Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Acțiunea penală și acțiunea civilă
Materiale per pagină:

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
0 Vizualizări 0

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Autor: Bogdan Codreanu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Articol legat de: dosar.

Cuvinte-cheie: continuarea efectuării urmăririi penale; punerea în mișcare a acțiunii penale; suspectul.

Key words: continuation of the prosecution of charges; initiation of criminal proceedings may not be ordered; the suspect.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 9

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului român

Abstract: The author presents a point of view over the engaging of civil liability of the Romanian State in case of judicial errors produced when the Romanian Judicial Authorities execute European Arrest Warrants issued by other states.

Out of editorial reasons, the survey contains 122 pages, and has been divided in three parts, the first part being published in the current number of the “Pro Lege” magazine, and the other parts in the following numbers of the magazine (no. 4/2017, [vezi tot]

0 Vizualizări 10

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arest; răspunderea civilă a statului român

Abstract: In the second part of the study, the author proceeds to investigate the engagement of civil liability of the Romanian state in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities execute European arrest warrants issued by other states

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian state…

[vezi tot]
0 Vizualizări 5

Prolegomene la acțiunea civilă exercitată în procesul penal

Autor: Mihail UDROIU

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Prolegomena to the civil action in criminal proceedings

Abstract: This study is intended to present a new vision regarding the civil action in criminal proceedings, in order to harmonize this institution with the civil procedural conception in this matter. Thus, on the one hand, it analyses the opinions regarding civil action in criminal proceedings developed over time in the criminal procedural doctrine, issuing both a common criticism and several particular ones, and it presents the vision of the private law doctrine as regards the material right [vezi tot]

0 Vizualizări 21

Penalul ţine în loc insolvenţa

Autor: Gheorghe PIPEREA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul propune o analiză interdisciplinară într-o zona clar și obscură a interferenței penalului cu insolvență. Este adus în prim plan debitorul supus procedurii insolvenței care poate fi în situații legale care să îl facă suspect, inculpat, condamnat sau parte responsabilă civilmente în procese penale ori destinatar al unor măsuri preventive sau al unor măsuri de siguranță care se iau în procesul penal.

Așa cum susține autorul, „Din exces de zel sau din necunoașterea procedurii insolvenței în esență și în principiile sale, declanșarea procesului penal, măsurile de prevenție și măsurile de [vezi tot]

0 Vizualizări 22

Câteva considerații referitoare la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul demers teoretic are drept obiectiv realizarea unei analize asupra principalelor elemente de noutate consacrate de dispozițiile procesual penale în vigoare în materia punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale.

Cuvinte-cheie: proces penal; urmărire penala; excepții.

Some considerations regarding the setting in motion and the exercise of the criminal proceedings in the Criminal Procedure Code in force

Abstract: This theoretical approach in intended to carry out an analysis of the main elements of novelty sanctioned by the criminal procedural provisions in force in the matter of setting in motion and exercising the criminal [vezi tot]

0 Vizualizări 17

Unele aspecte privind soluţionarea acţiunii civile în procesul penal

Autor: Iulia-Elena NISTOR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația urmărită de legiuitor în dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a avut în vedere contactarea la un proces penal echitabil într-un termen rezonabil la care autoritatea de protecție penală participă implică în administrarea justiției penale care trebuie să fie independentă și imparțială. De asemenea, în art. 1 alin. 2 Cod procedură penală urmărește asigurarea unei autorități juridice eficiente, cu atribuții de garantare a drepturilor subiecților și celorlalți participanți la procesul penal de a respecta dispozițiile Constituției, Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, celelalte reglementări ale Uniunea Europeană în procedura penală și pactele [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Noua legislație privind procesul penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a modificat în mod oficial regimul procedural al infracțiunilor incriminate de Legea Societăților nr. 31/1990. A abrogat textul referitor la urmărirea din oficiu a infracțiunilor menționate. Această modificare legislativă este supusă controverselor. Prima facie, regula din oficiu nu mai este în vigoare, un adevărat efect al desființării unei norme juridice. În consecință, cercetarea infracțiunilor trebuie să fie interzisă în lipsa plângerii victimei (un acționar al companiei, al companiei însăși sau al terțului afectat). Această concluzie logică este greu compatibilă cu principiul legalității, întrucât [vezi tot]

0 Vizualizări 28

Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Momentul până la care partea responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul penal trebuie să fie, ca regulă, finalizarea urmăririi. Prin excepţie, partea responsabilă civilmente poate fi introdusă şi direct în procedura de cameră preliminară, dacă sunt îndeplinite două condiţii: să fie luate şi faţă de ea toate măsurile premergătoare specifice; să i se ofere şi ei minimum 20 de zile în care să poată formula cereri şi excepţii.

2. Societatea al cărei administrator este inculpatul (persoană fizică) faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru [vezi tot]

0 Vizualizări 16