Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Statele Unite ale Americii
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat

Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Regimul juridic al probelor din auzite în legislația Statelor Unite ale Americii. Propuneri de lege ferenda privind reglementarea probelor din auzite în dreptul procesual penal român

Autor: Hunor Kádár

Publicat în: SUBB Iurisprudentia nr. 4/2014

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: declaraţii extrajudiciare; Regula Probelor din Auzite; Regulile Federale de
Admisibilitate a Probelor; Excepţii de la Regula Probelor din Auzite; Clauza de Confruntare.

The legal system of hearsay evidence in the legislation of the United States of
America. Legal proposals for the regulation of hearsay evidence in the Romanian Code of
Criminal Procedure

Abstract:  In the present paper the author undertakes a detailed analysis of the Hearsay Rule, an uncommon legal procedure in the continental legal systems, but which benefits from a very rigorous and well elaborated corpus of regulations under the Federal Rules of [vezi tot]

0 Vizualizări 142