Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Recursul în casație
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

CARTE: Probe și prezumții în procesul penal. Comentarii din jurisprudență

Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Probe și prezumții în procesul penal. Comentarii din jurisprudență explică elementele de evaluare ale probatoriului prin intermediul practicii judiciare. Convingerea instanței cu privire la caracterul fondat al solicitărilor formulate de către acuzare sau apărare poate rezulta dintr-un cumul de fapte ori poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii sau de prezumții necombătute, suficient de grave, precise și concordante. Instanța iși poate întemeia însă hotărârea pe ansamblul de indicii sau prezumții, doar dacă au greutatea și puterea de a naște probabilitatea faptului pretins.

Jurisprudența selecționată oferă un punct de plecare în [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Recursul în casație. Cale extraordinară de atac

Autor: Florentina DRAGOMIR Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Noul Cod de procedură penală a adus modificări substanţiale în materia căilor de atac, în sensul reglementării a trei căi extraordinare de atac – recursul în casaţie, contestaţia în anulare şi revizuirea. Prin limitarea motivelor de recurs în casaţie doar la aspecte de nelegalitate şi a sferei hotărârilor ce pot fi atacate s-a urmărit crearea unui cadru corespunzător pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să îşi îndeplinească rolul în interpretarea şi aplicarea unitară [vezi tot]
0 Vizualizări 127

Reglementarea recursului în casație în materie penală și atribuțiile constituționale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție

Autor: Ovidiu BUDUȘAN, Liana IACOB

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: cale extraordinară de atac; recurs în casație; ÎCCJ.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 140

CARTE: Recursul în casație în procedura penală română

Autor: Versavia Brutaru

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Recursul în casație este calea extraordinară de atac în procesul penal român actual prin care Statul, prin Ministerul Public, dar și persoanele anume desemnate de lege promovează un control judecătoresc în cadrul căruia Înalta Curte de Casație și Justiție verifică dacă hotărârile sunt conforme cu regulile de drept aplicabile, în vederea desființării sentințelor și deciziilor necorespunzătoare, reprezentând astfel un mijloc de a repara ilegalitățile. Prin faptul că dă posibilitatea părților din cauze să invoce în mod direct în față instanței supreme o serie de chestiuni legate în principal [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Abuz în serviciu. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen.

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 4/2021

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 115

Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen.

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 4/2021

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 110

Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen. Încălcarea principiului non reformatio in pejus

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2021

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 99

Recurs în casaţie. Verificări privind legalitatea pedepsei aplicate şi prevederea faptei de legea penală

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 143