Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Drept internațional penal
Materiale per pagină:

Mandat european de arestare. Executarea pedepsei închisorii. Cetăţean român. Lipsa acordului persoanei solicitate de a executa pedeapsa într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Refuz de predare. Condiţii de detenţie. Refuzul statului de condamnare de a-i fi recunoscută, pe cale incidentală, hotărârea penală. Consecinţe

Autor: Georgiana ANGHEL-TUDOR

Publicat în: EuRoQuod, nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea privativă de libertate, iar persoana solicitată este cetăţean român şi a declarat că refuză să execute pedeapsa în statul membru emitent, este incident motivul de refuz al executării mandatului european de arestare prevăzut de dispoziţiile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată.

Cuvinte-cheie: mandatul european de arestare; Uniunea Europeană; cooperare judiciară; extrădare.

Titlul lucrării în engleză: European arrest warrant. Enforcement of the prison sentence. Romanian citizen. Lack of consent of the requested person [vezi tot]

0 Vizualizări 172

Does the International Criminal Court Have a Future or Is It Just an Illusion?

Autor: Raluca COLOJOARĂ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no.2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: For international criminal law 2002 was a great year. The act that gave the International Criminal Court (hereinafter the Court or ICC), jurisdiction over several heinous crimes committed during and after an armed conflict, the so called Rome Statute, entered into force, establishing the International Criminal Court, the first permanent court in this field. By the adoption and ratification of the Statute, the Court is able to try those liable for crimes that fall under its jurisdiction committed during or after an armed conflict of an international or [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Videoconferinţa în cadrul procedurilor penale naționale şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil

Autor: Daniela DEDIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală; proces echitabil; proceduri penale; proces penal; videoconferință.

Abstract: The alert rhythm in which the contemporary world turns into an “informational” marks all the fields of society. In this context, judicial proceedings cannot stand aside from technology involvement. An equally interesting and topical aspect concerns the use of videoconference in criminal proceedings.

The author analyzes the issues of videoconference, highlighting valuable ideas in the field.

Keywords: international judicial cooperation in criminal matters; fair trial; criminal proceedings; criminal trial; videoconference.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 124

The subjects of the crime of genocide

Autor: Bogdan Bîrzu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The main purpose of this paper is to analyse the subjects as background elements of committing one of the worst offenses punishable both in international law and in national law, namely the crime of genocide. In the article, are presented the main theories and theses about the appropriateness of
detention of a special quality in terms of the active subject of the crime of genocide. The paper will also address issues mentioned, in terms of literature and international jurisprudence, followed by the formulation of a personal opinion. Examining the [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Sinteze de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Februarie 2014

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul versus Goran Hadžić (IT-04-75-T).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – February 2014

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the [vezi tot]

0 Vizualizări 196

Sinteze de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Ianuarie 2014

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat:  Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul împotriva lui Vlastimir Đorđević (IT-05-87 / 1-A).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – January 2014

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the procedures, the arguments brought by the [vezi tot]

0 Vizualizări 110

Sinteză de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Decembrie 2013

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar Nr. 2/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul versus William Samoei Ruto și Joshua Arap Sang (ICC-01/09-01/11 OA 6).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – December 2013

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, [vezi tot]

0 Vizualizări 136

Sinteză de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Noiembrie 2013

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul versus Uhuru Muigai Kenyatta (ICC-07 / 09-02 / 11).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – November 2013

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the [vezi tot]

0 Vizualizări 125

Sinteze de jurisprudenţă – Instanţe Penale Internaţionale – Mai-Iunie 2015

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: situația în Republica Côte d’Ivoire; Procurorul împotriva Simone Gbagbo (ICC-02/11-01/12 OA); situația în Darfur; Sudan; Procurorul împotriva lui Abdel Raheem Muhammad Hussein (ICC-02/05-01/12).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – May-June 2015

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are [vezi tot]

0 Vizualizări 122

Sinteze de jurisprudenţă – Instanţe Penale Internaţionale – Martie 2015

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: situația din Republica Kenya; Procurorul v. Francis Kirimi Muthaura; Uhuru Muigai Kenyatta și Mohammed Hussein Ali (ICC-01 / 09-02 / 11).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – March 2015

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also [vezi tot]

0 Vizualizări 101