Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Analiza abuzului în serviciu în viziunea Curţii Constituţionale a României din perspectiva Deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 are menirea de a evidenţia pe de o parte limitele controlului de constituţionalitate în legătură cu diferitele forme ale abuzului în serviciu reglementat în Codul penal din 1969, în Codul penal în vigoare şi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar pe de altă parte interpretarea sintagmei „îndeplineşte prin încălcarea legii”. În aceste condiţii s-a încercat să se analizeze de ce această decizie a Curţii Constituţionale a României nu are incidenţă şi nu poate fi invocată în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuzului în serviciu prin îngrădirea unor drepturi şi abuzului în serviciu în formă calificată (art. 247, art. 248 şi art. 2481) incriminate în Codul penal din 1969 şi, în ce măsură, exercitarea atribuţiilor de serviciu în condiţiile celor două modalităţi normative de săvârşire a infracţiunilor de abuz în serviciu („nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte contrar legii”) se circumscriu exclusiv „legii” sau/şi în ce limite actelor normative de reglementare secundară (hotărâri de Guvern, regulamente de organizare şi funcţionare, ordine emise de ministru etc.)

Cuvinte-cheie: abuzul în serviciu; Curtea Constituţională a României; îndeplinirea unui act prin încălcarea legii; acte normative de reglementare secundară.

Abstract: The analysis of the abuse of office in the view of the Romanian Constitutional Court, in terms of Decision No. 405 of June 15, 2016, is meant to emphasize, on one hand, the limits for the control of constitutionality in relation to various forms of abuse of office as provided by the Criminal Code of 1969, the Criminal Code in force and the Law. 78/2000 on preventing, detecting and sanctioning corruption offences, and on the other hand, the interpretation of the phrase „comply with the duty obligations by violating the law.” Under these circumstances, an attempt was made in order to analyze why this decision of the Romanian Constitutional Court does not apply and cannot be raised in the case of the offenses of abuse of office against public interests, abuse of office by limiting certain rights and aggravated abuse of office (art. 247, art. 248 and art. 2481) as provided by the criminal Code of 1969 and to what extent, the performance of the duty obligations in the two manners provided by the law for perpetrating the offences of abuse of office („fails to perform an act or the act is performed in violation of the law”) falls exclusively within the scope of the „law” or/ to what extent within the scope of legal acts of secondary regulation (Government decisions, regulations on the organization and functioning of institutions, ministerial orders etc.).

Keywords: abuse of office; Romanian Constitutional Court; performed in violation of the law; acts of secondary regulation.