Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Judecata în lipsă
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală

Autor: MATEUȚ Gheorghiță

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă corespunde susţinerii susţinute de autor în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în martie 2017 de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai în Cluj.

Ca regulă generală, se arată că procesul penal echitabil trebuie să garanteze, printre altele, că acuzatul va fi prezent în timpul judecăţii şi va fi capabil să urmărească şi să înţeleagă fiecare parte a dezbaterilor. Astfel, autorul propune recunoaşterea, pe lângă principiile directoare menţionate în art. 2-12 C. proc. pen., a aşa-numitului principiu al [vezi tot]

0 Vizualizări 117

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

Autor: Cătălin Nicolae MAGDALENA

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Reopening the criminal trial in case of the judgment in the absence of the convicted person

Abstract: Reopening the criminal trial in case of the judgment in the absence of the convicted person – an extraordinary means of appeal whose admissibility is subsumed to a set of conditions and requirements the fulfilment of which is meant to offer to the defendant the guarantee of a fair trial.

Keywords: reopening of the criminal trial; absence in the judgment of the convicted person; conditions of admissibility; Article 466 of the Criminal Procedure [vezi tot]

0 Vizualizări 127

Remedii ale judecății în lipsa inculpatului în Codul de procedură penală

Autor: Gheorghiţă MATEUȚ

Publicat în: Revista Dreptul nr. 12/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Remedies of the judgment in the absence of the defendant in the Criminal Procedure Code

Abstract: This study is a thorough analysis of the procedure of judgment in the absence of the defendant. In particular, there are assessed the remedies that the Romanian regulation provides to the one who has been the subject to a procedure of judgment in contumacy. The author brings arguments of comparative law and of systemic interpretation of the internal legal rules, his conclusion being that there are many aspects in which the internal regulation is [vezi tot]

0 Vizualizări 121

The benefits of a special criminal proceedings in absentia

Autor: Ioan-Paul CHIȘ
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: A criticism of the national legislator’s decision not to introduce a shortened hearing as a special criminal procedure in absentia, which would exclude the Preliminary Chamber and would leave the civil action unsolved. In our opinion, such a procedure would definitely contribute to the efficiency of the judiciary system by significantly reducing the duration of trials, seeing that the evidence of the case would not be administrated in the absence of the accused and, as a consequence, the witnesses and the victim would [vezi tot]

0 Vizualizări 207

Protecția drepturilor procesuale ale persoanelor judecate în lipsă. Repere din dreptul Uniunii Europene și din jurisprudența CEDO

Autor: Marian-Silviu RUS

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest material își propune să efectueze o analiză a viziunii Uniunii Europene în legătură cu instituția rejudecării persoanelor judecate în lipsă, prin prisma acquisului comunitar, respectiv a diferitelor decizii-cadru care fac referire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces, precum și pe baza jurisprudenței relevante în materie a celor două entități europene ce veghează la respectarea drepturilor omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Considerăm că studiul de față poate constitui un instrument eficace în interpretarea [vezi tot]

0 Vizualizări 125