Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat

Autor:  Anton Andreea Alexandra

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: asistență juridică; audierea martorului; dreptul la apărare; avocat.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 16

Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă

Autor: Alexandru Răducu 

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: sancțiuni; asistența juridică obligatorie; persoana vătămată minoră; lipsa capacității de exercițiu; nulități…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Aspecte controversate privind audierea persoanelor

Autor: Ionică-Daniel Ciobanu

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul la un proces echitabil; asistența juridică; obligativitatea asigurării asistenței juridice; efectele nerespectării dreptului la apărare; dreptul la apărare; nulitățile.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 51

Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii

Autor: Irina Ionescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: martorul; dreptul la apărare; dreptul martorului de a nu se acuza; avocat; dreptul la un proces echitabil…

[vezi tot]
0 Vizualizări 16

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: apărare; martor; proces penal; urmărire penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 28

Invocarea încălcării dispozițiilor privind prezența suspectului sau inculpatului la judecată, precum și asistarea de către avocat a acestora și a celorlalte părți atunci când acestea sunt obligatorii. Inadmisibilitate

Autor: Andra Laura-Tănase

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 25

Asistarea la efectuarea actelor de urmărire penală de către avocatul suspectului sau al inculpatului

Autor: Paul GHIBAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează problematica instituției asistării avocatului suspectului sau inculpatului la efectuarea activităților de urmărire penală, prevăzută cu titlu de noutate în actualul Cod de procedură penală. Se analizează atât obligațiile născute în sarcina organului de urmărire penală cât și drepturile recunoscute explicit sau implicit avocatului părții sau al subiectului procesual principal, încă din momentul incipient, al înregistrării cererii de încunoștințare. Articolul își propune totodată expunerea consecințelor practice determinate de caracterul superficial al reglementării acestei instituții esențiale în economia procesului penal precum și evidențierea unor propuneri de lege [vezi tot]

0 Vizualizări 40

(I) Cerere de recurs în casaţie semnată de avocatul inculpatului. Admisibilitate (II) Luare de mită pentru altul. Incriminarea faptei în Codul penal anterior

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă cererea de recurs în casaţie este promovată nemijlocit de către inculpat, semnarea ei de către acesta este prevăzută sub sancţiunea inadmisibilităţii. Dacă cererea de recurs în casaţie este promovată de către inculpat prin avocat, semnătura inculpatului poate fi înlocuită de semnătura avocatului, la care se adaugă împuternicirea avocaţială care atestă mandatarea acestuia pentru a promova calea de atac. 

Pentru că art. 254 alin. (1) C. pen. 1969  nu a distins în funcţie de persoana beneficiarului, luarea de mită putea avea loc pentru autorul infracţiunii sau pentru o altă persoană. [vezi tot]

0 Vizualizări 33

Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală

Autor: VOLONCIU Nicolae, MARIN Cătălin

Publicat în: Caiete de Drept nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn lumina actualului Cod de procedură penală, dreptul la apărare constituie unul dintre principiile fundamentale ale aplicării legii procesual penale. Având în vedere natura juridică complexă a dreptului la apărare, părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat. Potrivit legii, părţile, subiecţii procesuali principali, dar şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării. În noua viziune procesual penală, avocatul se înfăţişează ca un subiect procesual distinct, care asistă sau reprezintă părţile [vezi tot]

0 Vizualizări 35

Obligația noului apărător al inculpatului de a formula o nouă cerere pentru a asista la efectuarea actelor de urmărire penală

Autor: Marcela Grădinaru
Publicat în: Revista Themis nr. 1/2019
Disponibil online: aici.
Cuvinte-cheie: avocatul inculpatului; cerere; asistență judiciară; urmărire penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 28