Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal internațional
Materiale per pagină:

Persoana condamnată care nu a fost prezentă personal la judecată şi nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare. Lipsa furnizării, de către autoritatea judiciară emitentă, a garanţiei cerute de art. 98 alin. (2) lit.i) pct. (iv) din Legea nr. 302/2004, republicată, şi de Articolul 4a alineatul (1) litera (d) din Decizia-cadru 2002/584/JAI1

Autor: Georgiana TUDOR

Publicat în: EuRoQuod nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Persoana solicitată în baza mandatului european de arestare emis în vederea executării pedepsei a fost judecată şi condamnată în lipsă, în condiţiile în care a fost citată prin „afişare” la hotelul unde locuia temporar, deşi nu a mai rămas pe teritoriul Greciei după punerea în libertate (fiind arestată preventiv trei zile), în cursul urmăririi penale, precum şi la sediile avocaţilor numiţi din oficiu, care nu au putut lua legătura cu aceasta. Autoritatea emitentă nu a oferit garanţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) lit. i) pct. (iv) din Legea [vezi tot]

1 Vizualizări 141

Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice şi practice

Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 5/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Extrădarea are o lungă tradiţie ca una dintre cele mai larg răspândite instituţii de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Prezenta lucrare îşi propune să analizeze procedura extrădării pasive, respectiv extrădarea din România la solicitarea unui alt stat, atât prin prezentarea cadrului legal aplicabil – în general, prin examinarea prevederilor Legii nr. 302/2004 şi, în particular, prin referirile la tratatele bilaterale sau multilaterale la care România este parte – precum şi prin evidenţierea unor abordări ale organelor judiciare ce reţin atenţia, care modelează practica judiciară. Competenţa [vezi tot]

0 Vizualizări 137

Mandatul european de arestare (I). Regula specialității

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Scurte consideraţii referitoare la efectele unei cereri de consimţământ, în baza principiului specialităţii în materia extrădării, asupra cursului prescripţiei răspunderii penale

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: consimțământ; extrădare; prescripția răspunderii penale; principiul specialității.

Abstract: The author analyzes the effects that a request for consent addressed to the requested state by the Romanian authorities for the prosecution of the extradited person has on the course of the statutory limitation of criminal liability, while arguing for his/her own opinion at the same time.

Keywords: consent; extradition; statutory limitation of criminal liability; specialty principle.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 74

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 91

Videoconferinţa în cadrul procedurilor penale naționale şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală; proces echitabil; proceduri penale; proces penal; videoconferință.

Abstract: The alert rhythm in which the contemporary world turns into an “informational” marks all the fields of society. In this context, judicial proceedings cannot stand aside from technology involvement. An equally interesting and topical aspect concerns the use of videoconference in criminal proceedings.

The author analyzes the issues of videoconference, highlighting valuable ideas in the field.

Keywords: international judicial cooperation in criminal matters; fair trial; criminal proceedings; criminal trial; videoconference.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 87

Agenţii şi oficii europene pentru spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Autor: Olga-Andreea URDA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în scopul realizării spațiului de libertate, securitate și justiție, au în vedere nu numai armonizarea reglementărilor în materia dreptului penal material, dar și crearea unui cadrul instituțional centralizat. Agențiile și oficiile Uniunii Europene ce au competențe în prevenirea și combaterea criminalității asigură aplicarea efectivă a normelor de drept penal european. Statul român aplică normele de instituire a acestor entități și creează forme naționale de cooperare și legătură cu cele existente la nivel european.

Cuvinte-cheie: spațiu de libertate, securitate și justiție; Uniunea Europeană; [vezi tot]

0 Vizualizări 167

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

0 Vizualizări 102

Transborder crimes – risk factor for European and national security

Autor: Ana Maria Tudor

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Organised crime is, at the present moment, a special hazard for all states. If the institutions concerned will not respond promptly, by legal approaches, as well as through extremely strong operational measures, patriarchy worldly things, no matter where and how they are made up, on ethnic criteria, cultural, territorial or of any other nature – will pay, natural, profiteers, his own weakness or cowardice. In this sense, we have to admit that this contemporary problem, with deep implications in the whole world, requires an antidote to measure which we [vezi tot]

0 Vizualizări 67

Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării

Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este [vezi tot]

0 Vizualizări 85