Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Germania
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Autor: NICORICI Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă în literatura juridică străină, şi în special cea germană şi spaniolă, există ample dezbateri despre conceptul de omisiune improprie, şi, totodată, despre definiţia infracţiunii, principiul legalităţii incriminării, relevanţa acţiunii şi inacţiunii ca figuri juridice în dreptul penal, în România discuţiile pe acest subiect sunt mai degrabă modeste. Acest studiu nu îşi propune să răspundă la toate întrebările şi problemele pe care instituţia comisiunii prin omisiune le provoacă; mai degrabă, încerc că analizez care este fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, şi cum trebuie să privim această [vezi tot]

0 Vizualizări 82

Participația în cazul faptelor produse din culpă. Coautoratul și pluralitatea material-complementară

Autor: Dan MOROȘAN
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 5/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
participație; participația necorespunzătoare; coautoratul; intentia de bază; legătura subiectivă; infracțiune; neglijenţă; lipsă de vinovăție; Nebentäterschaft; sistemul de sancționare;
Participation in case of acts committed with basic intent. Co-authorship and material-complementary plurality
Abstract:
Accepting co-authorship in the commission of acts with basic intent has represented, sine die, a permanent struggle for scholars since the adoption of the 1968 Criminal Code. Both the literature and the judiciary have had divergent positions. In the present paper, the purpose is to assess all factors that [vezi tot]

0 Vizualizări 121

Răspunderea minorului în diferite țări europene

Autor: Versavia BRUTARU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Juvenile Liability in Various European Countries

Abstract: The author analyses the issue of juvenile liability in various European countries.

The analysis includes author’s commentary on adapting Romanian legislation to European regulations, on the systems (traditional/penal law and non-criminal) followed by different law systems in the field of juvenile delinquency, on afferent French, German, Belgian and Spanish legislation, considering the national and European justice.

Concluding, the author presents brief explanations regarding Preliminary Chamber Judge’s resolutions included.

Keywords: juvenile liability; European law; French penal law; German law system, Belgian law system; Spanish law [vezi tot]

0 Vizualizări 107

Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune

Autor: Cristinel HRIŢCU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 9/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Certain remarks regarding the content of indictments and the limits of punishment set forth in the Criminal Code as regards the indictments falling within the scope of the legal crime unit

Abstract: In this study, the author examines the content of the incriminations and the limits of punishment set forth in the Criminal Code.

The structure and the content of the study reveal the comments upon the basic principles of criminal law, upon the special limits of punishments, upon certain crimes provided for by the Romanian, German, Spanish, Italian [vezi tot]

0 Vizualizări 74

Incriminarea violenței în familie în legislații internaționale

Autor: Julieta-Cristina POPA

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 11/2016

Disponibil online: aici.

Titlul lucrării în engleză: Incrimination of domestic violence crimes in international jurisdictions

Abstract: Constitutional provisions and international regulations designed to protect women from any form of abuse, including domestic. An essential prerequisite for a modern democratic state, is the appropriate legal system and to validate the legality of rights between men and women. Although the vast majority of the world countries have begun to formulate and implement legislation to criminalize acts of domestic violence around 1990, even at this time the law states regarding domestic violence is a meeting exotic local [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Incriminarea faptelor de corupere a alegătorilor și altor infracțiuni electorale în Austria. Aspecte de drept comparat

Autor: Stela BOTNARU, Ghenadie TANAS

Publicat în: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În articol este prezentată o succintă analiză a legislaţiei penale a Austriei, în ceea ce privește incriminarea faptei de corupere a alegătorilor și altor infracţiuni electorale precum împiedicarea exercitării drepturilor electorale, fraudarea votului, violarea confidenţialităţii votului ș.a. Actualitatea temei cercetate reiese din necesitatea consolidării proceselor democratice, în special a celor legate de procesul alegerilor. Infracţiunile comise în domeniul electoral aduc atingerea nemijlocită democraţiei reprezentative din cadrul unui stat. Respectiv, cu cât mai dezvoltat este cadrul legal în domeniul infracţiunilor din sfera electorală, cu atât mai protejată poate fi considerată [vezi tot]

0 Vizualizări 82

Comparative analysis between the circumstantial elements of the Romanian criminal law and those of foreign laws for coin-fakes

Autor: Roxana Manea

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: In this article we want is analysed the issue of counterfeiting coins in countries such as England, Spain, Italy, Germany and America, compared to Romania, and its methods of combating. 

Keywords: counterfeiting; special legislation; sanctions; competent institutions.

[vezi tot]
0 Vizualizări 56