Autor: Laura Sofica OANCEA, Simina Diana OANCEA

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2016

Rezumat: Actualul Cod al muncii din România reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prezentul Cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care nu conţin dispoziţii specifice derogării.

Cuvinte-cheie: Codul muncii; răspundere penală; jurisdicţia muncii; legi speciale.

Abstract: The current Labour Code from Romania regulates all individual and collective labor relations, how control is applied of regulations in the field of labor relations and labor jurisdiction. The current Labour Code from Romania regulates all individual and collective labor relations, how control is applied of regulations in the field of labor relations and labor jurisdiction. This Code applies to labor relations regulated by special laws only to the extent that they do not contain derogatory specific provisions.

Keywords: Labour Code; labor jurisdiction; criminal liability; special laws.