, point 108 of Law no. 255/2013 for the implementation of Law no. 135/2010 regarding the Code of criminal procedure and for the modification and completion of some normative acts that include procedural – criminal provisions, „by computer system search or a computer data storage medium, is understood the process of research, discovery, identification and collection. of the evidence stored in a computer system or computer data storage medium, carried out by means of appropriate technical means [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Investigarea criminalistică a infracțiunilor financiar-bancare

Autor: Petruț CIOBANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Forensic Investigation of Financial Banking Crimes

Abstract: Any type of investigation in this field involves the adaptation of some principles and the initiation of criminal investigation acts common to the investigation of crimes against the patrimony.
The exact knowledge of the facts and the circumstances of the case, whether scriptural or factual, requires the assessment of the damage when the criminal fact is discovered, through inventories, financial-accounting and merchandise expertise. In order to discover the operating modalities and to identify the perpetrators of the crime, it is necessary to hear [vezi tot]

0 Vizualizări 129