Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal internațional
Materiale per pagină:

Scurte consideraţii referitoare la efectele unei cereri de consimţământ, în baza principiului specialităţii în materia extrădării, asupra cursului prescripţiei răspunderii penale

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: consimțământ; extrădare; prescripția răspunderii penale; principiul specialității.

Abstract: The author analyzes the effects that a request for consent addressed to the requested state by the Romanian authorities for the prosecution of the extradited person has on the course of the statutory limitation of criminal liability, while arguing for his/her own opinion at the same time.

Keywords: consent; extradition; statutory limitation of criminal liability; specialty principle.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 10

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 12

Videoconferinţa în cadrul procedurilor penale naționale şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală; proces echitabil; proceduri penale; proces penal; videoconferință.

Abstract: The alert rhythm in which the contemporary world turns into an “informational” marks all the fields of society. In this context, judicial proceedings cannot stand aside from technology involvement. An equally interesting and topical aspect concerns the use of videoconference in criminal proceedings.

The author analyzes the issues of videoconference, highlighting valuable ideas in the field.

Keywords: international judicial cooperation in criminal matters; fair trial; criminal proceedings; criminal trial; videoconference.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 8

Agenţii şi oficii europene pentru spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Autor: Olga-Andreea URDA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în scopul realizării spațiului de libertate, securitate și justiție, au în vedere nu numai armonizarea reglementărilor în materia dreptului penal material, dar și crearea unui cadrul instituțional centralizat. Agențiile și oficiile Uniunii Europene ce au competențe în prevenirea și combaterea criminalității asigură aplicarea efectivă a normelor de drept penal european. Statul român aplică normele de instituire a acestor entități și creează forme naționale de cooperare și legătură cu cele existente la nivel european.

Cuvinte-cheie: spațiu de libertate, securitate și justiție; Uniunea Europeană; [vezi tot]

0 Vizualizări 99

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Transborder crimes – risk factor for European and national security

Autor: Ana Maria Tudor

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Organised crime is, at the present moment, a special hazard for all states. If the institutions concerned will not respond promptly, by legal approaches, as well as through extremely strong operational measures, patriarchy worldly things, no matter where and how they are made up, on ethnic criteria, cultural, territorial or of any other nature – will pay, natural, profiteers, his own weakness or cowardice. In this sense, we have to admit that this contemporary problem, with deep implications in the whole world, requires an antidote to measure which we [vezi tot]

0 Vizualizări 23

Respectarea principiilor privind procesul penal și a drepturilor omului în procedura extrădării

Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este [vezi tot]

0 Vizualizări 16

Sinteze de jurisprudenţă – Instanţe Penale Internaţionale

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie:  Situaţia în Republica Democratică Congo; Procurorul împotriva lui Germain Katanga și Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04/01/07).

Titlul lucrării în engleză: Summaries of Case Law – International Criminal Courts 

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, [vezi tot]

0 Vizualizări 14

Ordinul european de anchetă

Autor: SALOMIR Mircea

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatLuând în considerare modificările aduse sistemului tradiţional de cooperare impuse de Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală şi de Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor, există o presiune pentru crearea unui nou cadru legislativ în materia strângerii probelor. Scopul studiului de faţă este de a explica [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Cauza C-396/11- Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?

Autor: BOJAN Carina-Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatDecizia-cadru 2002/584 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre a fost prima măsură de concretizare în domeniul dreptului penal a principiului recunoaşterii reciproce, introducând un sistem simplificat de predare a persoanelor urmărite ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Decizia-cadru este un instrument care conferă însă doar un cadru general de orientare a acţiunilor de predare între statele membre şi de îndeplinire a obiectivelor aferente. fiind completat atât de legislaţiile statelor membre, cât şi de interpretările conferite de către autorităţile judiciare naţionale. Curtea [vezi tot]

0 Vizualizări 20