Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2015

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: La art. 349 noul C. pen. este incriminată infracţiunea de neluare a măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. Infracţiune cu vechime în legislaţia internă, neluarea măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă este prevăzută pentru prima dată în Codul penal, preluând dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, într-o formulare îmbunătăţită. Astfel, faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul a renunţat, pe de o parte, la condiţia ca pericolul creat prin săvârşirea faptei să fie grav şi, pe de altă parte, la varianta agravată prevăzută anterior de alin. (2) al art. 37 din Legea nr. 319/2006. Totodată, s-au modificat limitele de pedeapsă pentru forma tip a infracţiunii.

Cuvinte-cheie: securitate şi sănătate în muncă; protecţia muncii; infracţiune; neluarea măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Abstract: In art. 349 of the new Penal Code is incriminated the offense of failure to take legal measures regarding the safety and health in labour. An old offense under the internal legislation, not taking legal safety and health at labour is provided for the first time in the Criminal Code, taking the provisions of art. 37 of Law no. 319/2006 on safety and health in labour, in an improved statement. Thus, compared to the previous regulation, the legislature gave, on the one hand, provided that the danger created by committing the offense is serious and, on the other hand, in the aggravated previously provided by par. (2) art. 37 of Law no. 319/2006. However, limits have changed as punishment for the crime type.

Keywords: occupational safety and health; safety; crime; legal measures failing health and safety in labour.