Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Dreptul la apărare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat

Autor:  Anton Andreea Alexandra

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: asistență juridică; audierea martorului; dreptul la apărare; avocat.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 109

Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă

Autor: Alexandru Răducu 

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: sancțiuni; asistența juridică obligatorie; persoana vătămată minoră; lipsa capacității de exercițiu; nulități…

[vezi tot]
0 Vizualizări 111

Aspecte controversate privind audierea persoanelor

Autor: Ionică-Daniel Ciobanu

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul la un proces echitabil; asistența juridică; obligativitatea asigurării asistenței juridice; efectele nerespectării dreptului la apărare; dreptul la apărare; nulitățile.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 159

Echitabilitatea procesului penal în ansamblul său şi utilizarea tehnicilor de supraveghere operativă

Autor: Laurenţiu Sorescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: limitarea proporţională a dreptului la apărare; tehnici de supraveghere operativă; dreptul la un proces echitabil; garanții procesuale; jurisprudență…

[vezi tot]
0 Vizualizări 114

Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii

Autor: Irina Ionescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: martorul; dreptul la apărare; dreptul martorului de a nu se acuza; avocat; dreptul la un proces echitabil…

[vezi tot]
0 Vizualizări 105

Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului

Autor: SITIAVU Georgiana, JIGAU Catalin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 8/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Dreptul la apărare al inculpatului se realizează atât prin intermediul „audierii” cât şi prin intermediul „ascultării”, acestea reprezentând două noţiuni distincte, nominalizate expres de legiuitor în conţinutul textelor de lege.
Cuvinte-cheie: audiere; ascultare; drept la apărare; măsuri preventive.
Abstract: The right to defense of the accused can be realized through „the hearing” and through „the listening” these are two distinct concepts, the legislature expressly mentioned in legal texts.
Keywords: hearing; listening; the right to defense; preventive measures.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 125

Cu privire la imperfecţiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem şi in personam şi la efectele acestei imperfecţiuni în procesul penal

Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Acest demers îşi propune să analizeze dacă şi în ce măsură soluţia legislativă adoptată de Noul Cod de procedură penală prevăzută de art. 305 alin. (1) şi (3), reuşeşte să asigure respectarea dreptului la apărare şi celelalte garanţii procesuale ale viitorului suspect, în intervalul dintre momentul procesual al începerii urmăririi penale in rem şi momentul procesual al continuării urmăririi penale in personam.
Cuvinte-cheie: urmărire penală in rem; urmărire penală in personam; drept la apărare; act de sesizare; probe.
Abstract: This approach seeks to analyze whether and to [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Dreptul la tăcere şi neautoincriminare al martorului

Autor: SCARLAT Corina
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Dreptul la tăcere al martorului este o instituţie nouă în Codul de procedură penală care, se referă la dreptul acestuia de a nu se autoincrimina, atunci când a avut sau va dobândi calitatea de suspect sau inculpat. Însă, textul de lege cu privire la tăcerea martorului va trebui să fie completat cu dispoziţii noi care, să asigure respectarea celor mai importante garanţii ale unui proces echitabil atunci când martorul, prin declaraţia sa, se poate autoacuza.
Cuvinte-cheie: dreptul la tăcere şi neautoincriminare; martor; dreptul la un proces echitabil; [vezi tot]

0 Vizualizări 175

Paradoxul ca metodă de legiferare

Autor: Liviu Popescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 117

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Autor: Bogdan Codreanu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 116