Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale
Materiale per pagină:

Studiu privind modificarea Codului de procedură penală (i). Principiile fundamentale și participanții la procedura judiciară

Autor: Radu Slăvoiu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: proces penal; procedură judiciară; participanți.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 1

Paradoxul ca metodă de legiferare

Autor: Liviu Popescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 8

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Autor: Bogdan Codreanu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 9

Scurte consideraţii referitoare la efectele unei cereri de consimţământ, în baza principiului specialităţii în materia extrădării, asupra cursului prescripţiei răspunderii penale

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: consimțământ; extrădare; prescripția răspunderii penale; principiul specialității.

Abstract: The author analyzes the effects that a request for consent addressed to the requested state by the Romanian authorities for the prosecution of the extradited person has on the course of the statutory limitation of criminal liability, while arguing for his/her own opinion at the same time.

Keywords: consent; extradition; statutory limitation of criminal liability; specialty principle.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Videoconferinţa în cadrul procedurilor penale naționale şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală; proces echitabil; proceduri penale; proces penal; videoconferință.

Abstract: The alert rhythm in which the contemporary world turns into an “informational” marks all the fields of society. In this context, judicial proceedings cannot stand aside from technology involvement. An equally interesting and topical aspect concerns the use of videoconference in criminal proceedings.

The author analyzes the issues of videoconference, highlighting valuable ideas in the field.

Keywords: international judicial cooperation in criminal matters; fair trial; criminal proceedings; criminal trial; videoconference.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 8

Audierea martorilor. Unele considerații în lumina Deciziei nr. 562/2017 a Curții Constituționale a României

Autor: Nadia ZLATE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: dreptul de a refuza să dai declarație; martor; rude; membrii familiei.

Abstract: The Constitutional Court of Romania has, by its Decision no. 562/2017, that the legislative solution contained in art. 117 par. (1) lett. a) and lett. b) of the Criminal Procedure Code, which excludes from the right to refuse to be heard as a witness the persons who have established similar relations with those spouses, if they live or live no longer with the suspect or defendant is unconstitutional.

Therefore, art. 117 par. (1) of the Criminal Procedure Code should include, among [vezi tot]

0 Vizualizări 10

Principiile specifice fazei de urmărire penală și respectarea dreptului la apărare

Autor: George Daniel Dancă

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: urmărire penală; principii specifice; dreptul la apărare; limite

Abstract: The article treats the right to defense in the course of criminal prosecution, by reference to the principles specific to this phase of the criminal proceeding, concluding that the right to defense can be exercised throughout the criminal prosecution, but with certain limitations deriving from the law.

Keywords: criminal prosecution; specific principles; the right to defense; limitations…

[vezi tot]
0 Vizualizări 6

Non bis in idem în materie fiscală prin prisma jurisprudenței CEDO/CJUE

Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării [vezi tot]

0 Vizualizări 26

Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României

Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare [vezi tot]

0 Vizualizări 22

Legalitatea procesului penal – consecințele încălcării articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedură penală

Autor: Ionela Antoaneta BLEAHU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Principiul legalității este prevăzut de articol 2 din Codul de procedură penală și este reglementat pentru a garanta supremația dreptului în materie procesual penală, astfel încât procesul penal să se desfășoare potrivit dispozițiilor legale. În prezentul articol autorul încearcă să clarifice câteva aspecte controversate legate de consecințele încălcării articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedură penală. Articolul menționat supra reglementează procedura extinderii urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice. Prin urmare, în cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte [vezi tot]

0 Vizualizări 19