Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Recurs compensatoriu
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Compensatory action – a new legislative action imposed on national authorities as consequence of recent case-law of the european court of human rights

Autor: Cătălin Nicolae MAGDALENA
Publicat în:
Challenges of the Knowledge Society 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: Subsequent to pronouncement by the European Court of Human Rights of the semi-pilot judgement in case Iacov Stanciu v. Romania and the pilot judgement in case Rezmiveş and Others v. Romania – where the Court found structural problems concerning overcrowding of detention facilities and improper conditions of detention – national authorities were imposed to adopt an appropriate legal instrument in order to eradicate injuries of fundamental rights guaranteed by the Convention. The mechanism established by Law no. 169/2017 amending legislation on execution [vezi tot]

0 Vizualizări 112

Considerații asupra consecințelor indezirabile ale recursului compensatoriu. Provocări conceptuale și structurale

Autor: Vladimir-Adrian Costea

Publicat în: Revista Dreptul nr. 6/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol analizăm etapele de adoptare și abrogare a Legii nr. 169/2017, în raport cu dinamica nivelului de ocupare al penitenciarelor și cu jurisprudența CEDO în materie. Identificăm principalele efecte indezirabile ale aplicării recursului compensatoriu, determinate de redefinirea bruscă a paradigmei de executare a pedepsei privative de libertate, cu implicații inclusiv asupra (re)integrării postdetenție.

Considerations on the undesirable consequences of the compensatory appeal. Conceptual and structural challenges

Abstract: In this article, we analyze the stages of adoption and repeal of the Law No 169/2017, in relation to the [vezi tot]

0 Vizualizări 117

Detention conditions in Romanian penitentiaries. Compensatory appeal and recovery of damage suffered by convicted persons due to non-compliance with minimum detention conditions

Autor: DANTES MARCOVICI

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: Considering the debates in the public space regarding the detention conditions in the Romanian penitentiaries, in the present study I set out to analyze the way in which the detention conditions in the Romanian penitentiaries are ensured. Thus, I will present the regulation in the national legislation of the minimum standards that must be observed, with emphasis on overcrowding of places of detention, but also compensation in case of accommodation in inappropriate conditions, with reference to the compensatory appeal, as regulated [vezi tot]

1 Vizualizări 145

Aplicarea și efectele mecanismului recursului compensatoriu prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Autor: Cătălin Răileanu Toma

Publicat în: Revista Dreptul nr. 1/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin studiul de față autorul analizează într-o manieră critică modalitatea de reglementare a mecanismului recursului compensatoriu introdus prin dispozițiile Legii nr. 169/2017, care a modificat Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În acest sens sunt examinate jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia cazării persoanelor deținute și premisele care au stat la baza adoptării acestei reglementări. Astfel, se evidențiază faptul că legiuitorul a instituit un standard mai ridicat decât cel impus [vezi tot]

0 Vizualizări 127

Considerații cu privire la condițiile de detenție, contrare art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și remediile interne disponibile

Autor: Radu Vlad Pojan

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul tratează problema condițiilor de detenție neconforme din sistemul penitenciar românesc și căile de atac interne disponibile.

Obiectivele articolului constau în determinarea conținutului noțiunii de condiții de detenție, a căror deficiențe au condus la încălcarea art. 3 din CEDO/Convenția, analiza remediilor interne aplicabile și a relației dintre acestea din perspectiva obținerii de despăgubiri bănești pentru condiții de detenție neconforme, stabilirea efectelor stării de necesitate asupra obligației statului de a asigura condiții de detenție conforme.

Rezultatele cercetării arată că noțiunea de condiții de detenție neconforme include atât asistența medicală [vezi tot]

0 Vizualizări 130