Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Mandat european de arestare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 12

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 20

The european arrest warrant. The enforcement of the European arrest warrant in the United Kingdom

Autor: Cosmin Iulian CRETU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The European arrest warrant has replaced the extradition procedure between the Member States of the European Union. Thus, by the introduction of the European arrest warrant, the administrative-judicial procedure was replaced by a purely judicial procedure. This article analyzes the implementation of the Framework Decision no. 2002/584/JHA in the United Kingdom through the Extradition Act 2003 and, more precisely, the enforcement of the European arrest warrant in the United
Kingdom, as provided by Part 1 of the Extradition Act 2003. This [vezi tot]

0 Vizualizări 15

CARTE: Sapientia Iuris

Autor: Emőd VERESS

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2018

Editura: C. H. Beck

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Lucrarea Sapientia Iuris cuprinde o serie de studii ale cadrelor didactice din cadrul Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca. Am dorit să aducem la cunoștință publică rezultatele activității fervente de cercetare desfășurată în cadrul Departamentului de Științe Juridice, și sperăm că vom reveni periodic cu astfel de volume dedicate atât teoriei, cât și practicii dreptului.

Cartea este compusă din două mari părți, prima dedicată Dreptului privat, a doua Dreptului public. Sunt analizate probleme de drept actuale, importante, controversate în practică. Astfel, în prima parte a cărții putem citi studii dedicate problemelor legate de executarea silită [vezi tot]

0 Vizualizări 27

Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România

Autor: Anca JURMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2020

Disponibil onlineaici

Conclusions regarding the operationalization of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Romania

Abstract: The Court again faced preliminary references within which it had to establish whether the Public Ministry (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) can be considered as the „issuing judicial authority” of a European arrest warrant (EAW), within the meaning of art. 6 para. (1) of Framework Decision 2002/584/JHA. While the Case C-626/19 PPU concerns the EAW issued for criminal prosecution, regarding the related cases C-566/19 PPU and C-626/19 PPU, the referring court relates to the EAW issued for the enforcement [vezi tot]

0 Vizualizări 26

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

Autor: Alina Petronela MOȘNEAGU

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID –19 a prezentat dificultăţi şi a impusidentificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, [vezi tot]

0 Vizualizări 53

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărâra penală. Consecinţe

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person to serve the sentence in another Member State of the European Union. Refusal to surrender. Detention conditions. The refusal of the state of conviction to haveits judicial decision incidentally recognized by the requested state courts. Consequences

[vezi tot]
0 Vizualizări 129

Radiografia relației mandatului european de arestare cu drepturile fundamentale ale omului. Prognoza, diagnoza și rețeta

Autor: Cosmin-Daniel BULEA

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol se vrea a fi o radiografie a principalului instrument de cooperare judiciară în materie penală – mandatul european de arestare. Deși a fost considerat un mecanism cu totul inovator, într-o paradigmă de cooperare judiciară neeficientă, operativitatea sa a creat încă de la început premisele unei relații tensionate cu drepturile fundamentale. Această relație a fost, de altfel, un risc prognozat și asumat de către legiuitorul european. Evoluția sistemelor de drept penal material și procesual ale statelor membre și, totodată, continua metamorfoză a provocărilor la care [vezi tot]

0 Vizualizări 36

Procedura emiterii și executării mandatului de arestare în baza Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Regatul Unit

Autor: Loredana-Elena Holmanu, Valentin Ticea

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 2/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: This study is meant to analyse from a comparative perspective with regard to the system of the European arrest warrant, the procedure for issuing and executing the arrest warrant under the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on the other part (entitled „The Trade and Cooperation Agreement”), which has been applied provisionally since 1 January 2021.

Keywords: arrest warrant, European arrest warrant, [vezi tot]

0 Vizualizări 25