Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cameră preliminară
Materiale per pagină:

Featured

Restituirea cauzei în camera preliminară după începerea judecății. Incidența unui caz de nulitate absolută. Notă la decizia penală nr. 405/2020 a Curții de Apel Alba Iulia

Autor: George ZLATI

Publicat în: 2020, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 375
Featured

De lege ferenda: camera preliminară

Autor: Dan-Sebastian CHERTES

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol analizează necesitatea modificării procedurii camerei preliminare, astfel cum este ea reglementată în prezent în Codul de procedură penală, având în vedere și influența deciziei Curții Constituționale nr. 641/2014 asupra desfășurării acesteia. Trecând prin toate cele 7 articole ale procedurii (art. 342-348 Cod procedură penală), autorul indică modificările ce ar putea realiza o procedură coerentă și echitabilă. Astfel, autorul consideră necesar a fi modificate: obiectul camerei preliminare, prevederile referitoare la durata acesteia, la procedura propriu-zisă (în special în ceea ce privește termenul de depunere a memoriului de [vezi tot]

0 Vizualizări 209

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a face aprecieri cu privire la încadrarea juridică a faptei ce formează obiectul rechizitoriului

Autor:  Reșetnic Lăcrămioara-Anișoara

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: încadrarea juridică a faptei; declinarea competenței; rechizitoriu; judecătorul de cameră preliminară; verificarea competenței instanței.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 170

Obligativitatea citării părților și a persoanei vătămate și participarea procurorului în cazul prevăzut de art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

Autor: Andreca Mihail

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: formularea de cereri și excepții; citarea părților; citarea persoanei vătămate; participarea procurorului; principiul legalității; contradictorialitate; CCR; neconstituționalitate.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 153

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a exclude probele administrate în etapa in rem, pentru că nu a fost formulată o acuzație deși existau probe cu privire la identitatea făptuitorului

Autor: Fânariu Ștefan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: excluderea probelor; limitele aprecierii judecătorului de cameră preliminară; lipsa acuzației; etapa in rem.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 189

Competența de soluționare a cererii de părăsire a domiciliului în ipoteza în care față de inculpat s-a luat măsura arestului la domiciliu, iar dosarul se află în calea contestației în procedura camerei preliminare

Autor: Daniel Giorgian

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsura arestului la domiciliu; calea de atac a contestației în cadrul procedurii de cameră preliminară; cerere de părăsire a domiciliului.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 142

Aspecte procedurale controversate privind soluţionarea propunerii de arestare preventivă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

Autor: Alexandru Porof

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: măsuri preventive; arestarea preventivă; administrarea probelor; soluționarea propunerii de arestare preventivă; excluderea probelor nelegal administrate; judecătorul de drepturi și libertăți…

[vezi tot]
0 Vizualizări 103

Probleme relevante privind exercitarea funcţiei judecătorului de cameră preliminară în noul Cod de procedură penală

Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Reglementarea noului Cod de procedură penală privind judecătorul de cameră preliminară (art. 345), prezintă o serie de omisiuni (de ex. nu prevede soluţia reparatorie în cazul sancţionării actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii), necorelări şi lacune care pot crea dificultăţi de interpretare şi aplicare în această procedură judiciară. Autorul identifică aceste situaţii, le analizează în contextul reglementărilor în vigoare şi propune posibile soluţii.
Cuvinte-cheie: cameră preliminară; competenţă funcţională; omisiuni, necorelări; acte de urmărire penală; control legalitate.
Abstract: The provisions of the new Code of Criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 117

Probleme de drept relevante impuse de noulCod de procedură penală

Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul pune în discuţie două reglementări ale noului Cod de procedură penală prevăzute de art. 371, respectiv de art. 344 din noul Cod de procedură penală.

În analiza art. 371, care reglementează şi fixează obiectul judecăţii, se au în vedere diferenţele faţă de vechea reglementare şi implicaţiile practice asupra cauzelor aflate în curs de desfăşurare. În ceea ce priveşte reglementarea procedurii camerei preliminare (art. 344), autorul evidenţiază unele necorelări şi lacune care pot crea dificultăţi de interpretare şi aplicare.
Cuvinte-cheie: obiectul judecăţii; infracţiune continuată; judecător; camera preliminară.
[vezi tot]

0 Vizualizări 163

Conexiuni între camera preliminară şi rezolvarea cauzei de către procuror

Autor: POPA Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezentul studiu remodelează geometria obiectului camerei preliminare, abordând o altă dimensiune a funcţiei judiciare exercitate de această jurisdicţie, în sensul verificării legalităţii intrinseci a rechizitoriului, sau a ordonanţei de clasare, după caz, sub aspectul caracterului complet al urmăririi penale precum şi al „suficienţei probelor” care susţin soluţia de trimitere în judecată, ori de clasare. Subsecvent unui studiu de drept comparat conceput să aducă un suflu nou din perspectiva conceptelor uzitate în cadrul analizei, încercăm să definim „standardul de probă pentru trimiterea în judecată”, care urmează [vezi tot]

0 Vizualizări 160