Autor: Ştefan BOBOC

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual reprezintă o noutate în legislaţia internă. Infracţiunea prevăzută la art. 299 noul C. pen. reuneşte în cuprinsul său două fapte distincte, una creată pornind de la infracţiunea de hărţuire sexuală prevăzută la art. 2031vechiul C. pen. (aşa-numita hărţuire verticală), iar cealaltă reprezentând o creaţie nouă inspirată din dispoziţiile Codului penal spaniol. Infracţiunea este prevăzută în cadrul Capitolului II al Titlului V noul C. pen., capitol care este consacrat infracţiunilor de serviciu, deoarece legiuitorul a apreciat că faptele de acest gen sunt de natură să afecteze îndeplinirea corectă de către funcţionarii publici a atribuţiilor de serviciu.

Cuvinte-cheie: art. 299 noul C. pen.; folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual; infracţiuni de serviciu; funcţionar public; hărţuirea sexuală.

Abstract: The offense of abuse of position for sex is a novelty in the internal law legislation. The offense provided in art. 299 of the new Penal Code therein unite two distinct acts, one created by starting from the offense of the sexual harassment referred to in art. 2031 of the old Penal Code (the so-called vertical harassment), and the other represents a new creation inspired by the Spanish Penal Code provisions. The offense is provided in Chapter II of Title V of the new Penal Code offenses, chapter which is devoted to service offenses, because the legislator found that the facts of this kind are likely to affect the proper fulfilment by the public officials of their work attributes.

Keywords: art. 299 of the new Penal Code; abusive use of their position for sexual purpose; work offenses; public official; sexual harassment.