Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Acțiunea penală
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Autor: Bogdan Codreanu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 89

Penalul ţine în loc insolvenţa

Autor: Gheorghe PIPEREA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul propune o analiză interdisciplinară într-o zona clar și obscură a interferenței penalului cu insolvență. Este adus în prim plan debitorul supus procedurii insolvenței care poate fi în situații legale care să îl facă suspect, inculpat, condamnat sau parte responsabilă civilmente în procese penale ori destinatar al unor măsuri preventive sau al unor măsuri de siguranță care se iau în procesul penal.

Așa cum susține autorul, „Din exces de zel sau din necunoașterea procedurii insolvenței în esență și în principiile sale, declanșarea procesului penal, măsurile de prevenție și măsurile de [vezi tot]

0 Vizualizări 153

Câteva considerații referitoare la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul demers teoretic are drept obiectiv realizarea unei analize asupra principalelor elemente de noutate consacrate de dispozițiile procesual penale în vigoare în materia punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale.

Cuvinte-cheie: proces penal; urmărire penala; excepții.

Some considerations regarding the setting in motion and the exercise of the criminal proceedings in the Criminal Procedure Code in force

Abstract: This theoretical approach in intended to carry out an analysis of the main elements of novelty sanctioned by the criminal procedural provisions in force in the matter of setting in motion and exercising the criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 95

Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Noua legislație privind procesul penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a modificat în mod oficial regimul procedural al infracțiunilor incriminate de Legea Societăților nr. 31/1990. A abrogat textul referitor la urmărirea din oficiu a infracțiunilor menționate. Această modificare legislativă este supusă controverselor. Prima facie, regula din oficiu nu mai este în vigoare, un adevărat efect al desființării unei norme juridice. În consecință, cercetarea infracțiunilor trebuie să fie interzisă în lipsa plângerii victimei (un acționar al companiei, al companiei însăși sau al terțului afectat). Această concluzie logică este greu compatibilă cu principiul legalității, întrucât [vezi tot]

0 Vizualizări 138

Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Momentul până la care partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal trebuie să fie, ca regulă, finalizarea urmăririi. Prin excepţie, partea responsabilă civilmente poate fi introdusă şi direct în procedura de cameră preliminară, dacă sunt îndeplinite două condiţii: să fie luate şi faţă de ea toate măsurile premergătoare specifice; să i se ofere şi ei minimum 20 de zile în care să poată formula cereri şi excepţii.

2. Societatea al cărei administrator este inculpatul (persoană fizică) faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Rolul și atribuțiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua și vechea legislație

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:  Deşi rolul şi atribuţiile procurorului nu se schimbă în mod fundamental la nivel teoretic, implicaţiile practice ale normelor Codului de procedură penală sunt evidente.

Acestea se manifestă atât pe planul rolului esenţial al Ministerului public, anume acela al exercitării acţiunii penale, cât şi raportat la modalitatea de îndeplinire de către acesta a atribuţiilor sale în cadrul procesului penal.

În ceea ce priveşte primul aspect, prin reglementarea expresă a funcţiilor procesuale, Codul de procedură penală concretizează în persoana procurorului caracterul de singur stăpân al acţiunii penale.

Abrogarea posibilităţii instanţei de a [vezi tot]

0 Vizualizări 140

Punerea în mișcare a acțiunii penale, ultimul act al urmăririi penale?

Autor: Aurelian Mirel TOADER

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: acțiune penală, procuror, condiție legală, procedură penală, competență, acuzare, inculpat.

The initiation of the criminal action, the last act of the criminal investigation?

Abstract: The initiation of the criminal action crowns the evidentiary and the investigative efforts made by the prosecution, representing the official and public accusation made against a certain person, regarding the commission of a crime. From that perspective, although the Code of Criminal Procedure places the act of initiating criminal action during the investigative phase, prosecutors understood the importance of this act in the dynamics [vezi tot]

1 Vizualizări 213

Considerații teoretice și de drept comparat privind punerea în mișcare a acțiunii penale – obligativitate versus oportunitate

Autor: Aurelian Mirel TOADER

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: acțiunea penală, procuror, principiul oportunității, procedură penală, interesul public, drept comparat, victimă, nolle prosequi, puterea discreționară a procurorului.

Theoretical and comparative law considerations regarding the initiation of criminal proceedings – obligation versus opportunity

Abstract: The initiation and exercise of the criminal action represents the very reason for the criminal process, in its absence, the entire scenography of the execution of the act of justice being situated in the stylistic spectrum of a Kafkaesque novel. The present theoretical attempt aims to analyze, from the prosecutor’s perspective, as the sole [vezi tot]

0 Vizualizări 109

Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal

Autor: Florin-Vasile Dăianu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: Curțile Europene, ne bis in idem, ordonanțele procurorului, epuizat, dispute doctrinale.

The res judicata authority of the ordinances by which the criminal proceedings are extinguished

Abstract: The topic above has sparked controversy for more than a century and still arouses the vivid interest of law experts. This paper aims to convey both a liberal, modern perspective upon it and a classical approach. By means of mirroring the legal doctrine established in the first half of the 20th century and the contemporary doctrine, by putting together the two major European [vezi tot]

1 Vizualizări 142

Compatibilitatea dintre acțiunea penală și acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. Notă critică a Deciziei nr. 229/A pronunțate de Curtea de Apel Timișoara. Analiză a jurisprudenței obligatorii incidente

Autor: Ioan Vasilică

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 8/2020

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: This analysis wants to focus on the controversial matter of the admissibility of a civil action in a criminal case when the trial is about an offence marked by the lack of materiality in the immediate result, more specifically the use of forgery. Also, the paper presents and analyses the compulsory jurisprudence of the High Court of Cassation and Justice in the matter of the connection between criminal and civil action exercised in the criminal trial as presented in the Decision no. 229/A of the [vezi tot]

5 Vizualizări 135