Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2015

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Noul Cod penal prevede la art. 350 infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. Infracţiune „cu vechime” în legislaţia internă, fiind incriminată pentru prima dată în Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, fapta de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă este prevăzută pentru prima dată de Codul penal. Preluarea infracţiunii în noul Cod penal reprezintă o dovadă în plus a importanţei crescânde pe care legiuitorul o acordă domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cuvinte-cheie: infracţiune; nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă; noul Cod penal; securitate şi sănătate în muncă.

Abstract: The new Criminal Code states at art. 350 offense of failure to comply with the statutory health and safety measures in labour. Offense „senior” in interior legislation, being incriminated for the first time in Law no. 5/1965 on the labour protection the deed for breaches of statutory health and safety in labour is provided for the first time in the Criminal Code. Taking offense in the new Criminal Code is further evidence of the growing importance which the legislature attaches to health and safety in labour.

Keywords: offense; violation of legal measures health and occupational safety; the new Criminal Code; safety and health in labour.