Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Principiul legalității
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Infracțiunile silvice de simplă repetare

Autor:  Laura Cătănoaie

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: infracţiunile de simplă repetare; infracţiunile de obicei; infracțiuni silvice; principiul legalității incriminării; principiul încrederii legitime.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 126

Obligativitatea citării părților și a persoanei vătămate și participarea procurorului în cazul prevăzut de art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

Autor: Andreca Mihail

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: formularea de cereri și excepții; citarea părților; citarea persoanei vătămate; participarea procurorului; principiul legalității; contradictorialitate; CCR; neconstituționalitate.…

[vezi tot]
1 Vizualizări 143

O problemă, două soluții: Posibilitatea aplicării unei măsuri educative privative de libertate minorului care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sub imperiul Codului penal anterior

Autor:  Nicodim Teodor, Roșca Sergiu Valer

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul penal vechi; minori; măsuri educative privative de libertate; pedeapsa închisorii; principiul legalității incriminării; noul Cod penal.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 146

C.A. Bucureşti, Secţia a II-a penală, Decizia nr. 41 din 20 ianuarie 2015 (Jurisprudență comentată)

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația la executarea silită prevăzută de art. 598 alin. (1) lit. (d) finală din Codul de procedură penală (orice altă cauză de atenuare a pedepsei) este de asemenea incidentă și în eventualitatea în care o persoană cercetată pentru săvârșirea de infracțiuni legate de traficul de droguri sau traficul internațional de droguri s-a depus. o denunţare anterioară judecării unui recurs de drept, dar, care nu a putut fi valorificat până la soluţionarea sa. Tocmai în astfel de situații, poziția în care se află inculpatul este inechitabilă, caducitatea în aplicarea atenuării pedepsei prevăzute de art. [vezi tot]

0 Vizualizări 181

Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului

Autor: KUGLAY Irina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă reprezintă o sinteză a prelegerii susţinute de autoare în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în 3-4 martie 2017, sub patronajul Facultăţii de Drept din Cluj.

Profitând atât de experienţa practică dobândită în calitate de procuror ce activează la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de participarea în cadrul comisiei de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei care a redactat proiectul Legii pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură penală, autoarea [vezi tot]

1 Vizualizări 824

Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?

Autor: ANIȚULESEI Ioana-Narcisa

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatToate sistemele funcţionează după un model despre care putem spune că reprezintă un schelet al cadrului legislativ în care normele sunt edictate de stat. În democraţiile constituţionale toate acestea nu s-ar putea realiza fără a avea un temei juridic bazat pe principii care facilitează legiuitorul în elaborarea normelor şi pe judecători în aplicarea lor.

Principiul legalităţii este privit ca temelia dreptului penal. Importanţa i se reflectă şi prin corolarii săi care sunt în strânsă legătură cu legalitatea: răspunderea penală trebuie să îşi aibă baza într-un temei juridic (lex scripta), interzicerea [vezi tot]

0 Vizualizări 135

Cutuma în dreptul penal

Autor: TOMULEȚ Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn acest articol, autoarea pune în discuţie rolul cutumei în drept penal. În acest sens, este analizată în primul rând supravieţuirea cutumei în sistemele juridice moderne, precum şi fundamentul elementului juridic al acesteia. Cu privire la ultimul aspect, autoarea concluzionează că regulile cutumiare sunt percepute în mod subiectiv ca fiind juste de către majoritatea membrilor grupului social, ceea ce le conferă caracter obligatoriu. Cu toate acestea, regulile cutumiare trebuie raportate permanent la un standard obiectiv de drept natural deoarece unele cutume pot reflecta convingeri sociale care aduc atingere drepturilor [vezi tot]

0 Vizualizări 229

Consideraţii privind regimul normelor penale incomplete în lumina jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale

AutorFlorin STRETEANU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat

În primele două decenii de la înfiinţarea sa, Curtea Constituţională a fost extrem de permisivă în raport de utilizarea normelor în alb improprii, declarând în mod constant că textele din legislaţia silvică ce făceau trimitere pentru determinarea unui element constitutiv al infracţiunii – valoarea prejudiciului – la acte administrative de nivel inferior legii (în acest caz ordine de ministru), nu contravine principiului legalităţii.

Mai recent însă, jurisprudenţa Curţii pare a se orienta spre o restrângere semnificativă a sferei actelor normative care pot complini o normă cadru sau de trimitere. Astfel, prin decizia [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Autor: NICORICI Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă în literatura juridică străină, şi în special cea germană şi spaniolă, există ample dezbateri despre conceptul de omisiune improprie, şi, totodată, despre definiţia infracţiunii, principiul legalităţii incriminării, relevanţa acţiunii şi inacţiunii ca figuri juridice în dreptul penal, în România discuţiile pe acest subiect sunt mai degrabă modeste. Acest studiu nu îşi propune să răspundă la toate întrebările şi problemele pe care instituţia comisiunii prin omisiune le provoacă; mai degrabă, încerc că analizez care este fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, şi cum trebuie să privim această [vezi tot]

0 Vizualizări 131

The legal consequences of the constitutional court’s decisions in the context of the legality principle of the criminal procedure

Autor: Liliana-Dorina RĂDUCU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: The principle of legality of the criminal procedure is the established general rule according to which the criminal trial is carried out under the provisions stipulated by the law. In order to fully understand the application of the fundamental principle of legality of the criminal proceeding, it is necessary to clarify, on the one hand, the notion of “criminal procedural law” – a term that does not have a legal definition and, on the other hand, it is necessary to analyze the evolution [vezi tot]

1 Vizualizări 113