Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept procesual penal
Materiale per pagină:

Featured

Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal

Autor: Irina KUGLAY, Laura TOMA-DĂUCEANU, Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: desființarea înscrisului; anularea actului; nulitate absolută; nulitate relativă; acțiune civilă în procesul penal; răspundere civilă delictuală; restabilirea situației anterioare.

Titlul lucrării în engleză: Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings

Abstract: The article analyses two categories of measures frequently ordered in criminal proceedings: cancellation of documents and annulment of acts. Starting from the most diverse jurisprudential solutions, boundaries between the nature and the content of the two measures are formulated, based on the main distinction – between the act as instrumentum probationis and the act as negotium iuris. [vezi tot]

0 Vizualizări 201
Featured

Constatarea tehnico-ştiinţifică vs. Percheziţia informatică. Incompatibilitate?

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici

Descriere: Autorul analizează incompatibilitatea activităților specifice percheziției informatice cu obiectul constatării tehnico-științifice.

Cuvinte-cheie: percheziție informatică, art. 168 Cod procedură penală, date informatice, sistem informatic, mijloc probatoriu.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 239
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus continuarea analizei instituției percheziției informatice prin abordarea unor chestiuni punctuale pe care le-a apreciat ca fiind problematice fie din punct de vedere tehnic, fie din perspectiva relaţiei cu normele procedurale ori cu anumite texte de incriminare – îndeosebi art. 360 şi art. 364 Cod pen.

Cu titlu de exemplu, au fost analizate instrumentele de plată electronică de tip card bancar prin raportare la relevanţa probatorie a datelor informatice ce ar putea fi stocate pe acestea – făcându-se în acest sens trimitere la variabile precum [vezi tot]

2 Vizualizări 243
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematica percheziţiei informatice. Necesitatea unei asemenea lucrări se datorează lipsei unei dezbateri doctrinare veritabile privind modul în care se desfăşoară percheziţia informatică, aspect suspectibil să se răsfrângă din punctul de vedere al autorului asupra drepturilor procesuale ale acuzatului. În prima parte din această serie de articole vor fi abordare – printre altele – următoarele: procedura de percheziţionare în mediul informatic, percheziţia în timp real (live forensic), percheziţionarea sistemului informatic de la distanţă (remote forensic), aspecte referitoare la efectuarea unei [vezi tot]

0 Vizualizări 139
Featured

Restituirea cauzei în camera preliminară după începerea judecății. Incidența unui caz de nulitate absolută. Notă la decizia penală nr. 405/2020 a Curții de Apel Alba Iulia

Autor: George ZLATI

Publicat în: 2020, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 295
Featured

Privilegiul contra autoincriminării și criptografia

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în [vezi tot]

0 Vizualizări 168
Featured

De lege ferenda: camera preliminară

Autor: Dan-Sebastian CHERTES

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol analizează necesitatea modificării procedurii camerei preliminare, astfel cum este ea reglementată în prezent în Codul de procedură penală, având în vedere și influența deciziei Curții Constituționale nr. 641/2014 asupra desfășurării acesteia. Trecând prin toate cele 7 articole ale procedurii (art. 342-348 Cod procedură penală), autorul indică modificările ce ar putea realiza o procedură coerentă și echitabilă. Astfel, autorul consideră necesar a fi modificate: obiectul camerei preliminare, prevederile referitoare la durata acesteia, la procedura propriu-zisă (în special în ceea ce privește termenul de depunere a memoriului de [vezi tot]

0 Vizualizări 169
Featured

Servicii over-the-top (OTT) vs. servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Având în vedere discuţiile apărute în jurisprudenţă şi literatura de specialitate cu privire la apartenenţa serviciilor over-the-top (OTT) la categoria serviciilor de comunicaţii electronice, este necesară o analiză introductivă prin raportare la legislaţia din România pentru a vedea în ce categorie se situează anumite servicii oferite pe Internet. Ceea ce îşi propune acest articol este de a identifica aspectele problematice ce ţin de calificarea unui serviciu oferit pe Internet ca fiind unul de comunicaţii electronice şi consecinţele pe care le poate avea calificarea unui serviciu ca fiind unul [vezi tot]

1 Vizualizări 131
Featured

CARTE: Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă primul demers științific care tratează exclusiv sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, realizând o analiză în profunzime a tuturor instituțiilor de drept penal și procesual penal utilizate în aplicarea pedepselor. Partea întâi este dedicată măsurilor preventive, care în actuala configurație legală pătrund nepermis de mult în sfera sistemului sancționator. Sunt analizate numeroasele probleme care au apărut până acum, precum și cele care pot apărea în continuare în practica judiciară, însoțite de propuneri de lege ferenda pentru reformarea acestei instituții. 

A doua parte a lucrării este dedicată nucleului dur al sistemului sancționator: [vezi tot]

0 Vizualizări 176
Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate pe tema răspunderii penale a persoanei juridice, îmbinând o parte din aspectele deja prezentate sub diferite forme de-a lungul timpului cu numeroase informații și analize noi, în special în ceea ce privește entitățile care pot răspunde penal, infracțiunile care pot fi comise de persoanele juridice, stabilirea legăturii dintre persoana juridică și persoana fizică agent al infracțiunii ori conținutul constitutiv al infracțiunii. Lucrarea prezintă o jurisprudență bogată a instanțelor naționale (peste 200 de hotărâri pronunțate în perioada 2009-2021) care se referă [vezi tot]

0 Vizualizări 143