Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Republica Moldova
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României

Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare [vezi tot]

0 Vizualizări 142

Confidențialitatea urmăririi penale în Republica Moldova și România ca garanție de protecție a datelor cu caracter personal

Autor: Daniel CRISTEA

Publicat în: Curierul judiciar nr. 3/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: GDPR (General Data Protection Regulation-acronim al Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal) reprezintă un mare pas înainte în legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aduceți beneficii clare subliniind importanța menținerii unui acces limitat la datele cu caracter personal, precum și importanța datelor cu caracter personal în menținerea integrității drepturilor personale și a libertăților fundamentale. A fost creată astfel posibilitatea din partea cetățenilor de a verifica modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate, iar de altă parte a autorităților să poată controla și [vezi tot]

0 Vizualizări 98

Priviri asupra conceptului de ”metodică”  în activitatea de expertiză  judiciară în Republica Moldova

Autor: Cataraga Olga

Publicat în: SUBB Iurisprudentia nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

A view on the „methodology” concept in the activity of judicial expertise in the Republic of Moldova

Abstract:  The article presents an analytical paper setting out the causes and ways of solving the process of judicial expertise in the Republic of Moldova with methodological scientific content. Because of the confusion of some fundamental notions of the knowledge process in the field of judicial expertise, there are impediments, which have negative consequences overall judicial process in the country. Due to the analysis and the explanations provided in the article, the work becomes clear and the actions [vezi tot]

0 Vizualizări 71

Legal guarantees for ensuring the right of defence within criminal proceedings in Romania and the Republic of Moldova

Autor: Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: This paper aims at providing a comparative study of the legal framework applicable in the legal systems of Romania and the Republic of Moldova ensuring the exercise of the right of defence in criminal proceedings. A special focus shall be placed on the fair-trial standards developed by the European Court of Human Rights in interpreting the European Convention on Human Rights, as both Romania and the Republic of Moldova are Council of Europe members. The European system of safeguarding the fundamental [vezi tot]

0 Vizualizări 84

Implementarea Convenţiei de la Istanbul în legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României

Autor: Serghei BRÎNZA, Vitalie STATI

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: În studiul de faţă este analizat gradul de implementare a art. 33-40 ale Convenţiei de la Istanbul în Codul penal al Republicii Moldova şi în cel al României. În rezultatul analizei efectuate, se poate susţine că violenţa psihologică în înţelesul art. 33 al Convenţiei de la Istanbul este incriminată în ambele legi penale analizate. Aceasta deşi nici în Codul penal al Republicii Moldova, nici în Codul penal al României, nu există un articol distinct în care art. 33 al Convenţiei [vezi tot]

0 Vizualizări 188

Consimţământul victimei minore în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală prevăzute de legea penală a Republicii Moldova

Autor: Mihaela BOTNARENCO

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: În materia infracţiunilor privind viaţa sexuală, se atestă ambiguitate cu privire la consimţământul victimei, în special în ipoteza în care acesta este exprimat de un minor. Scopul acestui articol este de a clarifica semnificaţia consimţământului exprimat de minor în contextul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Printre altele, în studiul de faţă se consemnează cum consimţământul şi discernământul sunt două concepte strâns legate. Se arată ca fiind imperioasă distingerea ipotezelor: cazul consimţământului univoc, când minorul dispune de discernământ, şi cazul consimţământului aparent, [vezi tot]

0 Vizualizări 180

Clasificarea infracțiunilor contra justiției potrivit legislației penale a Republicii Moldova

Autor: Eugeniu Piterschi

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 10/2020

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The study object of the following article is the analysis of the issue of classification of crime based on justice according to the Penal Law of the Republic of Moldova. Using the method of classification there have been highlighted different criteria upon which different exponents of the penal doctrine set the typology of crime based on justice. It has been ascertained that the most efficient criterion for the classification of the above mentioned acts of the judicial object of the crime which reveals the nature [vezi tot]

0 Vizualizări 90

Recomandări metodologice privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării migraţiei ilegale, potrivit legislației Republicii Moldova

Autor: Dinu Ostavciuc, Constantin Rusnac

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The elaborated article represents a symbiosis of forensic and criminal procedural knowledge, the application of which determines the efficiency of the criminal prosecution actions carried out within the investigation of the crime of illegal migration. The identification of the tactical particularities for carrying out the criminal investigation actions represents the fundamental component in the elaboration of the methodological recommendations for the investigation of illegal migration.

The main results are that regardless of the frequency of the conduct, the most important criminal proceedings are: hearing [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Particularitățile dovedirii existenței semnelor legitimei apărări în acțiunile angajaților de poliție, în legislația Republicii Moldova

Autor: Dinu Ostavciuc, Constantin Rusnac

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 5/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: Self-defense is a subjective right that all persons have equally, regardless of their professional or special training, as well as their job. In the last period of time, in order not to be held criminally liable, more and more people resort to the institution of self-defense as a cause that removes the criminal nature of the deed. This study is dedicated to proving self-defense in the actions of police officers, namely finding those signs of defense undertaken by the police that prove that [vezi tot]

0 Vizualizări 89

Reflecții privind noţiunea răspunderii penale din perspectiva legislației Republicii Moldova

Autor: Boris Glavan

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 11/2021

Articol disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 101