Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale
Materiale per pagină:

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 55

Limitele controlului exercitat de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor procurorului cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă a inculpatului

Autor:  Alin Bădală, Alexandra Mihaela Șinc

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: arestarea preventivă; legalitatea actelor de urmărire penală; încadrarea juridică; principiul separării funcțiilor judiciare; analizarea actelor procurorului de către judecătorul de drepturi și libertăți.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 101

Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat

Autor:  Anton Andreea Alexandra

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: asistență juridică; audierea martorului; dreptul la apărare; avocat.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 74

Limitări ale principiului aflării adevărului

Autor:  Matei-Ciprian Graur

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: principiul aflării adevărului; garanții procesuale; principiul oportunității; renunțarea la urmărirea penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 102

Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă

Autor: Alexandru Răducu 

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: sancțiuni; asistența juridică obligatorie; persoana vătămată minoră; lipsa capacității de exercițiu; nulități…

[vezi tot]
0 Vizualizări 68

Aspecte controversate privind audierea persoanelor

Autor: Ionică-Daniel Ciobanu

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul la un proces echitabil; asistența juridică; obligativitatea asigurării asistenței juridice; efectele nerespectării dreptului la apărare; dreptul la apărare; nulitățile.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 129

Echitabilitatea procesului penal în ansamblul său şi utilizarea tehnicilor de supraveghere operativă

Autor: Laurenţiu Sorescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: limitarea proporţională a dreptului la apărare; tehnici de supraveghere operativă; dreptul la un proces echitabil; garanții procesuale; jurisprudență…

[vezi tot]
0 Vizualizări 70

Dezvăluirea informaţiilor din cauzele penale şi dreptul la viaţă privată în lumina CEDO

Autor: Irina Ionescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: scurgerile de informații cu caracter confidențial; dreptul la viață privată al suspectului sau inculpatului; prezumția de nevinovăție; difuzarea către presă a extraselor din transcrierile interceptărilor efectuate în dosarele penale; CEDO; jurisprudență comentată; protecţia juridică a informaţiilor din dosarele penale…

[vezi tot]
0 Vizualizări 74

Contestaţia privind durata procesului penal: remediu efectiv sau paliativ? −Perspectiva CEDO−

Autor: Andreea Carali, Bianca Țăndărescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: contestația privind durata procesului penal; CEDO; jurisprudență comentată; dreptul la un proces echitabil; rezonabilitatea duratei procesului penal; modul de calcul al duratei procesului penal; celeritatea procedurii penale; optimizarea duratei procesului penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 56

Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii

Autor: Irina Ionescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: martorul; dreptul la apărare; dreptul martorului de a nu se acuza; avocat; dreptul la un proces echitabil…

[vezi tot]
0 Vizualizări 66