Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal internațional
Materiale per pagină:

Arestarea provizorie în caz de urgență, anterior primirii de către statul român a cererii de extrădare. Aspecte teoretice și practice

Autor: Oana CHICHERNEA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: extrădare pasivă, arestare provizorie în caz de urgență, solicitare formală, durată.

Provisional arrest in case of emergency, prior to the receipt by the Romanian state of the extradition request. Theoretical and practical aspects

Abstract: The red memo or the dissemination of international prosecution through the channels of the International Criminal Police Organization – Interpol is equivalent to a request for provisional arrest for extradition, if expressly provided in the bilateral treaty or on the basis of reciprocity, against a person located in the territory of the Romanian state and [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Transferul persoanelor condamnate în vederea executării pedepsei ca factor favorizant al procesului de reabilitare

Autor: Raul Alexandru NESTOR

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Deşi au trecut aproximativ 13 ani de la data începerii aplicării Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, la nivelul instanţelor europene au apărut mai multe aspecte controversate legate de modul de aplicare a acestei decizii – cadru. Un prim aspect se referă la caracterul complet al informării persoanei condamnate asupra legii aplicabile în statul de executare. Cum legea care va guverna executarea pedepsei este legea statului în care persoana condamnată va fi transferată, persoana transferabilă ar trebui informată cu precizie asupra modului în care va fi executată pedeapsa, fiind [vezi tot]

0 Vizualizări 169

Considerații cu privire la arhitectura instituțională a Parchetului European

Autor: Mihai STAHIE

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Parchetul European; EPPO; structura instituțională.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 75

Transferul de proceduri în materie penală

Autor: Răzvan-Gabriel DALU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: transfer proceduri, convenția europeană privind transferul de proceduri în materie penală, dubla incriminare, interpol…

[vezi tot]
0 Vizualizări 156

Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România

Autor: Anca JURMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2020

Disponibil onlineaici

Conclusions regarding the operationalization of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Romania

Abstract: The Court again faced preliminary references within which it had to establish whether the Public Ministry (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) can be considered as the „issuing judicial authority” of a European arrest warrant (EAW), within the meaning of art. 6 para. (1) of Framework Decision 2002/584/JHA. While the Case C-626/19 PPU concerns the EAW issued for criminal prosecution, regarding the related cases C-566/19 PPU and C-626/19 PPU, the referring court relates to the EAW issued for the enforcement [vezi tot]

0 Vizualizări 78

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

Autor: Alina Petronela MOȘNEAGU

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID –19 a prezentat dificultăţi şi a impusidentificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, [vezi tot]

0 Vizualizări 134

Aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI în România

Autor: Georgiana ANGHEL-TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Implementation of Framework Decision 2008/909 / JHA in Romania

[vezi tot]
0 Vizualizări 180

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărâra penală. Consecinţe

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person to serve the sentence in another Member State of the European Union. Refusal to surrender. Detention conditions. The refusal of the state of conviction to haveits judicial decision incidentally recognized by the requested state courts. Consequences

[vezi tot]
0 Vizualizări 209

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată și nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanției cerute de art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, și de Articolul 4a alineatul (1) lit. (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 85

Observații pe marginea Europol SOCTA 2017-2021

Autor: Marc BĂRĂBAȘ

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 72