Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Politică penală
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și [vezi tot]

0 Vizualizări 158

Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică

Autor: Irina IACUB

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul este consacrat reliefării noii teorii criminologice, precum este criminologia legii, care la rândul său constituie fundamentul unei noi instituții socio-juridice, precum este expertiza criminologică. Pornind de la esența și pericolul criminalității legislative, a legilor criminale și a celor criminogene, autorul argumentează necesitatea conturării și dezvoltării teoriei expertizei criminologice în vederea elaborării instrumentarului științific necesar pentru valorificarea practică a acesteia în activitatea legislativă și normativă a statului, ca măsură absolut necesară pentru prevenirea și contracararea criminalității și asigurării securității criminologice a societății și persoanei. În [vezi tot]

0 Vizualizări 116

Fluctuații ale criminalității pe timp de pandemie

Autor: Djulieta VASILOI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Și pe timp de pandemie statul continuă promovarea asigurării securității societății prin modificarea actului normativ. Ținând cont de faptul că politica penală are ca segment supravegherea legii penale, asistăm la modificarea acesteia prin incriminarea unor infracțiuni sau penalizarea altor.

Cuvinte-cheie: crime; pandemie; pericol; lege penală; incriminare; dezincriminare.

Titlul lucrării în engleză: Crime fluctuations during a pandemic time

Abstract: And during the pandemic, the state continued to promote the security of society by amending the normative act. Taking into account the fact that criminal policy has as [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Succesiunea normelor penale incomplete şi aplicarea legii penale mai favorabile

Autor: NEFLIU Ionuț

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPentru a fi relevante în sensul aplicării legii penale mai favorabile, succesiunea de norme trebuie să se răsfrângă asupra alegerilor de politică penală ale legiuitorului  şi asupra judecăţii de non-valoare exprimate de acesta cu privire la respectiva infracţiune.

Sunt norme incomplete aşa-zisele norme definitorii, norme penale sau nepenale, prin care legiuitorul vine şi clarifică sau precizează semnificaţia sintagmelor sau termenilor utilizaţi în formularea altor numeroase norme.

Cuvinte-cheie: succesiune de legi penale; lex mitior; norme incomplete; norme definitorii; alegeri de politică penală.

Titlul lucrării în engleză: The succession of incomplete criminal norms and [vezi tot]

0 Vizualizări 168

Legea penală, între nașterea normală și cea cu probleme, sau „Vai de legea noastră”!

Autor: Valerian Cioclei

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 124

Despre modificarea Codului penal prin Legea nr. 217/2020 sau Codul penal ca o „Carte de bucate”

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legea nr. 217/2020 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea Codului de procedură penală, are ca obiectiv întărirea reacției represive cu privire la unele infracțiuni comise împotriva minorilor. Prezenta analiză încearcă să stabilească în ce măsură se justifică această intervenție a legiuitorului. Sunt avute în vedere doar modificările și completările din partea specială a Codului penal.

Cuvinte-cheie: trafic de minori, proxenetism, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, pornografie infantilă, variante agravate, limitele pedepselor

Titlul lucrării în engleză:  On [vezi tot]

0 Vizualizări 266

3P, un „virus” reactivat, care amenință sănătatea justiției penale

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Politica penală populistă ( pe scurt 3 P), acesta este „virusul” supus prezentei analize. Există unele „semne clinice” care sugerează că ne aflăm într-o perioadă de reactivare a acestui virus. Aceasta este ipoteza care trebuie verificată. Ca atare, în buna tradiție metodologică medicală (căci vorbim despre un virus) se impune, mai întâi, o scurtă „anamneză epidemiologică” (I), după care, o evaluare a „stării patologice actuale” (II).

Cuvinte-cheie: inflație legislativă, escaladarea pedepselor, banalizarea justiției penale, infracțiuni contra libertății sexuale, viol, act sexual cu un minor, detenție pe viață

Titlul lucrării în engleză: [vezi tot]

1 Vizualizări 137

O perspectivă critică asupra modificărilor și completărilor aduse Codului penal prin O.U.G. nr. 28/2020 sau Un exemplu de politică penală care confirmă zicala: „Și drumul spre iad este pavat cu bune intenții”

Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum Juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Urgența în materia legiferării nu trebuie să sacrifice exigențele privind rigoarea textelor, mai ales în materie penală, unde consecințele unei reglementări imperfecte, pot fi extrem de periculoase. Pornind de la această idee, articolul evaluează în mod critic actul normativ menționat în titlu. În prima parte este analizată natura juridică a Ordonanței, iar în cea de a doua parte sunt examinate unele probleme punctuale.

Cuvinte-cheie: stare de urgență, lege penală temporară, circumstanță agravantă, falsul în declarații, zădărnicirea combaterii bolilor, omisiunea declarării unor informații, boală infectocontagioasă, risc privind infectarea, transmiterea bolii, [vezi tot]

0 Vizualizări 148

Minoritatea în codurile penale (1864-2021). Scurt istoric al vocabularului juridic: de la coconi la minori, de la pricepere la discernământ, de la greşeală la infracţiune şi de la certarea cu măsură la măsurile educative

Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Modul în care vocabularul juridic a susţinut claritatea normelor juridice şi menţinerea elementelor de tradiţie a răspunderii penale a minorilor (vârsta răspunderii penale, sancţiuni diferite în cuantum şi natură în cazul minorului care răspunde penal faţă de subiectul major) au asigurat asimilarea mai uşoară a elementelor de noutate la intrarea în vigoare a fiecărui Cod penal. În acelaşi timp, răspunsul dat de legiuitor, începând cu 1864, mai mult sau mai puţin explicit, întrebărilor legate de justul echilibru dintre interesul superior al copilului şi interesul societăţii în [vezi tot]

0 Vizualizări 197