Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Recunoașterea hotărârilor judecătorești
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene

Autor: ANTĂLOAEI Răzvan-Andrei

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul articol are ca scop aducerea în atenţia cititorilor a principalelor mecanisme de cooperare judiciară internaţională la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Desigur, discutăm în principal de cele care survin după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală împotriva unei persoane.

Odată cu crearea spaţiului comun european şi apariţia celor patru libertăţi, printre care şi aceea de circulaţie a persoanelor, putem observa o tot mai mare posibilitate a infractorilor de a se sustrage de la executarea pedepsele pronunţate. De aceea, credem că mecanismele de cooperare prezentate au drept [vezi tot]

0 Vizualizări 178

Transferul persoanelor condamnate în vederea executării pedepsei ca factor favorizant al procesului de reabilitare

Autor: Raul Alexandru NESTOR

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Deşi au trecut aproximativ 13 ani de la data începerii aplicării Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, la nivelul instanţelor europene au apărut mai multe aspecte controversate legate de modul de aplicare a acestei decizii – cadru. Un prim aspect se referă la caracterul complet al informării persoanei condamnate asupra legii aplicabile în statul de executare. Cum legea care va guverna executarea pedepsei este legea statului în care persoana condamnată va fi transferată, persoana transferabilă ar trebui informată cu precizie asupra modului în care va fi executată pedeapsa, fiind [vezi tot]

0 Vizualizări 169

Aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI în România

Autor: Georgiana ANGHEL-TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Implementation of Framework Decision 2008/909 / JHA in Romania

[vezi tot]
0 Vizualizări 180

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărâra penală. Consecinţe

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person to serve the sentence in another Member State of the European Union. Refusal to surrender. Detention conditions. The refusal of the state of conviction to haveits judicial decision incidentally recognized by the requested state courts. Consequences

[vezi tot]
0 Vizualizări 209

Recunoașterea incidentală a unei sentințe străine de adaptare a unei pedepse aplicate de o instanță română. Discuții pe marginea unei decizii recente a Curții de Apel Timișoara

Autor: Adrian Stan

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 5/2020

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: A case with implications for European judicial cooperation in criminal matters, recently pending before Timişoara Court of Appeal, has generated some discussions regarding the application of criminal law to an atypical situation. The purpose of the case was the recogniztion of foreign custodial sentences in order to merge and deduct the deprivation imposed by a foreign state.
The situation was special because the foreign decision whose recognition was in question was not an original one, but it was the result of the adaptation by the [vezi tot]

0 Vizualizări 114

Recunoaşterea incidentală a unei sentinţe străine de adaptare a unei pedepse aplicate de o instanţă română. Discuţii asupra unei decizii recente a Curţii de Apel Timişoara

Autor: Adrian STAN

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 2/2020

Revista disponibilă aici

Rezumat: Un caz cu implicaţii pentru cooperarea judiciară europeană în materie penală, recent pendinte la Curtea de Apel Timişoara, a generat unele discuţii privind aplicarea dreptului penal într-o situaţie atipică. Scopul cauzei a fost recunoaşterea pedepselor privative de libertate străine pentru a fuziona şi deduce privarea impusă de un stat străin. Situaţia a fost specială pentru că decizia străină a cărei recunoaştere era intenţionată nu era una originală, ci era rezultatul adaptării de către statul străin, după transferul executării sale în străinătate, pedeapsa iniţială fiind [vezi tot]

0 Vizualizări 123

Principiul specialității – între funcționalitate și interpretare literală

Autor: Norel NEAGU

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2021

Revista disponibilă aici

Rezumat: O decizie recentă pronunțată într-o procedură privind dezlegarea unor chestiuni de drept a pus într-o lumină nouă aplicarea principiului specialității și executarea hotărârilor definitive în România. O regulă aparent simplă (urmărirea, judecarea sau executarea pedepsei are loc strict pentru faptele pentru care persoana solicitată a fost predată) a fost complicată inutil într-o interpretare în același timp extensivă, dar și restrictivă a instanței supreme, fără a lămuri însă problema de drept supusă analizei și calea de urmat pentru instanțele de executare. În cele ce urmează [vezi tot]

0 Vizualizări 93

CARTE: Cooperare judiciară internațională în materie penală

Autor: Radu Micu, Bogdan Slavoiu

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Cooperarea judiciara internationala in materie penala cuprinde totalitatea regulilor in baza carora statele se ajuta reciproc in lupta contra fenomenului infractional cu caracter transfrontalier, astfel incat sa raspunda in mod adecvat riscurilor de ingreunare a procesului de realizare a justitiei, generate de savarsirea unor infractiuni pe mai multe teritorii sau de refugierea infractorilor in alte tari decat acelea unde au comis faptele penale.

Prezenta lucrare analizeaza in mod succint principalele modalitati prin care se realizeaza aceasta cooperare judiciara internationala in materie penala si care sunt reglementate in [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Recidiva internațională

Autor: procuror Ionuț IFTIMIE

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorul a realizat o analiză a instituției recidivei internaționale, acea situație în care prima hotărâre de condamnare este pronunțată de către instanțele străine, accentul fiind pus pe recunoașterea hotărârilor străine de condamnare. Având în vedere libera circulație a persoanelor în interiorul granițelor Uniunii Europene, în mod inevitabil s-a dezvoltat și migrația fenomenului infracțional. Pentru acest motiv, atenția cercetării a fost concentrată către reglementările europene în materia recunoașterii hotărârilor de condamnare și asupra modului cum au fost acestea interpretate în jurisprudența Curții de Justiție [vezi tot]

0 Vizualizări 181