Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
Materiale per pagină:

Featured

CARTE: Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă primul demers științific care tratează exclusiv sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, realizând o analiză în profunzime a tuturor instituțiilor de drept penal și procesual penal utilizate în aplicarea pedepselor. Partea întâi este dedicată măsurilor preventive, care în actuala configurație legală pătrund nepermis de mult în sfera sistemului sancționator. Sunt analizate numeroasele probleme care au apărut până acum, precum și cele care pot apărea în continuare în practica judiciară, însoțite de propuneri de lege ferenda pentru reformarea acestei instituții. 

A doua parte a lucrării este dedicată nucleului dur al sistemului sancționator: [vezi tot]

0 Vizualizări 193
Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate pe tema răspunderii penale a persoanei juridice, îmbinând o parte din aspectele deja prezentate sub diferite forme de-a lungul timpului cu numeroase informații și analize noi, în special în ceea ce privește entitățile care pot răspunde penal, infracțiunile care pot fi comise de persoanele juridice, stabilirea legăturii dintre persoana juridică și persoana fizică agent al infracțiunii ori conținutul constitutiv al infracțiunii. Lucrarea prezintă o jurisprudență bogată a instanțelor naționale (peste 200 de hotărâri pronunțate în perioada 2009-2021) care se referă [vezi tot]

0 Vizualizări 162

O problemă controversată privind măsurile asigurătorii: concursul între executarea silită şi sechestrul aplicat în procesul penal

Autor: Alexandra Mihaela ȘINC

Publicat în: Revista Română de Executare Silită nr. 4/2017

Revistă disponibilă: aici

Titlul lucrării în engleză: A controversial issue regarding the precautionary measures: the concurrence between the forced execution and the seizure enforced in the criminal proceedings

Abstract:  For a correct solution to the issue into question it is necessary to know the effects of taking the action of seizure in the criminal proceedings. Thus, as explicitly resulting from art. 249 paragraph (2) of the Code of criminal procedure, the consequence shall be the preservation of the asset, which means that the holder of the ownership right over [vezi tot]

0 Vizualizări 98

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au făcut obiectul unei infracțiuni.

Cuvinte-cheie: restabilirea situației anterioare; vehicul; obiectul unei infracțiuni; procedura criminală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely restoring of the previous situation in the case [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Scurte consideraţii privind măsurile preventive privative de libertate în reglementarea noului Cod de procedură penală

Autor: Ionel GRIGORIE

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015

Disponibil online: aici.

Short considerations on custodial preventive measures in the regulation of the new Criminal Procedure Code

Abstract: The article proposes an approach to the elements the novelty of the new Code of Criminal Procedure safeguards of individual liberty and personal security preventive measures in relation to deprivation of liberty which may be ordered in criminal proceedings. Examination of the principle of proportionality in taking preventive measures according to the seriousness of the accusation and the need for attaining the desired person by ordering it is an obligation for judges hearing [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini

Autor: Adrian Ștefan CLOPOTARI 

Publicat în: Revista de insolvență nr. 66/2018

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Foreclosure in insolvency: from the release of criminal seizures to release of
certainties

Abstract: GEO 88/2018 implemented foreclosure during insolvency procedures and everything changed. Collective redress of claims may be suspended by individual foreclosure. But nobody knows what that means in insolvency. What are the rules of such foreclosure? Is there a parallel procedure for insolvency or insolvency proceedings? In the absence of clarification from the legislator, we can only interpret. Here is a way of debt foreclosure so that the text can be applied, based on [vezi tot]

0 Vizualizări 86

Limitele controlului exercitat de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor procurorului cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă a inculpatului

Autor:  Alin Bădală, Alexandra Mihaela Șinc

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: arestarea preventivă; legalitatea actelor de urmărire penală; încadrarea juridică; principiul separării funcțiilor judiciare; analizarea actelor procurorului de către judecătorul de drepturi și libertăți.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 164

Considerații cu privire la natura și modul de calcul al termenului de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

Autor:  Mihaela Lazăr, Alexandra Mihaela Șinc

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară; termen regresiv; CCR; zile libere; zile pline; termen de recomandare; termen imperativ.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 105

Analiza condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a se dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale a României și a Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor:  Petre Bogdan Bratosin

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsura arestului la domiciliu; măsuri preventive; prelungirea măsurii; CCR; CEDO.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 89

Competența de soluționare a cererii de părăsire a domiciliului în ipoteza în care față de inculpat s-a luat măsura arestului la domiciliu, iar dosarul se află în calea contestației în procedura camerei preliminare

Autor: Daniel Giorgian

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsura arestului la domiciliu; calea de atac a contestației în cadrul procedurii de cameră preliminară; cerere de părăsire a domiciliului.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 129