Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Extrădarea
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Scurte consideraţii referitoare la efectele unei cereri de consimţământ, în baza principiului specialităţii în materia extrădării, asupra cursului prescripţiei răspunderii penale

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: consimțământ; extrădare; prescripția răspunderii penale; principiul specialității.

Abstract: The author analyzes the effects that a request for consent addressed to the requested state by the Romanian authorities for the prosecution of the extradited person has on the course of the statutory limitation of criminal liability, while arguing for his/her own opinion at the same time.

Keywords: consent; extradition; statutory limitation of criminal liability; specialty principle.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării

Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este [vezi tot]

0 Vizualizări 16

Mandatul de arestare european. Perspective

Autor: POP Cătălin Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatApărând ca o înlocuire imediată a mecanismului de extrădare pentru relaţiile de capturare şi de livrare a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene şi ca răspuns la creşterea rapidă a terorismului, mandatul de arestare european părea la început o poveste de succes în domeniul dreptului penal european, fiind un instrument extraordinar de eficient pentru combaterea criminalităţii transnaţionale.

Pe de altă parte, pe baza datelor statistice, se dovedeşte încet, dar sigur, că mandatul de arestare european începe să fie perceput ca fiind mai degrabă abuzat în ceea ce priveşte emiterea [vezi tot]

0 Vizualizări 26

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mandatul european de arestare

Autor: Gheorghe BOCŞAN

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.3/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract:

The European Arrest Warrant (EAW) represents the first and the most successful instrument
of the mutual recognition of judgments and judicial decisions in the area of liberty, security and
justice of the European Union. Though the Framework Decision 2002/584/JHA of the Council
establishes the rules under which EAW operates, a considerable role in the empowerment of this
judicial cooperation instrument pertains to the Court of Justice of the European Union.
Thus, even the fundamental question of the possibility and legitimacy to transform the classical
extradition framework, based upon international law conventions or [vezi tot]

0 Vizualizări 12

Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul UE, a cooperării judiciare în materie penală

Autor: OLA Gabriela

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin prezentul articol ne propunem să analizăm dacă, şi în ce măsură, principiul legalităţii ar putea fi încălcat în cadrul procedurilor de cooperare judiciară în materie penală, având în vedere dezvoltarea instrumentelor din această materie la nivelul UE.

Studiul începe cu o analiză a legăturii dintre condiţia dublei incriminări şi principiul legalităţii pentru a stabili dacă eliminarea acesteia în cadrul procedurilor de cooperare judiciară dintre statele membre este sau nu contrară principiului ante-menţionat. În opinia noastră, dubla incriminare nu este o expresie a principiului nullum crimen, nulla poena sine lege, [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Arestarea provizorie în caz de urgență, anterior primirii de către statul român a cererii de extrădare. Aspecte teoretice și practice

Autor: Oana CHICHERNEA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: extrădare pasivă, arestare provizorie în caz de urgență, solicitare formală, durată.

Provisional arrest in case of emergency, prior to the receipt by the Romanian state of the extradition request. Theoretical and practical aspects

Abstract: The red memo or the dissemination of international prosecution through the channels of the International Criminal Police Organization – Interpol is equivalent to a request for provisional arrest for extradition, if expressly provided in the bilateral treaty or on the basis of reciprocity, against a person located in the territory of the Romanian state and [vezi tot]

0 Vizualizări 30

CARTE: Extrădarea. Formă a cooperării internaţionale în materie penală

Autor: Iulia-Elena Nistor

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea constituie o amplă cercetare științifică asupra unui subiect care reprezintă eforturi continue ale legiuitorului român de a reglementa extrădarea conform noilor standarde internaționale care guvernează această materie.

Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea are la bază o bibliografie impresionantă, materializată prin acte normative interne și internaționale, lucrări de specialitate, doctrina penală română și străină, și jurisprudență. În acest context, ceea ce dă un caracter original lucrării este faptul că autoarea nu se rezumă la o descriere sterilă a unor situații controversate legate de extrădare, [vezi tot]

0 Vizualizări 83

Extrădarea pasivă. Arestarea provizorie în caz de urgență

Autor: Mihaela Vasiescu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul propune spre analiză dispozițiile art. 44 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, acestea consacrând remediul pentru preîntâmpinarea sustragerii de pe teritoriul statului român solicitat a unei persoane urmărite de către un alt stat în vederea efectuării procedurilor penale sau a executării unei pedepse privative de libertate şi în privinţa căreia este iminentă prezentarea unei cereri de extrădare. Autoarea realizează o radiografie a dispozițiilor amintite, prezentând normele de drept aplicabile în cazul arestării provizorii în regim de urgenţă, declanşarea procedurii [vezi tot]

0 Vizualizări 39

CARTE: Cooperare judiciară internațională în materie penală

Autor: Radu Micu, Bogdan Slavoiu

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Cooperarea judiciara internationala in materie penala cuprinde totalitatea regulilor in baza carora statele se ajuta reciproc in lupta contra fenomenului infractional cu caracter transfrontalier, astfel incat sa raspunda in mod adecvat riscurilor de ingreunare a procesului de realizare a justitiei, generate de savarsirea unor infractiuni pe mai multe teritorii sau de refugierea infractorilor in alte tari decat acelea unde au comis faptele penale.

Prezenta lucrare analizeaza in mod succint principalele modalitati prin care se realizeaza aceasta cooperare judiciara internationala in materie penala si care sunt reglementate in [vezi tot]

0 Vizualizări 47