Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Acte procesuale și procedurale comune
Materiale per pagină:

Featured

Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal

Autor: Irina KUGLAY, Laura TOMA-DĂUCEANU, Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: desființarea înscrisului; anularea actului; nulitate absolută; nulitate relativă; acțiune civilă în procesul penal; răspundere civilă delictuală; restabilirea situației anterioare.

Titlul lucrării în engleză: Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings

Abstract: The article analyses two categories of measures frequently ordered in criminal proceedings: cancellation of documents and annulment of acts. Starting from the most diverse jurisprudential solutions, boundaries between the nature and the content of the two measures are formulated, based on the main distinction – between the act as instrumentum probationis and the act as negotium iuris. [vezi tot]

0 Vizualizări 46

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a face aprecieri cu privire la încadrarea juridică a faptei ce formează obiectul rechizitoriului

Autor:  Reșetnic Lăcrămioara-Anișoara

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: încadrarea juridică a faptei; declinarea competenței; rechizitoriu; judecătorul de cameră preliminară; verificarea competenței instanței.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 11

Modalitatea de calculare a termenului de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. 1 codul de procedură penală raportat la decizia CCR nr. 336/2015

Autor:  Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: prelungirea arestării preventive; termenul de 5 zile; termen de decădere; termen de recomandare; CCR.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 11

Sancțiunea care intervine în cazul în care nu se asigură asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore – nulitatea absolută sau nulitatea relativă

Autor: Alexandru Răducu 

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: sancțiuni; asistența juridică obligatorie; persoana vătămată minoră; lipsa capacității de exercițiu; nulități…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Aspecte controversate privind audierea persoanelor

Autor: Ionică-Daniel Ciobanu

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: dreptul la un proces echitabil; asistența juridică; obligativitatea asigurării asistenței juridice; efectele nerespectării dreptului la apărare; dreptul la apărare; nulitățile.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 51

Consideraţii teoretice şi practice asupra naturii juridice a termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen. şi a sancţiunilor care intervin în cazul nerespectării acestuia

Autor: RĂDUCAN Gabriela
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2018
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul analizează natura juridică a termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., calculul acestuia şi sancţiunea nerespectării lui. Pornind de la aspectele teoretice şi analiza textelor legale, prin intermediul unui exemplu practic – analiza unei speţe concrete, autorul aduce argumente în sensul calificării termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen., ca termen procedural peremptoriu, absolut, minim, de regresiune, care se calculează pe zile libere, potrivit art. 269 alin. (1), (2) şi (4) C. pr. pen., argumentând şi sancţiunile [vezi tot]

0 Vizualizări 33

Aplicarea directă a art. 6 CEDO în materie penală. Desființarea sentinței pentru efectuarea defectuoasă a cercetării judecătorești

Autor: Georgian Toader, Daniel Manolache

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: CEDO; cercetare judecătorească; Curtea de Apel Cluj; sentință; nulitate absolută.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 32

Operează excluderea probelor întotdeauna prin sancțiunea nulității?

Autor: George-Dominic Pop

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: administrarea probelor; cazuri de nulitate; excluderea probelor.

[vezi tot]
0 Vizualizări 27

Rechisitorul definitiv în afacerea Fitowski-Mihăileanu și în complotul contra M. S. Regelui României

Autor: Em. Miclescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: rechizitoriu; Fitowski-Mihăileanu; regele României.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 37

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală şi, ulterior, solicitare de informaţii în cadrul unui dosar penal

Autor: Liviu POPESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; plângere; denunț; înștiințare scrisă; organe de constatare.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 33