Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Condiții de detenție
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Measures to solve prison overcrowding and improve detention conditions

Autori: Marieta Safta, Beatrice Drăghiciu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: Solving prison overcrowding and improving detention conditions constitute current concerns in many of the world’s states. These require a correlation of the legislative and administrative measures, but also the measures of social reintegration of convicts, in order also to reduce the recidivism. The present study draws an account of this issue at Romania’s level, outlining the measures the Romanian state has undertaken to fulfill the constitutional obligations and international commitments in order to raise to the standards of fundamental rights protection imposed by them.

Keywords: detention conditions; prison overcrowding; [vezi tot]

0 Vizualizări 144

Considerații asupra unor aspecte procedurale vizând executarea mandatului de arestare preventivă

Autor: Florena-Esther STERSCHI

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The author offers answers to some problems of law issued in practice, as well as the judicial
situation of the defendee in the moment of issuance of the preventive arrest warrant in his presence,
or in his absence.

Keywords: preventive arrest, execution of the arrest warrant, hearing the defendant, hearing
the defendant in absentia, place of detention.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 113

The persons deprived of liberty, as passive subject of the criminal execution legal relationships

Autor: Simona Cireșica OPRIȘAN
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The study analyzes the behaviour of individuals deprived of their liberty both as an individual phenomenon and in relations established during the execution of custodial sentences. The impact of detention on these people is different, so their reactions are different. Isolation of society, loss or restriction of rights, separation from their families, subjection to a severe life regime, all perceived as a violation of his integrity as a human being. The study also analyzes the conformism/discipline report, taking into account both personal [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Overcrowding – current issues in Romanian detention centers. Causes, effects and remedies

Autor: Dorian CHIRIȚĂ
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2019
Disponibil online: aici.
Abstract: The overcrowding phenomenon in detention centers generates serious issues with respect to the human dignity – corollary of the fundamental human rights. Both international legislation and the jurisprudence of the European Court of Human Rights relating to article 3 and 8 of the European Convention of the Human Rights address the issue of prison overcrowding, stating that this can lead to violation of fundamental human rights, causing severe physical and psychological trauma, which is aggravating as the prisoners spend more time in the [vezi tot]

0 Vizualizări 194

Legislative measures on the issue of prison overcrowding and improper material conditions of detention, following the ECtHR pilot-judgment Rezmiveș and others against Romania

Autor: Radu Florin GEAMĂNU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2018
Disponibil online: aici.
Abstract: This paper deals with the issue of prison overcrowding and improper material conditions of detention. The first part of the study is developed based on the national standards, followed by a presentation of the international standards (United Nations, Council of Europe, European Union), dwelling especially on the provisions of the European Convention of Human Rights and of the European Prison Rules. An analysis is made based on the ECtHR judgements regarding prison overcrowding and the infringement of the art. 3 of the [vezi tot]

0 Vizualizări 107

CARTE: Daune morale în litigii civile și penale. Vol II. Practică judiciară recentă

Autor: Dorina ZECA

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere

Volumul al doilea al lucrării Daunele morale în litigii civile și penale analizează probleme de actualitate
cu privire la angajarea răspunderii civile delictuale a conducătorului auto și a asiguratorului în cazul accidentelor rutiere, răspunderea statului și a instituțiilor publice pentru erorile judiciare produse în procesele penale sau în alte procese și neregularități în activitatea de legiferare, judiciară și de punere în
executare.
Cele patru capitole prezintă, din perspectiva practicii judiciare, soluții la probleme de interes în acest domeniu, dintre care amintim:

– condițiile pentru angajarea răspunderii civile [vezi tot]

0 Vizualizări 165

Efectul recursului compensatoriu asupra acordării despăgubirilor bănești solicitate pentru condiții de detenție din penitenciar, neconforme art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Autor: Radu-Vlad Pojan

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează problema compensațiilor pentru condițiile de detenție inadecvate din sistemul penitenciar românesc, cu accent pe relația dintre „recursul compensatoriu” și acordarea despăgubirilor bănești pe calea internă, de drept comun, a acțiunii în răspundere civilă delictuală. Obiectivele articolului constau în analiza remediilor compensatorii interne aplicabile în cazul condițiilor de detenție, a căror deficiențe au condus la încălcarea art. 3 din Convenție, precum și a relației dintre acestea, din perspectiva obținerii de despăgubiri bănești.

The effect of the compensatory appeal on the granting of monetary compensations requested [vezi tot]

0 Vizualizări 146

Detention conditions in Romanian penitentiaries. Compensatory appeal and recovery of damage suffered by convicted persons due to non-compliance with minimum detention conditions

Autor: DANTES MARCOVICI

Publicat în: Challenges of the knowledge society (CKS) 2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: Considering the debates in the public space regarding the detention conditions in the Romanian penitentiaries, in the present study I set out to analyze the way in which the detention conditions in the Romanian penitentiaries are ensured. Thus, I will present the regulation in the national legislation of the minimum standards that must be observed, with emphasis on overcrowding of places of detention, but also compensation in case of accommodation in inappropriate conditions, with reference to the compensatory appeal, as regulated [vezi tot]

1 Vizualizări 145

Considerații cu privire la condițiile de detenție, contrare art. 3 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și remediile interne disponibile

Autor: Radu Vlad Pojan

Publicat în: Revista Dreptul nr. 4/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul tratează problema condițiilor de detenție neconforme din sistemul penitenciar românesc și căile de atac interne disponibile.

Obiectivele articolului constau în determinarea conținutului noțiunii de condiții de detenție, a căror deficiențe au condus la încălcarea art. 3 din CEDO/Convenția, analiza remediilor interne aplicabile și a relației dintre acestea din perspectiva obținerii de despăgubiri bănești pentru condiții de detenție neconforme, stabilirea efectelor stării de necesitate asupra obligației statului de a asigura condiții de detenție conforme.

Rezultatele cercetării arată că noțiunea de condiții de detenție neconforme include atât asistența medicală [vezi tot]

0 Vizualizări 130