Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Principiul legalității
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

C.A. Bucureşti, Secţia a II-a penală, Decizia nr. 41 din 20 ianuarie 2015 (Jurisprudență comentată)

Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația la executarea silită prevăzută de art. 598 alin. (1) lit. (d) finală din Codul de procedură penală (orice altă cauză de atenuare a pedepsei) este de asemenea incidentă și în eventualitatea în care o persoană cercetată pentru săvârșirea de infracțiuni legate de traficul de droguri sau traficul internațional de droguri s-a depus. o denunţare anterioară judecării unui recurs de drept, dar, care nu a putut fi valorificat până la soluţionarea sa. Tocmai în astfel de situații, poziția în care se află inculpatul este inechitabilă, caducitatea în aplicarea atenuării pedepsei prevăzute de art. [vezi tot]

0 Vizualizări 21

Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului

Autor: KUGLAY Irina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă reprezintă o sinteză a prelegerii susţinute de autoare în cadrul conferinţei „Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare”, organizată la Cluj-Napoca în 3-4 martie 2017, sub patronajul Facultăţii de Drept din Cluj.

Profitând atât de experienţa practică dobândită în calitate de procuror ce activează la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de participarea în cadrul comisiei de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei care a redactat proiectul Legii pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură penală, autoarea [vezi tot]

0 Vizualizări 43

Abordări diferite ale principiului nullum crimen, nulla poena sine lege în dreptul penal european. Există un principiu al legalităţii în dreptul penal european?

Autor: ANIȚULESEI Ioana-Narcisa

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatToate sistemele funcţionează după un model despre care putem spune că reprezintă un schelet al cadrului legislativ în care normele sunt edictate de stat. În democraţiile constituţionale toate acestea nu s-ar putea realiza fără a avea un temei juridic bazat pe principii care facilitează legiuitorul în elaborarea normelor şi pe judecători în aplicarea lor.

Principiul legalităţii este privit ca temelia dreptului penal. Importanţa i se reflectă şi prin corolarii săi care sunt în strânsă legătură cu legalitatea: răspunderea penală trebuie să îşi aibă baza într-un temei juridic (lex scripta), interzicerea [vezi tot]

0 Vizualizări 22

Cutuma în dreptul penal

Autor: TOMULEȚ Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn acest articol, autoarea pune în discuţie rolul cutumei în drept penal. În acest sens, este analizată în primul rând supravieţuirea cutumei în sistemele juridice moderne, precum şi fundamentul elementului juridic al acesteia. Cu privire la ultimul aspect, autoarea concluzionează că regulile cutumiare sunt percepute în mod subiectiv ca fiind juste de către majoritatea membrilor grupului social, ceea ce le conferă caracter obligatoriu. Cu toate acestea, regulile cutumiare trebuie raportate permanent la un standard obiectiv de drept natural deoarece unele cutume pot reflecta convingeri sociale care aduc atingere drepturilor [vezi tot]

0 Vizualizări 14

Consideraţii privind regimul normelor penale incomplete în lumina jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale

AutorFlorin STRETEANU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat

În primele două decenii de la înfiinţarea sa, Curtea Constituţională a fost extrem de permisivă în raport de utilizarea normelor în alb improprii, declarând în mod constant că textele din legislaţia silvică ce făceau trimitere pentru determinarea unui element constitutiv al infracţiunii – valoarea prejudiciului – la acte administrative de nivel inferior legii (în acest caz ordine de ministru), nu contravine principiului legalităţii.

Mai recent însă, jurisprudenţa Curţii pare a se orienta spre o restrângere semnificativă a sferei actelor normative care pot complini o normă cadru sau de trimitere. Astfel, prin decizia [vezi tot]

0 Vizualizări 12

Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Autor: NICORICI Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă în literatura juridică străină, şi în special cea germană şi spaniolă, există ample dezbateri despre conceptul de omisiune improprie, şi, totodată, despre definiţia infracţiunii, principiul legalităţii incriminării, relevanţa acţiunii şi inacţiunii ca figuri juridice în dreptul penal, în România discuţiile pe acest subiect sunt mai degrabă modeste. Acest studiu nu îşi propune să răspundă la toate întrebările şi problemele pe care instituţia comisiunii prin omisiune le provoacă; mai degrabă, încerc că analizez care este fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, şi cum trebuie să privim această [vezi tot]

0 Vizualizări 13

The legal consequences of the constitutional court’s decisions in the context of the legality principle of the criminal procedure

Autor: Liliana-Dorina RĂDUCU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: The principle of legality of the criminal procedure is the established general rule according to which the criminal trial is carried out under the provisions stipulated by the law. In order to fully understand the application of the fundamental principle of legality of the criminal proceeding, it is necessary to clarify, on the one hand, the notion of “criminal procedural law” – a term that does not have a legal definition and, on the other hand, it is necessary to analyze the evolution [vezi tot]

1 Vizualizări 24

Unele aspecte controversate privind legalitatea probelor obţinute prin supravegherea tehnică

Autor:  Răzvan Mihăiţă Pintea

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: legalitatea probelor; supraveghere tehnică; judecătorul de cameră preliminară; judecătorului de drepturi şi libertăţi…

[vezi tot]
0 Vizualizări 11

Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie

Autor: LEFTERACHE Lavinia-Valeria

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatComentariul de faţă îşi propune să se refere la două dintre cazurile de recurs în casaţie, art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. (inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) şi art. 438 alin. (1) pct.12 Cod procedură penală (s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege), precum şi la condiţiile de admisibilitate dezvoltate de jurisprudenţă cu privire la acestea.

Într-o primă parte a studiului, introductivă, sunt prezentate reglementarea recursului în casaţie în dreptul procesual penal român şi scopul acestei [vezi tot]

0 Vizualizări 24

Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul UE, a cooperării judiciare în materie penală

Autor: OLA Gabriela

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrin prezentul articol ne propunem să analizăm dacă, şi în ce măsură, principiul legalităţii ar putea fi încălcat în cadrul procedurilor de cooperare judiciară în materie penală, având în vedere dezvoltarea instrumentelor din această materie la nivelul UE.

Studiul începe cu o analiză a legăturii dintre condiţia dublei incriminări şi principiul legalităţii pentru a stabili dacă eliminarea acesteia în cadrul procedurilor de cooperare judiciară dintre statele membre este sau nu contrară principiului ante-menţionat. În opinia noastră, dubla incriminare nu este o expresie a principiului nullum crimen, nulla poena sine lege, [vezi tot]

0 Vizualizări 13