Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Recursul în casație
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Legalitatea pedepsei din perspectiva cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală

Autor: Marian Mădălin PUȘCĂ, Manuela Maria NECHITA (căs. PUȘCĂ)

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea sancțiunilor penale aplicate de instanța de apel poate fi decelată prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală. Analiza legalității pedepsei nu este, însă, una exhaustivă, ci se limitează la încălcări ale legii în cazul erorilor care se produc în legătură cu stabilirea pedepsei principale, a pedepselor complementare sau accesorii, dar și a măsurilor educative, fie prin aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege, fie prin nerespectarea limitelor legale ori [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Comparative aspects regarding the settlement under the code of criminal procedure of 1969 by the high court of cassation and justice of an appeal against an unreasoned conviction sentence delivered by the court of appeal subsequent to the acquittal decision issued by the trial court


Autor:
Mircea Constantin SINESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This article examines, in relation to the national law (the Code of Criminal Procedure of 1969) and the provisions of the European Convention on Human Rights, the judgment of an appeal filed against an unreasoned sentencing decision delivered by the appellate court subsequent to a decision for acquittal rendered by the first-instance court (trial court). The article approaches this issue in light of the domestic and the international case law, with a highlight on several sentences that are deemed illegal due to their [vezi tot]

0 Vizualizări 116

(I) Cerere de recurs în casaţie semnată de avocatul inculpatului. Admisibilitate (II) Luare de mită pentru altul. Incriminarea faptei în Codul penal anterior

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă cererea de recurs în casaţie este promovată nemijlocit de către inculpat, semnarea ei de către acesta este prevăzută sub sancţiunea inadmisibilităţii. Dacă cererea de recurs în casaţie este promovată de către inculpat prin avocat, semnătura inculpatului poate fi înlocuită de semnătura avocatului, la care se adaugă împuternicirea avocaţială care atestă mandatarea acestuia pentru a promova calea de atac. 

Pentru că art. 254 alin. (1) C. pen. 1969  nu a distins în funcţie de persoana beneficiarului, luarea de mită putea avea loc pentru autorul infracţiunii sau pentru o altă persoană. [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Accesul la justiție și la asistență juridică în exercitarea recursului în casație în lumina Codului de procedură penală în vigoare

Autor: Gheorghiţă MATEUȚ

Publicat în: Revista Dreptul nr.10/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Access to justice and to legal assistance in exercising the action in cassation in the light of the Criminal Procedure Code in force

Abstract: This study deals with the delicate problems of infringement of the provisions of the Constitution of Romania by the norms of the Criminal Procedure Code governing the legal regime of the action in cassation, an extraordinary means of appeal. The author of the study notes that the analyzed norms are not in agreement with the principles written in the Basic Law, invoking in support thereof, for identity [vezi tot]

0 Vizualizări 99

Recursul în casație. Scopul și condițiile de exercitare

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Cassation recourse. The purpose and the conditions for exercising it

Abstract: The new legislative context was a strong argument, mainly, for reconfiguring the recourse, which is not a new legal remedy for our system of law, the cassation recourse being actually built on the structure of the recourse of the previous Criminal Procedure Code, with no fundamental differences in this regard. Article 433 of the Criminal Procedure Code expressly provides the purpose of the cassation recourse, which seeks to subject to the High Court of Cassation and Justice the examination, [vezi tot]

0 Vizualizări 101

Cazurile de recurs în casație

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Cases of recourse in cassation

Abstract: In the regulation of the new Criminal Procedure Code the recourse in cassation is an extraordinary legal remedy exercised only in cases expressly provided by law and only on grounds of unlawfulness. The recourse in cassation is the extraordinary remedy through which the interested parties or the prosecutor may request the High Court, in the conditions and for the reasons expressly and limitatively provided by law, to reform the final judgements in certain cases provided by law. Practically, the recourse in cassation is designed [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Recursul în casație. Procedura de judecare

Autor: Otilia GHENICI

Publicat în: Revista Dreptul nr. 5/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Recourse in cassation. Trial procedure

Abstract: This study deals with aspects related to the procedure of recourse in cassation, which involves two stages: the admissibility in principle, which plays the role of a filter of recourses in cassation, and the examination of the recourse in cassation after the admission in principle. There are presented the effects of the recourse and the solutions that can be given for its settlement, underlining their lack of correlation with the cases of recourse in cassation, where appropriate, in the light of the decisions of [vezi tot]

0 Vizualizări 70

Tratamentul discriminatoriu al părții civile și părții responsabile civilmente în reglementarea actuală a recursului în casație

Autor: Liana IACOB

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 5/2015 

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The cassation appeal procedure: discriminatory provisions for the plaintiff claiming damages and for the responsible plaintiff party

Abstract: The author analyses the supposed compliance of the cassation appeal procedure provisions regarding the plaintiff claiming damages and the responsible plaintiff party with conventional and constitutional requirements.

The author comments on the joined cases of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina and on the European Court of Human Rights interpretation of Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, considering the general interdiction [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Recursul în casație – cale de atac extraordinară sau cale de atac iluzorie? Reflecţii pe marginea Deciziei nr. 591/2015 a Curţii Constituţionale a României

Autor: Marius Floare

Publicat în: Studia UBB nr. 4/2015

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: recurs în casație; procedură penală; neconstituționalitate; caracter echitabil;
noul Cod de Procedură Penală; Legea nr. 255/2013.

The Appeal on Points of Law in Criminal Procedure – An Extraordinary or an Elusive Appeal? Thoughts in Relation to the Decision no. 591/2015 of the Romanian Constitutional Court.

Abstract: This study contains observations on the restrictive character of the appeal on points of law in criminal procedure, as it is regulated by the new Code of Criminal Procedure, which came into force on February 1st, 2014, the way this statute was modified by the Law no. 255/2013, reflections [vezi tot]

0 Vizualizări 95

Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie

Autor: LEFTERACHE Lavinia-Valeria

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatComentariul de faţă îşi propune să se refere la două dintre cazurile de recurs în casaţie, art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. (inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) şi art. 438 alin. (1) pct.12 Cod procedură penală (s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege), precum şi la condiţiile de admisibilitate dezvoltate de jurisprudenţă cu privire la acestea.

Într-o primă parte a studiului, introductivă, sunt prezentate reglementarea recursului în casaţie în dreptul procesual penal român şi scopul acestei [vezi tot]

0 Vizualizări 129