Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Istoria criminologiei
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Dileme postdelictuale – între asumarea responsabilității și negarea faptei comise (I)

Autor: Costică CIOCAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol analizează dintr-o perspectivă penală și criminologică raționamentele care îl fac pe autorul unui act ilicit să aleagă între asumarea responsabilității sau evitarea răspunderii penale, pornind de la tezele unor criminologi și filosofi precum Cesare Bonesana Beccaria, Jeremy Bentham sau Étienne De Greeff. Actul criminal, astfel cum vom arăta, modifică traiectoria existențială a persoanei și creează o ruptură tragică în interiorul individului de natură să producă o stare de dezorientare și confuzie. Conștientizarea caracterului ilicit al faptei, teama față de reacția societății și de [vezi tot]

0 Vizualizări 184

NOTE DE LECTURĂ – Martin O’Brien and Majid Yar, CRIMINOLOGY. The Key Concepts, Ed. Routledge, Taylor & Francis Group, London, 2008, 240 pagini

Autor: Aura Preda

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The key concepts in the field of criminology are presented and analyzed, which are highlighted
in Criminology The Key Concepts volume. Practically, it is emphasized that this volume is a true
comprehensive study guide that provides definitions and features of many concepts, phenomena,
problems and institutions that underlie the study of crime in the contemporary society.

Keywords: criminology; administrative criminology; biological criminology; actuarial justice…

[vezi tot]
0 Vizualizări 107

Referințe istorice și precedente doctrinare ale Criminologiei din România

Autor: Nelu Dorinel Popa

Publicat în: Revista Universul Juridic 4/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The article contains a history of Criminology in Romania, which was born at the beginning of the twentieth century as an integral part of criminal science, and later, with the appearance of the „Criminology Course” by Professor Traian Pop in 1928, it became an independent legal discipline, with a very important role in preventing and effectively combating the criminal phenomenon.
Also, the article refers, in chronological order, to the main moments and reference works that appeared during the evolution of Criminology in Romania.
Until 1989, [vezi tot]

0 Vizualizări 129

CARTE: Manual de criminologie

Autor: Valerian Cioclei

Anul apariției: 2021

Ediția: 9

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea, după cum și titlul o indică, încearcă să răspundă unor cerințe de ordin didactic; ea este destinată, în principal, studenților în drept. Absolvenții care urmează o formă de pregătire post-universitară, în cadrul căreia se studiază și disciplina Criminologie, sau alte discipline „înrudite” cu aceasta, pot găsi, la rândul lor, în lucrare, elementele teoretice de bază și referințele bibliografice minime, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu. Din anumite puncte de vedere, lucrarea poate prezenta interes și pentru practicieni, fie pentru cei implicați în mod nemijlocit în activitatea de [vezi tot]

0 Vizualizări 142