Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Ne bis in idem
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Non bis in idem în materie fiscală prin prisma jurisprudenței CEDO/CJUE

Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării [vezi tot]

0 Vizualizări 57

Ordinul european de anchetă

Autor: SALOMIR Mircea

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatLuând în considerare modificările aduse sistemului tradiţional de cooperare impuse de Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală şi de Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor, există o presiune pentru crearea unui nou cadru legislativ în materia strângerii probelor. Scopul studiului de faţă este de a explica [vezi tot]

0 Vizualizări 39

Limitarea sferei de incriminare a spălării banilor ulterior deciziei nr. 418/2018 a Curţii Constituţionale

Autor: STAN Adrian

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatO recentă decizie interpretativă a Curţii Constituţionale a României pronunţată în materia infracţiunii de spălare a banilor generează o serie de discuţii cu privire la raportul între această din urmă infracţiune şi cea din care provin sumele de bani sau alte produse obiect al acţiunii de spălare. Aceasta deoarece decizia contrazice anterioara interpretare dată în aceeaşi materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce se poate numi o dispută între cele două instanţe, ambele cu atribuţii în materia de interpretare a legilor penale.

Ne propunem astfel să [vezi tot]

0 Vizualizări 39

Frauda informatică. Aspecte controversate

Autor: ZLATI George

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de infracţiunea de fraudă informatică. În primul rând, este pusă în discuţie natura infracţiunii în vederea identificării corecte a valorilor sociale protejate prin textul de incriminare. Autorul încearcă astfel să argumenteze faptul că frauda informatică protejează atât integritatea sistemelor informatice, cât şi integritatea şi disponibilitatea datelor informatice în scopul de a clarifica relaţia dintre frauda informatică (art. 249 Cod penal) şi infracţiunea de alterare a datelor informatice (art. 362 Cod penal).

De asemenea, autorul evidenţiază exemple identificate atât în [vezi tot]

0 Vizualizări 38

Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Autor: MARIN Liana-Georgiana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrincipiul „bis de eadem re ne sit actio” (ne bis în idem) a apărut în Digestele împăratului Iustinian I  şi prevede că „Guvernatorul nu trebuie să permită ca aceeaşi persoană să fi e acuzată din nou de o infracţiune pentru care a fost deja achitat” .

În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin „idem” înţelegem acele fapte care constituie un ansamblu de circumstanţe concrete care implică de fapt acelaşi inculpat şi care sunt indisolubil legate între ele în timp şi spaţiu, a căror existenţă trebuie [vezi tot]

0 Vizualizări 34

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mandatul european de arestare

Autor: Gheorghe BOCŞAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.3/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract:

The European Arrest Warrant (EAW) represents the first and the most successful instrument
of the mutual recognition of judgments and judicial decisions in the area of liberty, security and
justice of the European Union. Though the Framework Decision 2002/584/JHA of the Council
establishes the rules under which EAW operates, a considerable role in the empowerment of this
judicial cooperation instrument pertains to the Court of Justice of the European Union.
Thus, even the fundamental question of the possibility and legitimacy to transform the classical
extradition framework, based upon international law conventions or [vezi tot]

0 Vizualizări 35

Observations on the ne bis in idem principle in light of the European Court of Human Rights’ judgment: Milenković V. Serbia

Autor: Goran P. ILIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: This paper dealt with problems of the ne bis in idem principle as one of the basic human rights in criminal proceedings. First, the author analyzed the practice of the European Court of Human Rights in correlation to the concepts of bis and idem. Special attention was devoted to different approaches taken in the interpretation of the concept of the identity of offence (idem), whereby the judgments of the Grand Chamber in the cases Sergey Zolotukhin v. Russia and A. and B. v. Norway were [vezi tot]

0 Vizualizări 33

Principiul ne bis in idem. Încetarea procesului penal față de inculpat pe temeiul autorității de lucru judecat, în situația în care după sancționarea contravențională pentru lovire și distrugere s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceleași fapte

Autor: Ioan NEMEȘ

Publicat în: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deși plângerea contravențională are o natură civilă în dreptul național, totuși această calificare juridică a procedurii în dreptul intern nu poate constitui singurul criteriu relevant pentru aplicabilitatea principiului ne bis in idem din perspectiva art. 4 paragraf 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Procedura de contestare a unui proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO sub aspect penal, iar existența sau nu [vezi tot]

0 Vizualizări 71

Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în cazul ordonanțelor de clasare

Autor: Diana LUCACIU

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol își propune, mai întâi, o succintă analiză a principiului ne bis in idem în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, mai ales în lumina hotărârii Mihalache c. României, urmând a concluziona în ce măsura aceasta reprezintă sau nu o aliniere a Curții de la Strasbourg cu viziunea Curții de la Luxembourg.

În continuare, articolul cuprinde, de asemenea, o analiză a hotărârilor pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele în care principiul ne bis in idem a fost incident. În final, articolul [vezi tot]

0 Vizualizări 75