Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Criminologie
Materiale per pagină:

Cauzele care determină infracţionalitatea în rândul primarilor

Autor: George-Claudiu PUPĂZAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Cauzele care determină infracționalitatea în rândul primarilor pot fi clasificate în două mari categorii şi anume: cauze subiective, ce privesc aptitudinile profesionale ale alesului local alături de aspiraţia acestuia spre bunăstare şi confort, şi cauze obiective, externe, ce ţin de politica statului în domeniul administrativ şi judiciar, de starea socio-economică a colectivităţii locale dar şi naţionale, precum şi de relaţiile inter-umane din sânul comunităţii teritoriale.

Cuvinte-cheie: primar; ales local; cauzele infracţionalităţii; administraţie publică locală.

Titlul lucrării în engleză: Causes that determine criminality among mayors

Abstract: Causes that determine [vezi tot]

0 Vizualizări 103

Gender Differences in Post­Offence Behavior in a Hungarian Sample of Homicide Offenders

Autor: Agnes LEHOCZKI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 97

The Digital World Affecting Children Rights and The Affects of Internet Governance

Autor: Elena TILOVSKA-KECHEDJI, Darian RAKITOVAN

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: In today’s modern world everybody uses the new technologies to communicate across the globe. Children from very young age use I-pads or smart phones to play, learn new things, communicate but not all the information or graphic imagery that is on the internet is good for them. Adults can distinguish and can choose what is appropriate and good. But can children distinguish the dangers that are on the internet? Can they decide for themselves and be protected from the online influences and information? The UN [vezi tot]

0 Vizualizări 146

Serbian Media on Peer Violence

Autor: Zorica MRŠEVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Abstract: This paper contributes to a better perception of the phenomenology of peer violence, but also to the perception of the role, scope, significance and characteristics of media reporting on peer violence. Presented are the most recent cases of peer violence from the last two months of 2017 – November and December – and the first five months of 2018. Attitudes, analyses, comments and interviews with experts are also used from previous years – 2010 to 2018. The main characteristics of the multi-annual media approach to this topic [vezi tot]

0 Vizualizări 97

Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie

Autor: Gabriela-Aura FODOR

Publicat în: Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020

Revistă disponibilăaici.

Titlul lucrării în engleză: Issues regarding the representation of the child victim of domestic violence

Abstract: The child’s vulnerable position during a criminal trial is most evident when he is the victim of domestic violence and the aggressor is actually the person who should ensure his protection and should exercise the child’s right of access to justice. The current legislation has a series of mechanisms to ensure that the trial can be carried out without hinderance caused by the conflict of interests that exists between the child and his legal [vezi tot]

0 Vizualizări 173

Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi-a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază [vezi tot]

0 Vizualizări 183

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europene

Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și [vezi tot]

0 Vizualizări 161

Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire a infracționalității

Autor: Valeriu BUJOR, Larisa BUGA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorii, abordează expertiza criminologică ca una din formele necesare în vederea analizei și evaluării actelor normative pentru a se evidenția normele care, ulterior, ar putea contribui la apariția riscurilor criminogene. Autorii încearcă definirea expertizei criminologice și determină caracteristicele acesteia. Se apreciază expertiza criminologică ca un element al mecanismului anticrimă care ar trebui să fie introdus în cadrul legal obligatoriu pentru toate tipurile de acte normative.

Cuvinte-cheie: expertiza criminologică; act normativ; tehnica legislativă; criminalitate; mecanismul anticrimă.

Titlul lucrării în engleză: Criminological expertise in [vezi tot]

0 Vizualizări 116

Conceptul de securitate criminologică în spațiul post-sovietic

Autor: Valeriu BUJOR, Andrei CLAȘEVICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul studiu au fost analizate publicații științifice din Republica Moldova și din țările spațiului post-sovietic, unde în mod direct ori tangențial a fost abordată problema securității criminologice. Autorii au avut drept scop elucidarea caracteristicilor esențiale ale conceptului de securitate criminologică și, în final, formularea unei definiții proprii a noțiunii respective. Securitatea criminologică este definită ca starea de protecție contra pericolului și amenințărilor criminale la adresa intereselor legitime ale individului sau colectivităților de indivizi, asigurată și garantată prin mijloace specifice, în cadrul unui [vezi tot]

0 Vizualizări 177

Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică

Autor: Irina IACUB

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul este consacrat reliefării noii teorii criminologice, precum este criminologia legii, care la rândul său constituie fundamentul unei noi instituții socio-juridice, precum este expertiza criminologică. Pornind de la esența și pericolul criminalității legislative, a legilor criminale și a celor criminogene, autorul argumentează necesitatea conturării și dezvoltării teoriei expertizei criminologice în vederea elaborării instrumentarului științific necesar pentru valorificarea practică a acesteia în activitatea legislativă și normativă a statului, ca măsură absolut necesară pentru prevenirea și contracararea criminalității și asigurării securității criminologice a societății și persoanei. În [vezi tot]

0 Vizualizări 117