Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Mandat european de arestare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată şi nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanţiei cerute de art. 98 alin. (2) lit.i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi de Articolul 4a alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI1

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Persoana solicitată în baza mandatului european de arestare emis în vederea executării pedepsei a fost judecată şi condamnată în lipsă, în condiţiile în care a fost citată prin „afişare” la hotelul unde locuia temporar, deşi nu a mai rămas pe teritoriul Greciei după punerea în libertate (fiind arestată preventiv trei zile), în cursul urmăririi penale, precum şi la sediile avocaţilor numiţi din oficiu, care nu au putut lua legătura cu aceasta. Autoritatea emitentă nu a oferit garanţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea [vezi tot]

1 Vizualizări 215

Mandatul european de arestare (I). Regula specialității

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat [vezi tot]

0 Vizualizări 167

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 141

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

0 Vizualizări 152

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 155

The european arrest warrant. The enforcement of the European arrest warrant in the United Kingdom

Autor: Cosmin Iulian CRETU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The European arrest warrant has replaced the extradition procedure between the Member States of the European Union. Thus, by the introduction of the European arrest warrant, the administrative-judicial procedure was replaced by a purely judicial procedure. This article analyzes the implementation of the Framework Decision no. 2002/584/JHA in the United Kingdom through the Extradition Act 2003 and, more precisely, the enforcement of the European arrest warrant in the United
Kingdom, as provided by Part 1 of the Extradition Act 2003. This [vezi tot]

0 Vizualizări 124

CARTE: Sapientia Iuris

Autor: Emőd VERESS

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2018

Editura: C. H. Beck

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: Lucrarea Sapientia Iuris cuprinde o serie de studii ale cadrelor didactice din cadrul Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca. Am dorit să aducem la cunoștință publică rezultatele activității fervente de cercetare desfășurată în cadrul Departamentului de Științe Juridice, și sperăm că vom reveni periodic cu astfel de volume dedicate atât teoriei, cât și practicii dreptului.

Cartea este compusă din două mari părți, prima dedicată Dreptului privat, a doua Dreptului public. Sunt analizate probleme de drept actuale, importante, controversate în practică. Astfel, în prima parte a cărții putem citi studii dedicate problemelor legate de executarea silită [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România

Autor: Anca JURMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2020

Disponibil onlineaici

Conclusions regarding the operationalization of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Romania

Abstract: The Court again faced preliminary references within which it had to establish whether the Public Ministry (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) can be considered as the „issuing judicial authority” of a European arrest warrant (EAW), within the meaning of art. 6 para. (1) of Framework Decision 2002/584/JHA. While the Case C-626/19 PPU concerns the EAW issued for criminal prosecution, regarding the related cases C-566/19 PPU and C-626/19 PPU, the referring court relates to the EAW issued for the enforcement [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Impactul pandemiei COVID 19 asupra predării persoanelor solicitate în baza Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI

Autor: Alina Petronela MOȘNEAGU

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În România, la fel ca în toate celelalte state membre, realizarea cooperării judiciare internaţionale în materie penală în ceea ce priveşte punerea în executare a mandatelor europene de arestare şi predarea persoanelor solicitate în contextul evoluţiei epidemiei cu coronavirus COVID –19 a prezentat dificultăţi şi a impusidentificarea unor soluţii concrete, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. În general, depăşirea termenelor de predare sau amânarea predării pe motive umanitare serioase a dus la eliberarea persoanelor solicitate, fără a fi luate măsuri alternative pentru a evita riscul de fugă, [vezi tot]

0 Vizualizări 162

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărâra penală. Consecinţe

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person to serve the sentence in another Member State of the European Union. Refusal to surrender. Detention conditions. The refusal of the state of conviction to haveits judicial decision incidentally recognized by the requested state courts. Consequences

[vezi tot]
0 Vizualizări 258