Ultima actualizare:
noiembrie 19, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal internațional
Materiale per pagină:

Sinteze de jurisprudenţă – Instanţe Penale Internaţionale

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie:  Situaţia în Republica Democratică Congo; Procurorul împotriva lui Germain Katanga și Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04/01/07).

Titlul lucrării în engleză: Summaries of Case Law – International Criminal Courts 

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, [vezi tot]

0 Vizualizări 35

Ordinul european de anchetă

Autor: SALOMIR Mircea

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatLuând în considerare modificările aduse sistemului tradiţional de cooperare impuse de Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală şi de Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor, există o presiune pentru crearea unui nou cadru legislativ în materia strângerii probelor. Scopul studiului de faţă este de a explica [vezi tot]

0 Vizualizări 40

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 49

Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri penale pronunţate în România de către un stat membru al Uniunii Europene

Autor: ANTĂLOAEI Răzvan-Andrei

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul articol are ca scop aducerea în atenţia cititorilor a principalelor mecanisme de cooperare judiciară internaţională la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Desigur, discutăm în principal de cele care survin după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală împotriva unei persoane.

Odată cu crearea spaţiului comun european şi apariţia celor patru libertăţi, printre care şi aceea de circulaţie a persoanelor, putem observa o tot mai mare posibilitate a infractorilor de a se sustrage de la executarea pedepsele pronunţate. De aceea, credem că mecanismele de cooperare prezentate au drept [vezi tot]

0 Vizualizări 64

Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?

Autor: ANIȚULESEI Ioana-Narcisa

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatToate sistemele funcţionează după un model despre care putem spune că reprezintă un schelet al cadrului legislativ în care normele sunt edictate de stat. În democraţiile constituţionale toate acestea nu s-ar putea realiza fără a avea un temei juridic bazat pe principii care facilitează legiuitorul în elaborarea normelor şi pe judecători în aplicarea lor.

Principiul legalităţii este privit ca temelia dreptului penal. Importanţa i se reflectă şi prin corolarii săi care sunt în strânsă legătură cu legalitatea: răspunderea penală trebuie să îşi aibă baza într-un temei juridic (lex scripta), interzicerea [vezi tot]

0 Vizualizări 47

Mandatul de arestare european. Perspective

Autor: POP Cătălin Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatApărând ca o înlocuire imediată a mecanismului de extrădare pentru relaţiile de capturare şi de livrare a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene şi ca răspuns la creşterea rapidă a terorismului, mandatul de arestare european părea la început o poveste de succes în domeniul dreptului penal european, fiind un instrument extraordinar de eficient pentru combaterea criminalităţii transnaţionale.

Pe de altă parte, pe baza datelor statistice, se dovedeşte încet, dar sigur, că mandatul de arestare european începe să fie perceput ca fiind mai degrabă abuzat în ceea ce priveşte emiterea [vezi tot]

0 Vizualizări 52

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mandatul european de arestare

Autor: Gheorghe BOCŞAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.3/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract:

The European Arrest Warrant (EAW) represents the first and the most successful instrument
of the mutual recognition of judgments and judicial decisions in the area of liberty, security and
justice of the European Union. Though the Framework Decision 2002/584/JHA of the Council
establishes the rules under which EAW operates, a considerable role in the empowerment of this
judicial cooperation instrument pertains to the Court of Justice of the European Union.
Thus, even the fundamental question of the possibility and legitimacy to transform the classical
extradition framework, based upon international law conventions or [vezi tot]

0 Vizualizări 35

Crima de agresiune – un updating sau un upgrading necesar?

Autor: Alexandru-Liviu LASCU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The crime of aggression – a necessary updating or upgrading

Abstract: In this study, the author describes certain conflicts, which have led to major concerns at the level of the international community in the recent years.

The structure and the body of the study reveal the comments on the State and on the issue of its criminal liability – the crime of aggression -, of the after-Kampala echoes, amongst others, on the authorization of the armed intervention by the U.N. Security Council, on the humanitarian intervention, on the military [vezi tot]

0 Vizualizări 24

The european arrest warrant. The enforcement of the European arrest warrant in the United Kingdom

Autor: Cosmin Iulian CRETU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The European arrest warrant has replaced the extradition procedure between the Member States of the European Union. Thus, by the introduction of the European arrest warrant, the administrative-judicial procedure was replaced by a purely judicial procedure. This article analyzes the implementation of the Framework Decision no. 2002/584/JHA in the United Kingdom through the Extradition Act 2003 and, more precisely, the enforcement of the European arrest warrant in the United
Kingdom, as provided by Part 1 of the Extradition Act 2003. This [vezi tot]

0 Vizualizări 36

CARTE: Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală

Coordonator: Alexandru BOROI

Autori: Ion RUSU, Minodora-Ioana BĂLAN-RUSU

Publicat de: Editura C.H. Beck

Anul apariției: 2016

Disponibil: aici

Descriere: Concepută din necesitatea de a asigura propriilor cetățeni și implicit organizării statale o securitate corespunzătoare, cooperarea judiciară în materie penală între statele lumii a cunoscut o importantă evoluție începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Examinarea apariției și evoluției în timp a acestei instituții evidențiază faptul că perfecționarea acesteia a fost determinată în mod evident de evoluția fără precedent a criminalității și, în special, a celei organizate transnaționale.

După publicarea primei lucrări în acest domeniu în anul 2008, respectiv Cooperarea judiciară internațională în materie penală, [vezi tot]

0 Vizualizări 38