Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Franța
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat

Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare [vezi tot]

0 Vizualizări 169

La capacité pénale a l’engagement de la responsabilité pénale en droits positifs français et roumain

Autor: Gbenanmin Lidwine-Prisca TOSSA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Considérée comme “la bouée de secours des pénalistes dans l’océan tumultueux de la responsabilité pénale”, la capacité pénale est comparée à “un roc de dur granit” qui a fini par “s’effriter comme un château de sable”. Elle n’a pas été réellement intégrée par la doctrine, peut-être en raison de sa “faiblesse”  ou de son “immaturité conceptuelle”. On ne trouve en effet que quelques références expresses à la capacité pénale dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale français  et roumain.

Cuvinte-cheie: capacité pénale; droit [vezi tot]

0 Vizualizări 124

Criminal liability in comparative Labour law

Autor: Cristian Gabriel Nicu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: There are a lot of similarities concerning the criminal liability in comparative criminal labor law, from Romanian law, with legislation from French, Spanish, Japanese law etc, but there are also many differences. Regulatory differences can cause, as a big necessity, the improvement of our legislation, to give more rigor to work rapports and to strengthen discipline and responsibility of the social partners. Harmonization of the states legislation is a necessity which make good social relations, contributing to a greater extent to the protection of the rights of employees.

Keywords: responsibility; [vezi tot]

0 Vizualizări 106

Cazurile comune de revizuire în procesul penal

Autor: GHENICI Otilia

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatSpre deosebire de legiuitorul francez, care în anul 2014 propune o reformă reală a revizuirii, legiuitorul nostru a rămas fidel viziunii tradiţionale consacrate în zeci de ani. Astfel, vechile cazuri de revizuire se reiau şi în Noul Cod de procedură penală, cu anumite completări, dar fără restrângerea acestora. Întâlnim, în continuare, cazul de revizuire întemeiat pe fapte şi împrejurări noi, cazurile de revizuire întemeiate pe probe denaturate şi cazul de revizuire întemeiat pe declararea ca neconstituţională a unei dispoziţii legale pe care s-a întemeiat hotărârea. Lucrarea cuprinde o analiză a acestor [vezi tot]

0 Vizualizări 111

Răspunderea minorului în diferite țări europene

Autor: Versavia BRUTARU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 6/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Juvenile Liability in Various European Countries

Abstract: The author analyses the issue of juvenile liability in various European countries.

The analysis includes author’s commentary on adapting Romanian legislation to European regulations, on the systems (traditional/penal law and non-criminal) followed by different law systems in the field of juvenile delinquency, on afferent French, German, Belgian and Spanish legislation, considering the national and European justice.

Concluding, the author presents brief explanations regarding Preliminary Chamber Judge’s resolutions included.

Keywords: juvenile liability; European law; French penal law; German law system, Belgian law system; Spanish law [vezi tot]

0 Vizualizări 166

Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune

Autor: Cristinel HRIŢCU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 9/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Certain remarks regarding the content of indictments and the limits of punishment set forth in the Criminal Code as regards the indictments falling within the scope of the legal crime unit

Abstract: In this study, the author examines the content of the incriminations and the limits of punishment set forth in the Criminal Code.

The structure and the content of the study reveal the comments upon the basic principles of criminal law, upon the special limits of punishments, upon certain crimes provided for by the Romanian, German, Spanish, Italian [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Reflecții privind activitatea Serviciului de probațiune în procesul penal

Autor: Angela TATU

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 12/2015

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Considertations on the activity of the probation service in the criminal proceedings

Abstract: In this study, the author examines the activity of the probation service in the criminal proceedings, as a public service, which contributes to carrying out the judicial process.

The structure and the body of the study reveal the comments on the development of the probation system over time [the experimental period 1996-2000, the development and consolidation period (2000-2014), the reorganization period (February 2014 – so far)], in relation to the elements of comparative law in the [vezi tot]

0 Vizualizări 103

Noțiune, obiect și mijloace de protecție, în dreptul penal francez, a diferitelor fațete ale proprietății

Autor: Paul CAZALBOU

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Protecția penală a proprietății în dreptul francez, fondată pe texte încă din secolul al XIX-lea, a fost pe larg reînnoită în ultimii ani. Această intervenție are drept scop de a lămuri raporturile care pot exista între proprietate în sens civil și protecția penală de care aceasta beneficiază. ”Noțiune”, ”obiect” și ”mijloace” ale acestei protecții conturează deci un model al proprietății în sens penal care nu este mereu în acord cu concepția sa civilistă.

Cuvinte-cheie: furt; înșelăciune; abuz de încredere; proprietate; distrugere; deteriorare; bunuri; usus; fructus; abusus.

Titlul lucrării în engleză: Concept, object [vezi tot]

0 Vizualizări 211

Minimul special al pedepsei în Dreptul francez: între întuneric și lumină

Autor: Anne PONSEILLE

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2019

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Minimul special al pedepsei – mai exact, situația în care legiuitorul este cel care impune o limită minimă a pedepsei – are în dreptul penal francez o istorie haotică care se traduce într-o încredere scăzută a legiuitorului față de judecător în privința determinării cuantumului pedepsei. După ce a dispărut odată cu reforma Codului Penal din 1994, se pare că minimul special al pedepsei se întoarce treptat.

Cuvinte-cheie: drept penal; minimul special al pedepsei; pedepse privative de libertate; determinarea pedepselor de către judecător; principiul individualizării pedepselor; constituționalitatea minimului special al pedepsei.

Titlul [vezi tot]

0 Vizualizări 146

Retrospectiva și perspective privind motivarea alegerii pedepsei în dreptul penal francez

Autor: Anne PONSEILLE

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2017

Revistă diponibilă: aici

Rezumat: Motivarea alegerii pedepsei de către judecătorul francez constituia până nu de mult o cerință legală excepțională. Principiul era lipsa motivării pedepsei. Excepția consta în justificarea cerută pentru pronunțarea anumitor pedepse. În paralel, legiuitorul putea să impună judecătorului să motiveze neaplicarea unor pedepse. Cu toate acestea, fără a aștepta intervenția legiuitorului, de la începutul anului 2017 Curtea de casație a dezvoltat o jurisprudență care pare să meargă în sensul generalizării acestei obligații.

Cuvinte-cheie: motivare; cerință legală; pronunțarea pedepsei; cerință creată pe cale jurisprudențială; generalizarea motivării alegerii pedepsei.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 117