Ultima actualizare:
septembrie 25, 2022

Apasă aici pentru a propune un material
Criminalistică
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

O privire în viitor: tendințele investigației criminalistice la nivel european

Autor: Augustin Lazăr, Marius Foitoș, Alexandru Georgescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: investigație; criminalistică; proba științifică în materie penală.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 16

Necesitatea diversificării regulilor tactice criminalistice aplicabile în cercetarea la faţa locului

Autor: Pavel PALCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: cercetare la fața locului; crimă; scena crimei; tactici criminalistice.

Abstract: There is an unprecedented development of cybernetics, concretized by the emergence of a computerized technology with possibilities difficult to estimate. In this context, the underworld and international organized crime have widened the area of criminal offenses, but new possibilities for investigating police and judicial bodies have also emerged, limiting the role of intuition and flair, human spontaneity, the weight falling on their ability to use the intelligence of the new technology they have at their disposal.

Keywords: spot research; crime; crime scene; forensic [vezi tot]

0 Vizualizări 11

Plasamentul sub supraveghere electronică

Autor: Ioan ARON

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prin forţa progresului tehnic şi proliferarea fără precedent a mijloacelor informatice, ceea ce reprezintă doar ficţiune în urmă cu o jumătate de secol, a devenit acum o realitate tangibilă. Pretutindeni în jurul nostru, destinate în principiu, să ne îmbunătăţească calitatea vieţii (de exemplu, sistemele de supraveghere video din interiorul instituţiilor publice, marilor magazine, stadioanelor etc.), sistemele de supraveghere au devenit un real „ajutor invizibil în investigarea faptelor de o anumită natură”.

Cuvinte-cheie: identificarea probelor; supraveghere electronică; brăţară electronică; emiţător; centru de supraveghere.

Abstract: By virtue of the technical [vezi tot]

0 Vizualizări 11

Repere pentru înțelegerea rolului spectroscopiei în investigația criminalistică

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să facă o scurtă analiză a metodelor spectroscopice și să prezinte utilitatea lor în Criminalistică. Sunt expuse principiile după care funcționează spectroscopia și sunt prezentate principalele tipuri de spectroscopie. Datorită importanței pe care o are spectroscopia Raman în realizarea investigației criminalistice, ultima parte a lucrării se concentrează pe acest tip de spectroscopie, prezentând tehnicile care permit utilizarea ei în Criminalistică, precum și câteva situații concrete în care spectroscopia Raman duce la obținerea unor rezultate foarte importante pentru investigația criminalistică.

Cuvinte-cheie: criminalistică; spectroscopie; [vezi tot]

0 Vizualizări 11

Criminalistica predictivă – un reper important în evoluţia criminalisticii

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea de faţă analizează un aspect mai puţin studiat în literatura de specialitate, şi anume potenţialul Criminalisticii de a contribui la prevenirea săvârşirii infracţiunilor. Concret, sunt explorate modalităţile prin care informaţiile din sfera Criminalisticii pot fi folosite pentru a preveni săvârşirea de fapte antisociale, atât în mod fizic, cât şi în mediul virtual. Modalităţile analizate de prezenta lucrare au în vedere rezultatele preventive care pot fi obţinute prin integrarea datelor furnizate de Criminalistică în programe informatice. În ceea ce priveşte prevenirea în mod fizic a [vezi tot]

0 Vizualizări 7

Dificultăți de ordin criminalistic în investigarea infracțiunilor informatice

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Societatea actuală îşi desfăşoară majoritatea activităţilor utilizând tehnologia digitală, fapt care aduce numeroase beneficii, dar care, în acelaşi timp, creează premisele unor infracţiuni specifice. Investigarea unor astfel de infracţiuni necesită dezvoltarea unei metodologii criminalistice speciale. Prezenta lucrare îşi propune să identifice modalităţile prin care pot fi descoperite asemenea infracţiuni şi cum pot fi identificaţi infractorii, evidenţiind, în acelaşi timp, dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în anchetarea unor astfel de fapte antisociale. Dificultăţile pot apărea, de exemplu, atunci când infractorii îşi ascund adresa de IP, [vezi tot]

0 Vizualizări 10

Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să evidențieze o serie de probleme privind realizarea expertizei în procesul penal contemporan. De exemplu, una dintre aceste probleme se referă la dreptul părților și subiecților procesuali principali de a se implica în activitatea de expertiză realizată de către expert. O altă problemă constă în a stabili dacă este necesar ca laboratoarele de expertiză să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a fi acreditate sau dacă legislația referitoare la aceste laboratoare poate fi permisivă. Un posibil răspuns ar putea fi găsit printr-o [vezi tot]

0 Vizualizări 20

Despre „nevinovăție” în dreptul procesual penal român și în criminalistică

Autor: Alin PETREA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Deși beneficiază de o largă recunoaștere normativă și este mai mereu prezentă în pledoariile și motivațiile actorilor dreptului, prezumția de nevinovăție rămâne un concept vag, prea puțin delimitat conceptual. În același registru al incertitudinii conceptuale se plasează și termenul de nevinovăție, care este înțeles în nenumărate feluri, începând de la o lipsă totală a implicării acuzatului în activitatea criminală, până la o inaptitudine funcțională a probatoriului de la dosar de a dovedi vinovăția celui care, în fapt, a săvârșit infracțiunea de care este acuzat. Prezentul [vezi tot]

0 Vizualizări 64

Elemente de tactică cu privire la trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal în cazul investigării infracțiunilor contra securității naționale şi de terorism

Autor: Doru Ioan CRISTESCU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Anchetarea infracțiunilor contra securității naționale și de terorism, cu excepția celor care sunt constatate in mod spontan, presupun in cele mai multe cazuri, trecerea de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal, declanșată prin sesizarea de către organele răspunzătoare cu aplicarea legii in domeniul securității naționale, in condițiile. prevederilor art. 61 din C.pr.pen., a organelor de urmărire penală, operațiune care este supusă unor reguli tactice criminalistice vizând alegerea momentului oportun ale acestei transgresări, precum şi in ce privește efectele asupra procedeelor investigative [vezi tot]

0 Vizualizări 19

Investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier

Autor: Petruț CIOBANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cercetarea accidentelor de circulație este efectuată de ace­leași organe care au sarcina de a strânge probele cu privire la existența infrac­țiunii, la identificarea autorului și la stabilirea răspunderii sale, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Cercetarea accidentelor de circulație presupune stabilirea unor elemente sau clarificarea unor aspecte care pot să servească la conturarea naturii juridice a eveni­mentului, la determinarea răspunderii penale și civile ce revine persoa­nei vinovate de producerea accidentului, prevenirea unor evenimente viitoare de aceeași [vezi tot]

0 Vizualizări 17