Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Judecata
Materiale per pagină:

Modificarea şi completarea Codului de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. g)

Autor: CIUNCAN Dorin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: O hotărâre judecătorească legală şi temeinică nu poate fi rediscutată decât în situaţia apariţiei unei realităţi care să privească situaţia avută în vedere cu ocazia judecăţii primare. Având ca finalitate înlăturarea efectelor erorilor judiciare prin desfiinţarea unei hotărâri definitive, revizuirea este de natură să aducă o serioasă atingere puterii lucrului judecat; interese sociale majore ar impune ca împărţirea justiţiei să se facă numai cu respectarea adevărului, trecându-se atunci când este cazul peste exigenţele autorităţii lucrului judecat

Nu poate fi admis ca porţile instituţiei să fie [vezi tot]

0 Vizualizări 157

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 226

Mai este necesară „Camera preliminară” în procesul penal sau ar fi mai utile două căi de atac devolutive, prin care să fie reexaminate atât chestiunile de fapt, cât și cele de drept (apel și „recurs”)?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: căi de atac eficiente; cameră preliminară; caracter devolutiv; dreptul la un proces echitabil; grade de jurisdicție.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 144

Despre dreptul de oposițiune al inculpatului în cursul instrucțiunei

Autor: St. Stătescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul de opoziție; eroare; drept de apel.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 102

Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României

Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare [vezi tot]

0 Vizualizări 200

Legalitatea pedepsei din perspectiva cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală

Autor: Marian Mădălin PUȘCĂ, Manuela Maria NECHITA (căs. PUȘCĂ)

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea sancțiunilor penale aplicate de instanța de apel poate fi decelată prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală. Analiza legalității pedepsei nu este, însă, una exhaustivă, ci se limitează la încălcări ale legii în cazul erorilor care se produc în legătură cu stabilirea pedepsei principale, a pedepselor complementare sau accesorii, dar și a măsurilor educative, fie prin aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege, fie prin nerespectarea limitelor legale ori [vezi tot]

0 Vizualizări 125

Comparative aspects regarding the settlement under the code of criminal procedure of 1969 by the high court of cassation and justice of an appeal against an unreasoned conviction sentence delivered by the court of appeal subsequent to the acquittal decision issued by the trial court


Autor:
Mircea Constantin SINESCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This article examines, in relation to the national law (the Code of Criminal Procedure of 1969) and the provisions of the European Convention on Human Rights, the judgment of an appeal filed against an unreasoned sentencing decision delivered by the appellate court subsequent to a decision for acquittal rendered by the first-instance court (trial court). The article approaches this issue in light of the domestic and the international case law, with a highlight on several sentences that are deemed illegal due to their [vezi tot]

0 Vizualizări 125

The object of the admission of guilt

Autor: Constantin NEDELCU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This paper aims at studying how elements of negotiated justice specific to common law systems entered into the Romanian criminal procedural law system. It particularly deals with the admission of guilt and about one of its most controversial aspects – the object of recognition. The research concludes that what is recognized within this simplified procedure it is the deed and not its legal classification given by the criminal prosecution bodies.

Keywords: criminal trial, admission of guilt, legal qualification, negotiated justice.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 233

The reasonable doubt in the Romanian criminal trial

Autor: Bogdan MICU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This work represents a doctrinary approach with certain judiciary practice highlights of the manner in which the standard regarding the evidence “beyond any reasonable doubt” can be found in the new Criminal Procedure Code. The research made led to the ascertainment that the acknowledgment of this standard of evidence consecrated at the European level and its assimilation into the Romanian juridical regulations ensured a guaranteeing of human rights within the criminal trial.

Keywords: reasonable doubt, criminal trial, human rights protection, criminal law.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 116

Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil și dreptul procesual penal

Autori: Gabriela RĂDUCAN, Cătălin-George IOSIF-UNGUREANU 

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul constituie o analiză interdisciplinară a principiului non reformatio in peius. Acest principiu operează în egală măsură, în procesul civil și în procesul penal, în privința tuturor căilor de atac, indiferent că acestea sunt ordinare sau extraordinare. Totodată, acest principiu este pe deplin aplicabil și în situația exercitării unor cai de atac sui generis (cerere de reexaminare, anularea ordonanței de plata etc.).

Cuvinte-cheie: non reformatio in peius; căi de atac; principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac; controlul judiciar.

Comparative view of the principle of non [vezi tot]

0 Vizualizări 197