Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Italia
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Incrimination of tax evasion in the Italian Criminal law

Autor: Bogdan Vîrjan

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: We intend in this paper to carry out a summary analysis of how evasion is incriminated in a European Union Member State. This study focuses primarily on Italy’s tax evasion legislation by comparison to the Romanian legislation in the same field. The purpose of this approach is to describe the experience of a country with tradition in the fight against tax evasion the legislation of which proved efficient in limiting as much as possible this phenomenon. We think such an analysis can contribute significantly to the finding of more efficient [vezi tot]

0 Vizualizări 212

Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune

Autor: Cristinel HRIŢCU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 9/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Certain remarks regarding the content of indictments and the limits of punishment set forth in the Criminal Code as regards the indictments falling within the scope of the legal crime unit

Abstract: In this study, the author examines the content of the incriminations and the limits of punishment set forth in the Criminal Code.

The structure and the content of the study reveal the comments upon the basic principles of criminal law, upon the special limits of punishments, upon certain crimes provided for by the Romanian, German, Spanish, Italian [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Comparative analysis between the circumstantial elements of the Romanian criminal law and those of foreign laws for coin-fakes

Autor: Roxana Manea

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: In this article we want is analysed the issue of counterfeiting coins in countries such as England, Spain, Italy, Germany and America, compared to Romania, and its methods of combating. 

Keywords: counterfeiting; special legislation; sanctions; competent institutions.

[vezi tot]
0 Vizualizări 99

Ne bis in idem – cumulul unor proceduri penale şi fiscale sau administrative. Cazul Italiei


Autor
: Sanda Ileana PELEA

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului penal european, principiul ne bis in idem este inerent noţiunii de stat de drept şi răspunde unei duble cerinţe, de echitate şi de securitate juridică.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a recunoscut valoarea absolută a acestui principiu prin hotărârea pronunţată în cauza Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, în care a stabilit că aplicarea unei sancţiuni fiscale unei persoane, sancţiune care, prin natura şi efectele sale, are un caracter punitiv, împiedică tragerea la răspundere penală a acelui [vezi tot]

0 Vizualizări 196

Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de informare în masă


Autor
: Mario CATERINI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Articolul prezintă în primul rând modul în care mass-media este înclinată să selecteze informaţii pe criterii pragmatice/comerciale şi nu neapărat folosind ca punct de referinţă relevanţa informaţiei. Rezultatul unei astfel de selecţii ar putea fi o reprezentare distorsionată a realităţii, care ar putea crea griji colective artificiale şi, în consecinţă, ar putea influenţa politica penală şi funcţionarea sistemului penal. A doua parte a articolului analizează tocmai influenţa reprezentării mass-media asupra politicii penale, în special în contextul actual al aşa-numitei „democraţii lichide” dezvoltată [vezi tot]

0 Vizualizări 107