Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Criminologie
Materiale per pagină:

The Digital World Affecting Children Rights and The Affects of Internet Governance

Autor: Elena TILOVSKA-KECHEDJI, Darian RAKITOVAN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In today’s modern world everybody uses the new technologies to communicate across the globe. Children from very young age use I-pads or smart phones to play, learn new things, communicate but not all the information or graphic imagery that is on the internet is good for them. Adults can distinguish and can choose what is appropriate and good. But can children distinguish the dangers that are on the internet? Can they decide for themselves and be protected from the online influences and information? The UN [vezi tot]

0 Vizualizări 17

Serbian Media on Peer Violence

Autor: Zorica MRŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: This paper contributes to a better perception of the phenomenology of peer violence, but also to the perception of the role, scope, significance and characteristics of media reporting on peer violence. Presented are the most recent cases of peer violence from the last two months of 2017 – November and December – and the first five months of 2018. Attitudes, analyses, comments and interviews with experts are also used from previous years – 2010 to 2018. The main characteristics of the multi-annual media approach to this topic [vezi tot]

0 Vizualizări 6

Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie

Autor: Gabriela-Aura FODOR

Publicat în: Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Revistă disponibilăaici.

Titlul lucrării în engleză: Issues regarding the representation of the child victim of domestic violence

Abstract: The child’s vulnerable position during a criminal trial is most evident when he is the victim of domestic violence and the aggressor is actually the person who should ensure his protection and should exercise the child’s right of access to justice. The current legislation has a series of mechanisms to ensure that the trial can be carried out without hinderance caused by the conflict of interests that exists between the child and his legal [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi-a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază [vezi tot]

0 Vizualizări 70

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și [vezi tot]

0 Vizualizări 22

Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire a infracționalității

Autor: Valeriu BUJOR, Larisa BUGA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorii, abordează expertiza criminologică ca una din formele necesare în vederea analizei și evaluării actelor normative pentru a se evidenția normele care, ulterior, ar putea contribui la apariția riscurilor criminogene. Autorii încearcă definirea expertizei criminologice și determină caracteristicele acesteia. Se apreciază expertiza criminologică ca un element al mecanismului anticrimă care ar trebui să fie introdus în cadrul legal obligatoriu pentru toate tipurile de acte normative.

Cuvinte-cheie: expertiza criminologică; act normativ; tehnica legislativă; criminalitate; mecanismul anticrimă.

Titlul lucrării în engleză: Criminological expertise in [vezi tot]

0 Vizualizări 13

Conceptul de securitate criminologică în spațiul post-sovietic

Autor: Valeriu BUJOR, Andrei CLAȘEVICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul studiu au fost analizate publicații științifice din Republica Moldova și din țările spațiului post-sovietic, unde în mod direct ori tangențial a fost abordată problema securității criminologice. Autorii au avut drept scop elucidarea caracteristicilor esențiale ale conceptului de securitate criminologică și, în final, formularea unei definiții proprii a noțiunii respective. Securitatea criminologică este definită ca starea de protecție contra pericolului și amenințărilor criminale la adresa intereselor legitime ale individului sau colectivităților de indivizi, asigurată și garantată prin mijloace specifice, în cadrul unui [vezi tot]

0 Vizualizări 85

Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică

Autor: Irina IACUB

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul este consacrat reliefării noii teorii criminologice, precum este criminologia legii, care la rândul său constituie fundamentul unei noi instituții socio-juridice, precum este expertiza criminologică. Pornind de la esența și pericolul criminalității legislative, a legilor criminale și a celor criminogene, autorul argumentează necesitatea conturării și dezvoltării teoriei expertizei criminologice în vederea elaborării instrumentarului științific necesar pentru valorificarea practică a acesteia în activitatea legislativă și normativă a statului, ca măsură absolut necesară pentru prevenirea și contracararea criminalității și asigurării securității criminologice a societății și persoanei. În [vezi tot]

0 Vizualizări 15

Dileme postdelictuale – între asumarea responsabilității și negarea faptei comise (I)

Autor: Costică CIOCAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol analizează dintr-o perspectivă penală și criminologică raționamentele care îl fac pe autorul unui act ilicit să aleagă între asumarea responsabilității sau evitarea răspunderii penale, pornind de la tezele unor criminologi și filosofi precum Cesare Bonesana Beccaria, Jeremy Bentham sau Étienne De Greeff. Actul criminal, astfel cum vom arăta, modifică traiectoria existențială a persoanei și creează o ruptură tragică în interiorul individului de natură să producă o stare de dezorientare și confuzie. Conștientizarea caracterului ilicit al faptei, teama față de reacția societății și de [vezi tot]

0 Vizualizări 27

Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori

Autor: Bianca Maria Carmen PREDESCU, Ioana Raluca SCURTU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Participația penală improprie este o instituție de drept penal care a apărut în încercarea de a reglementa situația în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală participă mai multe persoane, în calitate de coautori, complici ori instigatori, care, la rândul lor, fie nu acționează cu aceeași formă de vinovăție fie acționează fără vinovăție. În acest sens, s-a considerat necesară o legiferare expresă a cazurilor care exced formelor obișnuite de participație, întrucât fără această instituție, situațiile de participație improprie, [vezi tot]

0 Vizualizări 116