Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal internațional
Materiale per pagină:

Consecinţele problematice ale aplicării încrederii şi recunoaşterii reciproce în contextul mandatului european de arestare

Autor: Georgiana SAS

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Încrederea şi recunoaşterea reciprocă sunt două principii care stau la baza implementării şi realizării spaţiului unic de libertate, securitate şi justiţie. Succesul rezonant al utilizării mandatului european de arestare se datorează premisei că, în aplicarea acestor principii, statele membre oferă standarde similare în materia cooperării judiciare datorită respectării unui set de valori comune. În ciuda acestui fapt, diferenţele culturale şi juridice dintre ţări, precum şi profundele transformări politice survenite în unele state au generat probleme practice care pun la îndoială actualitatea şi pragmatismul acestor deziderate.
[vezi tot]

0 Vizualizări 52

Cooperarea judiciară în materie penală şi respectarea drepturilor omului. Probleme actuale. Probele electronice

Autor: Cosmin Daniel BULEA

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Prin prezenta lucrare ne propunem să realizăm o analiză critică asupra propunerii Comisiei Europene vizând adoptarea unui regulament privind instituirea unui instrument de cooperare judiciară în materie penală menit să permită obţinerea de probe electronice direct de la prestatorii de servicii de comunicaţii electronice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Uniunii, chiar şi în condiţiile în aceştia nu au un sediu propriu-zis în vreunul dintre statele membre. Mai concret, regulamentul doreşte să instituie posibilitatea unui organ judiciar dintr-un stat membru de a obţine datele stocate de [vezi tot]

0 Vizualizări 95

CARTE: Extrădarea. Formă a cooperării internaţionale în materie penală

Autor: Iulia-Elena Nistor

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea constituie o amplă cercetare științifică asupra unui subiect care reprezintă eforturi continue ale legiuitorului român de a reglementa extrădarea conform noilor standarde internaționale care guvernează această materie.

Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea are la bază o bibliografie impresionantă, materializată prin acte normative interne și internaționale, lucrări de specialitate, doctrina penală română și străină, și jurisprudență. În acest context, ceea ce dă un caracter original lucrării este faptul că autoarea nu se rezumă la o descriere sterilă a unor situații controversate legate de extrădare, [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Extrădarea pasivă. Arestarea provizorie în caz de urgență

Autor: Mihaela Vasiescu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul propune spre analiză dispozițiile art. 44 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, acestea consacrând remediul pentru preîntâmpinarea sustragerii de pe teritoriul statului român solicitat a unei persoane urmărite de către un alt stat în vederea efectuării procedurilor penale sau a executării unei pedepse privative de libertate şi în privinţa căreia este iminentă prezentarea unei cereri de extrădare. Autoarea realizează o radiografie a dispozițiilor amintite, prezentând normele de drept aplicabile în cazul arestării provizorii în regim de urgenţă, declanşarea procedurii [vezi tot]

0 Vizualizări 59

CARTE: Cooperare judiciară internațională în materie penală

Autor: Radu Micu, Bogdan Slavoiu

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Cooperarea judiciara internationala in materie penala cuprinde totalitatea regulilor in baza carora statele se ajuta reciproc in lupta contra fenomenului infractional cu caracter transfrontalier, astfel incat sa raspunda in mod adecvat riscurilor de ingreunare a procesului de realizare a justitiei, generate de savarsirea unor infractiuni pe mai multe teritorii sau de refugierea infractorilor in alte tari decat acelea unde au comis faptele penale.

Prezenta lucrare analizeaza in mod succint principalele modalitati prin care se realizeaza aceasta cooperare judiciara internationala in materie penala si care sunt reglementate in [vezi tot]

0 Vizualizări 70

Recidiva internațională

Autor: procuror Ionuț IFTIMIE

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorul a realizat o analiză a instituției recidivei internaționale, acea situație în care prima hotărâre de condamnare este pronunțată de către instanțele străine, accentul fiind pus pe recunoașterea hotărârilor străine de condamnare. Având în vedere libera circulație a persoanelor în interiorul granițelor Uniunii Europene, în mod inevitabil s-a dezvoltat și migrația fenomenului infracțional. Pentru acest motiv, atenția cercetării a fost concentrată către reglementările europene în materia recunoașterii hotărârilor de condamnare și asupra modului cum au fost acestea interpretate în jurisprudența Curții de Justiție [vezi tot]

0 Vizualizări 83

Mandatul european de arestare. Impedimente la executare. Orientări jurisprudențiale noi

Autor: Violeta Croitoru, Alexandru-Florin Matache, Cristina-Florența Pripon

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: De la momentul intrării în vigoare a instituției mandatului european de arestare și până în prezent, acest instrument a cunoscut diferite impedimente la executare, fie că a fost vorba despre motivele clasice de refuz prevăzute în cadrul Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI, fie despre impedimente generate pe cale jurisprudențială de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cele mai recente evoluții jurisprudențiale în materie arată faptul că impedimentele pot fi legate chiar de încălcarea independenței autorității judecătorești sau de existența unor condiții [vezi tot]

0 Vizualizări 79

Relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene în contextul cooperării judiciare internaționale în materie penală

Autor: Carmen Balaci

Publicat în: Revista Dreptul nr. 2/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul abordează problematica legată de maniera în care se poate ajunge la o cooperare eficientă între două instituții jurisdicționale care au un rol foarte important în contextul asigurării respectării drepturilor și libertăților cetățeanului, respectiv între Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Studiul pornește de la premisa în acord cu care crearea Spațiului unic european de libertate, securitate și justiție, prin încheierea unor tratate internaționale, iar ulterior aderarea la acestea de către statele de pe continentul european și statele terțe, a fost [vezi tot]

0 Vizualizări 54