Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Ordin european de anchetă
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Ordinul european de anchetă

Autor: SALOMIR Mircea

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatLuând în considerare modificările aduse sistemului tradiţional de cooperare impuse de Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală şi de Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor, există o presiune pentru crearea unui nou cadru legislativ în materia strângerii probelor. Scopul studiului de faţă este de a explica [vezi tot]

0 Vizualizări 100

Ordinul European de Anchetă – tendinţe şi perspective –

Autor: Pavel PALCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: După pașii deosebit de importanți către o mai bună integrare europeană din perspectiva intensificării cooperării între statele membre făcuți prin tratatele de la Maastricht în anul 1992 și Amsterdam în anul 1997 „evenimentul cheie” în acest domeniu a fost reuniunea Consiliului Uniunii Europene de la Tampere din 15-16 octombrie 1999, care a fost pentru prima dată dedicată exclusiv temei justiției și afacerilor interne.

Cuvinte-cheie: anchetă.

Titlul lucrării în engleză: The European investigation order. – Tendencies and perspectives –

Abstract: Given the challenge crime represents, more and more organized at international level, EU [vezi tot]

0 Vizualizări 101

The european investigation order in criminal matters – grounds for non-recognition or non-execution

Autor: Daniela DEDIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: The European Investigation Order (EIO) is the newest mechanism for judicial cooperation in criminal matters. This instrument was laid out in the Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 and was transposed into the Romanian legislation through the most recent changes of the Law nr. 302/2004 concerning international judicial cooperation in criminal matters The main goal was the introduction of a single instrument for the gathering of evidence between EU Member States in cases with a [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Ordinul european de anchetă în materie penală emis în temeiul Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014. Contestația împotriva încheierii prin care s-a dispus emiterea ordinului european de anchetă în cursul judecății

Autor: Ioan NEMEȘ

Publicat în: Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Dispozițiile din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată care reglementează emiterea ordinului european de anchetă de către autoritățile române, nu prevăd posibilitatea exercitării contestației împotriva încheierii
prin care se dispune de către instanță emiterea unui asemenea ordin în cursul judecății.
Dimpotrivă, art. 338 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, prevede că: ,motivele
de fond pentru emiterea ordinului european de anchetă pot fi contestate numai in fața
autorității emitente”. Emiterea unui ordin european de anchetă în materie penală, în cursul judecății, reprezintă o [vezi tot]

0 Vizualizări 133

Reflecții în legătură cu transpunerea ordinului european de anchetă (EIO) în legislația națională

Autor: Mihaela Pătrăuș

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The EIO is a judicial decision issued or validated by a judicial authority of a Member State in order to comply with one or several specific investigative measure in another Member State to obtain evidence and / or transmission of evidence that is already in the possession of the competent authorities of the executing state, which excludes other forms of assistance that do not aim to obtain evidence or for that there is a simpler procedure of transmission or execution.
EIO has been transposed into [vezi tot]

0 Vizualizări 104