Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept penal comparat
Materiale per pagină:

Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat

Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare [vezi tot]

0 Vizualizări 132

La capacité pénale a l’engagement de la responsabilité pénale en droits positifs français et roumain

Autor: Gbenanmin Lidwine-Prisca TOSSA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Considérée comme “la bouée de secours des pénalistes dans l’océan tumultueux de la responsabilité pénale”, la capacité pénale est comparée à “un roc de dur granit” qui a fini par “s’effriter comme un château de sable”. Elle n’a pas été réellement intégrée par la doctrine, peut-être en raison de sa “faiblesse”  ou de son “immaturité conceptuelle”. On ne trouve en effet que quelques références expresses à la capacité pénale dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale français  et roumain.

Cuvinte-cheie: capacité pénale; droit [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României

Autor: Lucia RUSU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit căruia desfășurarea întregului proces penal are loc potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilă doar în condițiile executării stricte și fără de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o varietate specială a activității statale, în desfășurarea căreia pot fi limitate unele drepturi și interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele legii are o importanță deosebită. Pe de o parte, se garantează obținerea și posibilitatea utilizării în continuare [vezi tot]

0 Vizualizări 156

Short considerations regarding the possibility of acknowledging the offence of leaving the accident’s scene if the vehicle crash was made with intention

Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil onlineaici.

Abstract: There is a jurisprudential and doctrinal orientation which acknowledges cumulatively the offence of hitting or other violence or as the case may be, attempt of murder with leaving the accident scene. Another jurisprudential and doctrinal orientation states that the offence of leaving the accident scene cannot be considered as to be borne by the perpetrator. Through a careful analysis of Anglo-Saxon and continental legal doctrine, the relevant national law texts, as well as the international ones of the European Union, the case law of the European [vezi tot]

0 Vizualizări 94

Incrimination of tax evasion in the Italian Criminal law

Autor: Bogdan Vîrjan

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: We intend in this paper to carry out a summary analysis of how evasion is incriminated in a European Union Member State. This study focuses primarily on Italy’s tax evasion legislation by comparison to the Romanian legislation in the same field. The purpose of this approach is to describe the experience of a country with tradition in the fight against tax evasion the legislation of which proved efficient in limiting as much as possible this phenomenon. We think such an analysis can contribute significantly to the finding of more efficient [vezi tot]

0 Vizualizări 176

Criminal liability in comparative Labour law

Autor: Cristian Gabriel Nicu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: There are a lot of similarities concerning the criminal liability in comparative criminal labor law, from Romanian law, with legislation from French, Spanish, Japanese law etc, but there are also many differences. Regulatory differences can cause, as a big necessity, the improvement of our legislation, to give more rigor to work rapports and to strengthen discipline and responsibility of the social partners. Harmonization of the states legislation is a necessity which make good social relations, contributing to a greater extent to the protection of the rights of employees.

Keywords: responsibility; [vezi tot]

0 Vizualizări 73

Confidențialitatea urmăririi penale în Republica Moldova și România ca garanție de protecție a datelor cu caracter personal

Autor: Daniel CRISTEA

Publicat în: Curierul judiciar nr. 3/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: GDPR (General Data Protection Regulation-acronim al Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal) reprezintă un mare pas înainte în legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aduceți beneficii clare subliniind importanța menținerii unui acces limitat la datele cu caracter personal, precum și importanța datelor cu caracter personal în menținerea integrității drepturilor personale și a libertăților fundamentale. A fost creată astfel posibilitatea din partea cetățenilor de a verifica modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate, iar de altă parte a autorităților să poată controla și [vezi tot]

0 Vizualizări 107

Regimul juridic al probelor din auzite în legislația Statelor Unite ale Americii. Propuneri de lege ferenda privind reglementarea probelor din auzite în dreptul procesual penal român

Autor: Hunor Kádár

Publicat în: SUBB Iurisprudentia nr. 4/2014

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: declaraţii extrajudiciare; Regula Probelor din Auzite; Regulile Federale de
Admisibilitate a Probelor; Excepţii de la Regula Probelor din Auzite; Clauza de Confruntare.

The legal system of hearsay evidence in the legislation of the United States of
America. Legal proposals for the regulation of hearsay evidence in the Romanian Code of
Criminal Procedure

Abstract:  In the present paper the author undertakes a detailed analysis of the Hearsay Rule, an uncommon legal procedure in the continental legal systems, but which benefits from a very rigorous and well elaborated corpus of regulations under the Federal Rules of [vezi tot]

0 Vizualizări 161

Remedii ale judecăţii în lipsa inculpatului în actualul Cod de procedură penală

Autor: MATEUȚ Gheorghiță

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă corespunde susţinerii susţinute de autor în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în martie 2017 de Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai în Cluj.

Ca regulă generală, se arată că procesul penal echitabil trebuie să garanteze, printre altele, că acuzatul va fi prezent în timpul judecăţii şi va fi capabil să urmărească şi să înţeleagă fiecare parte a dezbaterilor. Astfel, autorul propune recunoaşterea, pe lângă principiile directoare menţionate în art. 2-12 C. proc. pen., a aşa-numitului principiu al [vezi tot]

0 Vizualizări 94

Momentul schimbării în legislaţia execuţional penală maghiară

Autor: PALLO József

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatOdată cu intrarea în vigoare a Codului privind sistemul penitenciar la 1 ianuarie 2015, apreciem că a trecut un timp suficient pentru a analiza efectele acestei codificări. Cu toate acestea, există voci care au susţinut că nu a trecut un timp suficient pentru a cuantifica în mod real progresul. În ceea ce ne priveşte, deşi a trecut doar un an, considerăm că demersul de faţă îşi găseşte utilitatea având în vedere importantele modificări operate prin codificare. Autorul precizează că lucrarea de faţă oferă o viziune de ansamblu asupra fundamentelor [vezi tot]

0 Vizualizări 108