Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Mandatul european de arestare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărârea penală. Consecinţe

Autor: Georgiana ANGHEL-TUDOR

Publicat în: EuRoQuod, nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea privativă de libertate, iar persoana solicitată este cetăţean român şi a declarat că refuză să execute pedeapsa în statul membru emitent, este incident motivul de refuz al executării mandatului european de arestare prevăzut de dispoziţiile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată.

Cuvinte-cheie: mandatul european de arestare; Uniunea Europeană; cooperare judiciară; extrădare.

Titlul lucrării în engleză: European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Mandatul european de arestare (I). Regula specialităţii

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 12/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce îşi propune prezentarea anumitor aspecte teoretice şi jurisprudenţiale privind instituţia mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialităţii, respectarea drepturilor fundamenta le în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare ale mandatului european de arestare etc.), atât în situaţiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât şi în cazurile în care se solicită opinia juridică [vezi tot]

0 Vizualizări 118

Mandatul european de arestare (II). Protecţia drepturilor fundamentale

Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părţi, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoaşterii reciproce şi imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanţiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistenţă juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţile consulare, dreptul la informare, precum şi dreptul la traducere şi la un interpret), [vezi tot]

0 Vizualizări 71

Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului român

Abstract: The author presents a point of view over the engaging of civil liability of the Romanian State in case of judicial errors produced when the Romanian Judicial Authorities execute European Arrest Warrants issued by other states.

Out of editorial reasons, the survey contains 122 pages, and has been divided in three parts, the first part being published in the current number of the “Pro Lege” magazine, and the other parts in the following numbers of the magazine (no. 4/2017, [vezi tot]

0 Vizualizări 72

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 89

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arest; răspunderea civilă a statului român

Abstract: In the second part of the study, the author proceeds to investigate the engagement of civil liability of the Romanian state in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities execute European arrest warrants issued by other states

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian state…

[vezi tot]
0 Vizualizări 72

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Mandatul de arestare european. Perspective

Autor: POP Cătălin Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatApărând ca o înlocuire imediată a mecanismului de extrădare pentru relaţiile de capturare şi de livrare a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene şi ca răspuns la creşterea rapidă a terorismului, mandatul de arestare european părea la început o poveste de succes în domeniul dreptului penal european, fiind un instrument extraordinar de eficient pentru combaterea criminalităţii transnaţionale.

Pe de altă parte, pe baza datelor statistice, se dovedeşte încet, dar sigur, că mandatul de arestare european începe să fie perceput ca fiind mai degrabă abuzat în ceea ce priveşte emiterea [vezi tot]

0 Vizualizări 96

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mandatul european de arestare

Autor: Gheorghe BOCŞAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.3/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract:

The European Arrest Warrant (EAW) represents the first and the most successful instrument
of the mutual recognition of judgments and judicial decisions in the area of liberty, security and
justice of the European Union. Though the Framework Decision 2002/584/JHA of the Council
establishes the rules under which EAW operates, a considerable role in the empowerment of this
judicial cooperation instrument pertains to the Court of Justice of the European Union.
Thus, even the fundamental question of the possibility and legitimacy to transform the classical
extradition framework, based upon international law conventions or [vezi tot]

0 Vizualizări 77